Kostas. Powered by Blogger.

Friday, August 28, 2015

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul-gânduri 

Evenimentele zilnice, ale mass-media spun mult despre “irozii” de azi şi oamenii lui Dumnezeu. Motivele întodeauna …urmează să fie stabilite însă tăcerea... o fi muţenie sau revoltă în fiinţa umană ce nu poate face mai mult.(?) Ori, poate chiar întoarcem  spatele fiindcă lucrurile depăşesc violenţa "cu care ne-am obişnuit"la ştiri şi nu ne vine să credem că pot fi adevărate, tocmai fiindcă sunt... prea adevărate?!
Sau, poate ne lipsesc cuvintele, fiindcă suntem fiinţe umane şi ştim să vorbim despre iubire şi nu despre ură?!
 "M-am născut pentru a iubi, nu pentru a urî", spunea Antigona. Şi evident, personajul lui Sofocle nu era creştin. Ori, poate fiindcă nu ne mai considerăm o familie, noi creştinii - ci doar indivizi separati…
...Oricum, ciudată - dar nu "creştinească" e tăcerea faţă de pătimire! La fel ca şi în cazul tuturor asasinatelor comise împotriva creştinilor în cei peste două mii de ani de când creştinii vorbesc despre iubire, iar hinduismul despre toleranţă, budismul despre non-violenţă, islamul despre războiul sfânt al persoanei împotriva păcatelor proprii, religia mozaică despre dreptate... 175 de milioane de creştini (estimativ) au fost ucişi - numai fiindcă au fost creştini - în cele două milenii de când Domnul nostru Iisus Hristos s-a jertfit pentru ca noi să avem viaţă "şi s-o avem din belşug".
Câţi oameni nu mor asasinaţi în fiecare zi pentru că-l iubesc pe Dumnezeu în aproapele şi mai presus de toate,pe Dumnezeu în toate: au căzut cu toţii victime ale urii de rasă, ale persecuţiilor religioase, ale naziştilor, ale regimurilor comuniste postbelice(Sfinţii închisorilor), sau ale diferitelor regimuri totalitare, sau în cursul diverselor mişcări sociale etc.
Te întrebi,  la Sărbătoarea Tăierii capului Sf.Ioan Botezătorul în faţa exodului atâtor suflete nedreptăţite(refugiaţii,emigranţii, prigoniţii neamurilor), Europa creştină ce răspuns are  a da celor ce poartă nu altceva, decât “postul suferinţei “? Cum să percepem noi oamenii acestui secol, crima  imigranţilor musulmani din mediteraniană când aruncă peste bord, 12 creştini ca să nu exemplificăm decât un caz recent mediatizat ? Mărturie stau prea multele" filmuleţe" ale atrocităţilor omeneşti ce te înfioară prin cruzime,siluire semn că  istoria se repetă şi uitarea pare mereu înscrisă omenescului.
Moartea violentă a Sfântului Ioan Botezatorul este una fizică, o durere trupească trecătoare, dar crima(crimele irodiene) lui Irod, a Irodiadei si a fiicei sale, Salomeea(lumea puterii), este o moarte spirituală vesnică, o desparţire a sufletului de Dumnezeu, izvorul bucuriei vesnice.Şi mai e de ştiut că dacă jurământul făcut prosteşte are consecinţe păcătoase, este preferabilă călcarea lui.
Totodată, ucidere, omor sau crimă este considerată şi istovirea aproapelui prin muncă peste puterile fizice ce uneori îi grăbeşte moartea. Un alt exemplu în această privinţă este lăsarea omului să moară de foame, fie că nu i se dă hrana de care are nevoie, fie că nu i se dă posibilitatea să şi-o câştige.De asemenea  avortul este crimă pentru că omul din momentul zămislirii sale are dreptul la viaţă şi nimeni nu-i îndreptăţit să-i răpească acest drept pentru nici un motiv.
Sfântul Ioan Botezatorul este  ocrotitorul celor care in societatea umană se luptă pentru adevăr,dreptate, pentru sfinţenie, pentru demnitate umană si pentru mântuirea oamenilor prin intoarcerea lor la Dumnezeu.El anticipează taina Bisericii in starea ei de misiune pentru indreptarea lumii păcătoase, care este adesea ostilă Evangheliei, ostilă sfinteniei, potrivnica dreptatii si vieţii duhovniceşti.
Pomenirea Sfântului Ioan Botezatorul şi a tuturor mărturisitorilor ne duce cu gândul şi la Judecata de Apoi dar şi la momentele speranţei, intrucât cei care au murit pentru credinta lor in Hristos, pentru Evanghelie, pentru dreptate şi sfinţenie, desi aparent au fost biruiţi de către prigonitorii lor, in realitate ei au devenit biruitori, pentru că în ei Duhul Sfânt, a biruit asupra duhului lumii păcătoase,nepăsătoare. De aceea, sfinţii martiri sau mucenici sunt numiţi in Ortodoxie buni biruitori mucenici.
 Sfântul Ioan este fiinţa de legatură dintre Profeti si Apostoli. E marele pustnic şi marele celib şi totodată, primul martir din lumea creştină: el moare pentru sfinţenia vieţii de familie.
În asemenea zi şi toate celelalte zile în care se săvârşeşte fărădelegea,cuvine-se să postim  plini de rugăciune și de durere pentru păcatele noastre…și ale întregii lumi !

Read more...

Sunday, June 14, 2015

DOI ANI DE CER A IUBITULUI NOSTRU PĂRINTE IUSTIN- VEŞNICĂ-I FIE POMENIREA !


Părintele, ne-a prilejuit o nouă întâlnire de taina,pace şi bucurie frăţească. A răsunat din nou văzduhul a cantare de Liturghie, pomenire şi de Înviere. O zi obişnuită a devenit pentru cei peste 4000 de pelerini şi nu numai, o zi de sărbătoare, o stare de simţire aleasă.

Adunatu-s-au, monahi,monahii, preoţi,rude,ucenici,prieteni, consăteni,credinciosi,cunoscuţii cei ce-l preţuiau şi toţi cei ce-n gand l-au avut, intr –o asemenea zi. Venit-au cete de cete,din sate şi oraşe,  îndemnaţi de dorinţa fierbinte să împlinească o fiască,creştinească şi românească dorinţă de cinstire a memoriei vrednicului slujitor al Domnului, iar pe de altă parte- adânc pătrunşi în suflete de adevărul cuvintelor :”recunoştinţa e o floare care creşte în inimile cel nobile”. Poate unii au venit din curiozitate, sau aduşi de alţii însă cu toţii am vărsat o lacrimă de durere,regret şi de preţuire pentru cel de care ne legasem multe speranţe.

Fiu de munteni, din aceste ţinuturi ce parcă le întipărise frumuseţea pe chip, Părintele Iustin a păstrat până la moarte în firea sa nu numai o consecvenţă curată a principiilor,hotărârilor,a convingerilor care l-au călăuzit în tinereţe ci şi tactul necesar acestor împliniri într-o lume atât de variată , cu atâtea evenimente(război,gulag,comunism) prin care a trecut şi pe care le-a depăşit prin credinţă,rugă,luptă,răbdare, slujire continuă.

Văzând de fiecare dată steagurile tării noastre în mâinile tinerilor lângă mormântul Părintelui mi-am adus aminte de timpul când a binecuvântat şi înălţat Steagul mare  la intrarea în mănăstire.Avea o bucurie de nedescris deoarece cred că trăia ridicarea de fiecare dată a 

„Stegului”:
-demnităţii sale celei duhovniceşti,
-steagul agerimii spiritului pătrunzator,
steagul- temeinicia şi bogăţia vieţii de împlinire,
-experienţei greutăţilor,necazurilor,ispitelor şi biruinţei lor,
- steagul ascezei,asprimii şi înţelepciunii vieţii duhovniceşti, al iubirii de oameni,
steagul caldului-înflăcărat patriotism şi mai presus de toate
 steagul pecetluirii suferinţelor îndurate în noaptea vieţii făcută de alţii ce i-a iertat.

 
Cine este Părintele Iustin, o spun ce- i păstrează scumpă pomenirea, cuvintele sale rămase în înregistrările  sufleteşti ale oamenilor,în cărţile dedicate şi cu acest prilej,amintim noua carte „CUVIOSUL IUSTIN PÂRVU ÎN PROPRIILE SALE CUVINTE”

Şi dacă Părintele, prin prezenţa arhiereului, PreaSfinţitul Calinic Botoşeneanul a binecuvântat pelerinajul pomenirii sale se va bucura pe deplin ca atunci când îl întâlneam: dacă am gustat rugăciunile acestor momente  înălţătoare, Cuvântul Evangheliei ce ne îndeamnă a rămâne nedespărţiţi de Cruce şi Înviere. Crucea de deasupra steagului nostru este mereu Jerfa care ne aduce Inviere ,învierea neamului nostru românesc. 
 Eroii unui neam sunt una cu sfinţii de care el s-a învrednicit. S-ar cuveni pentru dragostea Părintelui să avem şi noi ambiţia de a fi  pilde vii zilele noastre, pentru ca generaţiile viitoare confruntate cu aceleaşi crize şi presiuni să ne privească la fel cum îi privim şi noi pe eroii,sfinţii istoriei noastre.
Jerfa, pe care trebuie să o depunem fiecare este învierea persoanei ,a sinelui nostru, învierea familiei,a comuniunii, a tradiţiilor sfinte, a vorbelor frumoase,a faptelor bune pentru alţii.

Cuvintele sale, făceau să izvorască întodeauna în sufletele oamenilor puterea de minune a credinţei lor. Izvorau gândurile cele mai  înalte de întoarcere la Hristos, gânduri de despătimire, de schimbare, dorinţă de sfinţire a vieţii în familii întregi şi chiar la locul de muncă sau dorinţă de viaţă monastică.


 Cine se uita în ochii Părintelui Iustin,rămânea cu o bucăţică de cer. El a apartinut unei generatii de mari mărturisitori. Acestia s-au constituit într-o ploaie aleasă, sfântă si curată a neamului nostru. Si parcă Părintele Iustin a fost anume pregătit de Dumnezeu să se grijească pentru a nu se pierde credinta neamului nostru, care s-a curătit în închisorile comuniste, în acele prigoniri, în robie si acele chinuri grele.

Dacă aici au venit mii de oameni şi au văzut cerul senin, cerul Sfinţilor lui Dumnezeu dar şi minunea ploii binecuvântate din jurul orelor 16,  aceştia vor schimba cu duhul Părintelui alte mii…de mii, poate milioane încât să devenim o plămadă bună a sfinţeniei.
 Prin sfinţenie Dumnezeu  ridică Biserica cea vie.” Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci este, pur şi simplu, firea în care Dumnezeu l-a creat pe om. Esenţa Ortodoxiei este firea omului”(Părintele Rafail Noica).
Părintele Justin a fost un om al dragostei. Nimeni nu intra în mănăstirea pe care o conducea, fără a fi binecuvântat cu ceva din darurile pe care Dumnezeu i le dăruia. Părinţii de la Petru Vodă, alături de maicile de la Paltin şi de bunii credincioşi s-au străduit să fie la înălţimea aşteptărilor părintelui Justin. Evenimentul s-a desfăşurat în bună rânduială, după cum Părintele Justin a fost un om al liniştii, al păcii, al dragostei şi al bunei înţelegeri. Considerăm că prin Părintele Justin, avem un rugător în ceruri.

Doamne,Dumnezeul puterii,al milelor şi al îndurării care ne-ai dat atâtea izvoare de apă vie,fă apoi ca din această atmosferă curată şi virtuoasă să răsară cât mai mulţi bărbaţi aleşi şi cât mai multe caractere cu dor de desăvârşire şi sfinţenie ca şi Părintele nostru Iustin ,al cărui suflet,aşează-l în locaşurile măririi Tale!Read more...

Adresa E-mail+situ l parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP