Kostas. Powered by Blogger.

Tuesday, December 30, 2008

La sfârşit de An


Să ştii ...pentru LA ANUL...
că Dunezeu nu vede
:
O faptă bună când o trâmbiţezi
A ta rugă, când te fătărniceşti
Al tău cuvânt când cleveteşti
A ta iubire fără închinare
Al tău chip când idolilor slujeşti
A ta credinţă trăită-n nepăsare
Al tău cuget când răul este bun
A ta valoare ce se măsoară numai in ban
Al tău cuprins când sufletul e pustiit
A ta libertate de moarte prădată
Al tău post când nimic n-ai jertfit
A ta problema când esti de două ori nenorocit
Si făr’de Dumnezeu şi sărac
A ta iertare de nu poţi uita
Al tău timp când risipeşti comoara neamului tău
A ta purtare de-i uiţi şi lepezi pe părinţi
Al tău sfârşit de la acestea tu nu ţii
Când...când poţi să mai adaugi
Ştii tu,...al tău...a ta...
Sunt Doamne , sunt eu .

Read more...

Thursday, December 25, 2008

Momente din timpul Sfintei Liturghii &
împărtirea darurilor

Wednesday, December 24, 2008


Să ne bucurăm împreună de Naşterea Domnului !
Aduceţi pacea,liniştea şi binecuvântarea Betleeemului în casa sufletului !
Pentru Oaspetele ce intră în casa , să punem pe masa bunătăţilor şi blândeţe, răbdare,iertare,bunăvoire...Nu vă zgârciţi a pune daruri din darurile Stăpânului !
În bucurie de cântare îngerească
speranţa vă însoţească
lumină în ganduri,sănătate,
şi întru mulţi
mulţi ani
Domnul vă renască !

Read more...

Monday, December 22, 2008

Spicuiri Pastorale-Naşterea Domnului-2008

† D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc într-o familie ne cheamă astăzi să acordăm o atenţie deosebită familiei, în general, şi familiei creştine, în special.
….
Astăzi, familia creştină se confruntă cu criza economică (sărăcie, şomaj, nesiguranţa zilei de mâine), cu criza morală (avortul, divorţul, abandonarea copiilor, libertinajul ş.a.), cu criza spirituală (sectarismul, fanatismul şi prozelitismul religios).
Cauzele sunt multiple şi complexe: declinul demografic al populaţiei tinere, ca o consecinţă a migraţiei tinerilor datorată sărăciei, mutaţii de ordin cultural, tehnic, ideologico-pragmatice ce accelerează fenomenul de secularizare ca pierdere a dimensiunii sacre a vieţii şi intensifică în mod alarmant mentalitatea individualistă exacerbată, mercantilă, narcisistă şi nihilistă. Absenţa idealului pe termen lung şi a valorilor creează adesea în om sentimentul vidului, al singurătăţii şi al abandonului, determinând mulţi oameni să se refugieze în practica drogului, violenţei, în sectarism şi suicid. În plus, criza familiei se manifestă şi în abandonul copiilor de către părinţi şi în abandonul părinţilor de către copii, în numărul mare de avorturi şi chiar în creşterea numărului divorţurilor, creşterea violenţ ei în familie şi creşterea delincvenţei juvenile.
Dar Naşterea Domnului, prin care se arată nesfârşita iubire a lui Dumnezeu pentru oameni, ne aduce putere şi speranţă ca să biruim încercările grele ale vieţii.

† Teofan
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
….
Astăzi se încearcă rezolvarea crizelor de orice fel prin mijloace, în general, economice. Oare golul din inimi, lipsa de sens din viaţa tinerilor, tristeţea şi plictiseala din existenţa multora au drept cauză doar lipsa banilor, a mijloacelor materiale, a strategiilor economice eficiente? De ce, atunci, există atâta derută lăuntrică, uscăciune sufletească şi deznădejde pricinuitoare de sinucidere în familiile multor bogaţi şi înlăuntrul unor popoare prospere economic? Nu fac aici elogiul sărăciei, căci bogăţia în sine nu este rea, ci fac un apel la decenţă, onestitate şi deschidere spre înţelegerea celuilalt. Este o chemare spre Betleem, spre taina ieslei, a păstorilor şi a îngerilor care grăiesc întru slava Pruncului Iisus: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”
…Sărbătoarea Naşterii Domnului este un moment de har prin care înţelegem iubirea şi iertarea lui Dumnezeu faţă de noi. Hrănindu-ne şi adăpându-ne din Pâinea cea vie şi din Izvorul cel de viaţă dătător al Betleemului, să ieşim în întâmpinarea celui flămând şi însetat, celui gol şi părăsit, celui trist şi deznădăjduit. Să oferim bucurie din bucuria lui Hristos celor ce ne iubesc şi celor ce ne urăsc pe noi! Să iertăm şi să înţelegem slăbiciunile celorlalţi pentru ca şi ei, şi, mai presus de toate, Dumnezeu să ne ierte pe noi.

† B A R T O L O M E U
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului,
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,

„Sărbătoriţi Crăciunul în lumina Paştilor, aşa cum veţi sărbători Paştile în lumina Crăciunului!”

† Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului
Străbunii noştri au trecut peste toate fiindcă au ştiut să trăiască simplu, smerit şi curat ca şi înaintaşii lor în comunităţi, uniţi jurul preotului şi al ierarhului, participând la Sfânta Liturghie, păzind poruncile lui Dumnezeu şi ascultând sfaturile duhovnicilor. Dar noi ne-am depărtat de simplitatea şi curăţia originară a poporului nostru. Cultura mass-media la care toţi suntem conectaţi ne învaţă cum să trăim, cum să ne îmbrăcăm, cum să mâncăm, cum să ne vaccinăm, ca să nu ne mai îmbolnăvim, cum să ne împrumutăm, ca să dobândim şi să dorim mereu bunuri materiale, făcând din noi nişte oameni însinguraţi, nişte consumatori, nişte robi ai propriilor noastre plăceri, dar şi ai unor interese atât de străine de neamul nostru românesc. Aceasta este principala cauză a suferinţei noastre: depărtarea de Dumnezeu.

† Serafim
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei,
Europei Centrale si de Nord
…Din păcate, o mare parte din lumea creştină de astăzi nu-L mai cunoaşte pe Domnul Iisus Hristos, nici învăţătura Sa, care singură liberează şi mântuieşte. Societatea în care trăim ne oferă tot felul de idoli pentru ca să ne satisfacă „pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii” (I Ioan, 2, 16). Slujind acestor idoli, adică alergând numai după bani, după plăceri şi distracţii, ne înstrăinăm de Dumnezeu şi ne închidem într-o lume fără orizont, care încetul cu încetul ne omoară mai întâi sufletul, iar apoi şi trupul. La îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, contribuie şi o bună parte din legile promovate de Uniunea Europeană, mai cu seamă pe linie morală, cum sunt liberalizarea avortului sau legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, care sunt nu numai anti-creştine ci şi anti-umane prin consecinţele lor nefaste asupra sănătăţii oamenilor şi a societăţii. Cei care-L cunosc pe Mântuitorul Iisus Hristos şi învăţătura Sa sunt ocrotiţi de toate aceste rătăciri, trăiesc în lumina Lui care le luminează toate căile vieţii.

† Calinic
Episcop al Argeşului şi Muscelului
Pomenirea numelui, Domnului Iisus Hristos, cu mintea şi cu inima, în fiecare moment al vieţii, înseamnă renaşterea şi rămânerea noastră în inima lui Dumnezeu: „Este lucru foarte minunat că Acela, pe care-L poartă cu uimire Serafimii şi toate Puterile Cerurilor, este purtat de inima credinciosului. Dar faptul de a nu-L purta numai, ci de a se şi uni cu El - prin rugăciune, meditaţie şi Euharistie - şi de a se întipări de El - ca o pecete - este mai presus de orice minune” (Calist Patriarhul, Filocalia rom., vol. VIII, pag. 336). Aşa vom avea pe Iisus, Cel născut în Peştera Betleemului, zi şi noapte în inima noastră, luminându-ne şi întărindu-ne!

† Casian,
Din darul lui Dumnezeu,
Episcop al Dunării de Jos,
Am început cuvântul nostru cu o invitaţie a Bisericii adresată nouă, tuturor, de a pregăti, prin evocarea evenimentului de acum 2.000 de ani de la Betleem, propriul nostru Betleem spiritual, iar prin amintirea peşterii, a ieslei, a păstorilor şi a magilor, spre a face din sufletele şi din trupurile noastre „case” deschise şi primitoare pentru întâmpinarea Pruncului dumnezeiesc.
Cum sunt cu putinţă acestea? Cât de disponibili ne facem pentru un astfel de efort, de trecere de la cele lumeşti, materiale şi pământeşti, la cele dumnezeieşti şi mai presus de lume?
În ce chip şi cu ce stare se cuvine să participăm aievea, spiritual, liber şi responsabil la o astfel de cerească poftire? Iată doar câteva întrebări ale noastre, ale tuturor celor ce dorim a trece „pragul” sufletesc dinspre lume spre Betleem, lo¬calizat atât de aproape de fiecare dintre noi, cum arată rostirea profundă a celor mici atunci când colindă casele noastre mai înainte de praznic: „La Betleem, colo, jos!” Deci, foarte aproape de casa şi de uliţa noastră, poate chiar de uşa aparta¬mentului nostru, sau în ecoul prelungit şi rămas în aşteptarea răspunsului de dincolo de unele dintre uşile închise „colindului sfânt şi bun”!...

Read more...

Wednesday, December 17, 2008

Taina Sfantului Maslu

Taina Sfantului Maslu

Read more...

Tuesday, December 16, 2008

Timpul pregatirilor

A te pregăti, este o activitate curentă şi permanentă.
Este a şti unde mergem...Zilnic facem, după cum suntem până şi pentru somn.
Asemenea unui ritual, revenim la ceea ce trebuie făcut şi repetăm până ce învăţăm de câte ori este nevoie.
Trăim cu bucurie fără a obosi şi speranţa unui timp al împlinirii.
Săptamâna 14-21 dec.pentru un preot este plină de grija cea duhovovicească şi nu numai, fiindcă avem nevoie si de Marta.
"Mâini mici şi inimi mari" !
Apoi se au în vedere repetiţiile corale(marti-vineri),miercuri dimineaţa-împărtăşirea bolnavilor acasă,după amiază Sfântul Maslu de obşte,Vineri-Sf.Maslu-Spovedanie până sambată seara .Duminică obişnuit şi de luni cu ajunul Naşterii Domnului ...
Colindăm Doamne,colindăm pe Domnul să aflăm !

Read more...

Friday, December 12, 2008

Sfântul Ierarh Spiridon

Cu doi ani in urma mă învrednicea Bunul Dumnezeu de un nou pelerinaj în Grecia pe care-l dedicasem "Sfintilor cu sfinte moaşte întregi".Colegului meu de facultate, parintele Atanasie Varveris, i-a plăcut tare mult ideea şi mi-a alcătuit o hartă de călătorie, ce am încheiat-o la Sfântul Ierarh Spiridon în insula Corfu.
Minunată zi a întâlnirii Sfântului lui Dumnezeu ce-mi dă acelaş fior sfânt azi, la ziua prăznuirii sale.Parintele George Konispoliatis ce-l cunoşteam de asemenea din grupul de studenţi greci la teologie(Bucureşti)ne-a vorbit şi de faptul ca unii ii spun "sfântul reâncarnat"întrucât sfintele moaşte păstrează o temperatură apropiată de cea a corpului nostru ... Atât pot să spun că asemenea lui Toma necredinciosul, am avut strigătul interior"Domnul meu şi Dumnezeul meu!"...încercând să mă conving.

Read more...

Sunday, December 7, 2008

Gârbovenia (Duminica a- 27-a dupa Rusalii)


... Ce întruchipează oare pentru noi, "femeia gârbovă" ?
Suntem noi înşine prin ceea ce suntem azi sau într-o alta perioadă a vieţii ?
Este societatea actuală zguduită de criza mondială,prin pierderea reperelor ? Oamenii Bisericii,oamenii în criză de identitate ? Cine ne spune şi apoi până unde se merge de această dată în criza deşanţată a capitalismului ?
Putem sau nu, a vedea "paiul" sau "bârna", cerul şi pământul ?
În faţa a ce, suntem noi gârboviţi(înconvoiaţi),laşi şi josnici ?
Care sunt "slăbiciunile", ce ne împidică a ne căuta îndreptarea(îndreptăţirea)?
Să fie oare un duh satanic al slăbiciunii ori de vină-i lipsa de examinare a propriei noastre conştiinţei ?
Boala netratată la timp evoluează: fie devine cronică, fie dă complicaţii care ulterior sunt mult mai greu de tratat sau nu se mai tratează...

Read more...

Friday, December 5, 2008

10 ANI DE LA ZIUA INMORM.PARINTELUI CLEOPA SI 21 DE LA ACEASTA INREGISTRARE-INEDIT

Numesc acestă inregistrare audio "La ceas de taină cu Părintele Cleopa"(partea 1). Prima zăpadă din 1987, am prins-o la M-rea Sihastria împreună cu poetul Ioan Alexandru şi cu Părintele Ioanichie Balan . Mergeam sa ne facem fiecare o cercetare duhovnicească în faţa Părintelui Cleopa...Au trecut anii şi acum dintre cei care ascultam am ramas doar eu, nevrednicul...click aici pentru download
Partea a II-a


Partea a III aRead more...

Monday, December 1, 2008

90 de ani de la Marea Unire
Unirea pe veci a Transilvaniei cu Tara-Mamă, înfăptuită la
1 Decembrie 1918,rămâne pentru totdeauna in istoria natională implinirea emotionantă a celui mai mare dor al sufletului romanesc. Azi acelaş dor,însă fără Basarabia...

Read more...

Saturday, November 29, 2008

Dregatorul bogat


(Idei în predici)
"Ştii poruncile:..."(vs.20).Porunca lui Dumnezeu, nu este atât o poruncă ce trebuie împlinită cât o descoperire, "cine este Dumnezeu"fiindcă ne dă"chipul Său"ca prin acesta să ne asemănăm cu El.
Am dus noi, la bun sfârşit vreuna dintre Poruncile Domnului ?
Cum o fi oare, să spunem mereu : nu pot să cred fără bogăţiile mele şi asta e clar stabilit fiindcă nu negociez...ce am, mă reprezintă,acela sunt eu .
Si totuşi "un lucru"lipseşte.Un singur lucru, schimbă viaţa spirituală a unui om, asemeni unei scânduri putrezite dintr-o barcă.
Drumul spre iubirea lui Dumnezeu, presupune predarea tuturor iubirilor noastre.În faţa tainelor nu putem avea "tainiţe",cămări pline din prea plinul vieţii.Deşărtarea lor, ne va umple de binecuvântarea Harului iar cei credincioşi ne învaţă că nu vom fi niciodată dezavantajaţi dacă mergem după Hristos.
Drama tânărului dregător, este drama omenirii . Este imaginea eşuată a convertirii umane."Lasă şi vino după Mine!".Lasă păcatul,omul împătimit,omul vechi şi ia asemănare cu Dumnezeu,fii ca El !
.......
Fiecare venire la biserică, este o convertire din starea întristărilor noastre.

Read more...

Thursday, November 27, 2008

ne zâmbesc candidaţii
Cu toţii în aceste zile suntem plini de griji ca bogatul din Evanghelie „ce voi face ?”, ce vor face aleşii şi alegătorii pe 30 noiembrie pentru ca sa nu ne apase prea tare umerii, Crucea Sfântului Andrei ?
În faţa îngrijorărilor noastre fireşti ne zâmbesc candidaţii ca mai apoi să zâmbim singuri . Nu-i chip să deschizi televizorul , să citeşti ziarul...să ieşi afară şi să nu vezi pe stâlpi , pe bloc,pe garduri prin porţi,la margine drumului zâmbete de...criză.
Or şti unii atât de bine că le suntem susţinătorii şi nu sancţionatorii ? Vorba unuia „mulţi deştepţi poate am văzut ,d' aia am ajuns aşa de prost ...„!
Dacă dai filmul înapoi ai putea vedea acelaş „Arcaş”, pentru că ajunge la ţintă,aceeaşi „Ghiară”fiindcă-i de la abator ,acelaş „Vânt” pentru că-i în cele patru anotimpuri,aceeaşi „Ploaie”care te inundă şi poate acelaşi cântec cu viersuri care mai de care...”Tu iei maşina eu piciorul/o transparenţă-i viitorul/Zămbeşte până la capăt dragă/Sunt ei cu ei şi noi cu noi/Ce vreţi mai mult...zâmbim la voi”!
Hai zâmbete largi deschise pentru ale noastre afişe !
Ei zâmbesc cu dor de- ajunge , noi cu dor de amar...!

Read more...

Sunday, November 23, 2008

"Nebune !" , compliment sau sentinţă ?


(Idei în predici)
Lc.12, 20 "Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?"

Când te face cineva nebun este una, dar când sentinţa este dumnezeiască, este semn că ai eliminat din preocupările tale, viaţa spirituală şi grija de suflet.Cel mai adesea nimeni nu are plăcere să aibă de a face cu nebunii acestei lumi, decât în glume sau fără să vrea . Nebunul e imprevizibil,poate parea cel mai normal om dar in crize este de nestapânit.Fereşte-ne Doamne de crize pentru că poartă în ele o doză usturătoare a "conlucrărilor".
Adesea, exclamaţia"nebunule!", e ca un soi de admiraţie sau extaziere în faţa unui spirit creativ,excentric,nonconformist dar şi tăcere in forul interior,insumând de asta dată, milă, nevoie de a te izola,a ţine departe ca să nu fii contaminat de el, ori a nu contamina...Departe de El, de Dumezeu şi de ceilalţi oameni pentru modul egoist de a evolua şi apoi, riscul "morţii".
Nebunia nu e o forma de evoluţie dar întreaba-l pe nebun despre el insusi si iti va spune ca a evoluat. Intreaba-l pe normal despre nebun si iti va spune ca a innebunit.Împreună rezolvă ecuaţia timpului, zi,noapte ...până la"în această noapte vor lua de la tine sufletul ..."
Nebunul, traieste printre noi adesea, cei care nu avem repere prea clare pentru a sti ce e bine şi ce este rău ce este normal si ce nu e.
Îngrozitor pare a fi, a nu stii vreodată daca viaţa iti va rezerva un eveniment atat de neplacut incat sa devii fără minte.
Minunat momentul în care vei reuşi să depăşeşti înţelepciunea curentă a lumii,nebunia acestei lumi(ICor.3,19)şi să devii cu Sf.Ap.Pavel nebun pentru Hristos "Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă înţelepţi întru Hristos."..(I Cor.4,10).

Read more...

Saturday, November 22, 2008

Un an de la chemarea la Domnul a Părintelui IOANICHIE BĂLAN


Aproape că nu ştiu când a trecut anul de când ne-am despărţit de Părintele Ioanichie.I-am stat in apropiere câţiva ani şi poate de aceea ii simt lipsa.Un om providenţial, "un cronicar al sfinţilor" aşa cum i-a fost intitulată cartea-in memoriam.
Sunt martorul a peste 10 ani binecuvântaţi ce i-a avut Mânăstirea Bistriţa avînd rugători alături de Părintele,pe Părintele Iustin Pârvu,Arhim.Martinian Conuţ,Părintele Marchian,Protos.Hrisostom Asavei,Parintele Isihie,P.S.Ioachim Băcăoanul,Arhim.Ciprian Zaharia,Părintele Vichentie,Irineu,Antim,etc.
Lui, ii datorez prima ieşire în străinătate(Grecia,Italia-1985) şi mai ales pelerinajul din Sf.Munte Athos.A fost şi a rămas totul, ca pe un drum al Emausului...!
Privesc acum spre urcuşul tainic de la Mănăstirea Sihăstria...spre locul odihnei Părintelui.(foto)

Dumnezeu să-l odihnească cu sfintii!

Read more...

Friday, November 21, 2008


Cu ce simţire prăznuim astăzi ? Stăm cu smerenie şi cu recunoştinţa păcătoşeniei în faţa aceleia pe care Sf.Biserică o numeşte “mai curată decât lumina soarelui” ? Mustre-l pe fiecare cugetul pentru mândrie,osândire,zavitie,ceartă ,ură,răutate…Fiecare să lacrămeze pentru sufletul său,pentru starea sa .
O lacrimă pentru această stare Maica Domnului o va duce Fiului său spre iertare şi dezlegare .
Azi să împletim o cunună pentru Maica Domnului pentru că este “biserica sfinţită” care a purtat pe Domnul.
Biserica a pus această sărbătoare pentru a ne chema la sfinţire, a ne face biserică sfinţită,pregătită pentru primirea Domnului nostru Iisus Hristos care vrea acum să se nască în peştera sufletului nostru ce prin păcat, este rece şi întunecată dar prin rugăciune, prin post , prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu se luminează şi se încălzeşte .

Read more...

Sunday, November 16, 2008

Pilda samarineanului milostiv


De peste 2000 de ani un cupris al iubirii în această pildă.
...sunt atâţea "oameni căzuţi" între noi !Căderea e un mijloc de ridicare a noastră şi a aproapelui.
"Pentru mai sigura biruire din noi-singurul scop al vieţii-e lucrarea pentru aproapele"(Vasile Pârvan).
Omenirea este aproapele.
Proba iubirii se face prin aproapele.Cu el nu mai eşti singur.
Drama omenirii este instrăinarea.
Ajută-ne Doamne, să găsim timpul,locul şi omul căruia să-i facem "binele" !Am pierdut atâtea zile cu nepăsarea noastră...

Read more...

Wednesday, November 12, 2008

Mărturie de aşteptare...Unei mame fiul unic îi plecase în străinăţături . Trecuse cinci ani de parcă ieri ar fi fost având fiecare grija zilei şi doar rugăciunea sau câte un telefon, o felicitare exprimau existenţa vieţii,celuilalt .
Timpul îşi torcea caierul grăbit până într-o zi când mama a fost anunţată că peste o lună fiul său drag va reveni şi crede că nu va mai pleca . De bucurie, înştiinta pe toti care îi întâlnea şi aşa am aflat şi eu . Mi-am zis atunci ce minunat este să fii mamă,să ai inimă de mamă ...!
Avea bucuria vestirii de Paşti . Trecând o săptămână am reîntâlnit-o din nou cam neliniştită şi am întrebat-o de sănătate. M-a încredinţat că totul e bine numai că "zilele trec foarte greu până la venirea fiului meu" .
Zic iată cât e de grea aşteptarea şi cât de repede ne trec anii...când eşti copil vrei mare ,cînd eşti bolnav aştepţi vindecare,trudit vrei odihna,închis aştepti eliberare,despărţit să vină întâlnirea,păcătos să ai zile de întoarcere .
Timpul greu al aşteptării mamei l-a pus Dumnezeu în bunăvoirea Sa cu preţ după ce Vestea bună a trimis-o şi o trimite prin îngeri Săi.Duhul aşteptării,al întâlnirii cu Cel iubit să nu fie pus în calculele noastre ?"
"Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?"(Luc.18,8).

Read more...

Sunday, November 9, 2008

Duminica a XXIV dupa Rusalii-Credinţa despovarătoare( idei în predică)


"Credinţa e suprema armă secretă, care anihilează toate necesităţile, împrejurările şi pulverizează hazardul."( Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii).

...Credinţa femeiii bolnave de 12 ani având hemoragie a fost mai mare decât a tuturor celor prezenţi "de-L îmbulzeau"pe Mântuitorul.
Domnul Insuşi, o numeşte"fiică" a credinţei,a minunii,a curajului.Se cere credinţă pentru a primi darul lui Dumnezeu.
După ce a epuizat tot ce este omeneşte posibil(medical)ea a căutat pe Doctorul cel mai mare ,pe Dumnezeu pe care nu-L întâlnise până atunci şi de care s-a atins şi I-a cunoscut puterea vindecării trupeşti şi sufleteşti.
Iată ce înseamnă primul pas prin credinţă chiar dacă nu vezi scara raiului .
Nu e uşor a ştii , a te însănătoşi . Avem luptă pentru viaţa noastră şi obligatia de a ne îngriji sănătatea.Dacă nepăsarea ar fi dus-o la moarte în apropierea de Mântuitorul, dobândeşte salvarea vieţii, Învierea .La atingerea cu Hristos, bolnavii se tămăduiesc si morţii înviază.
Prin credinţă şi Iair mai marele sinagogii se smereşte şi vine la Mântuitorul cu toată iubirea părintească.Omul credinţei poartă pe inimă povara lui Dumnezeu iubitoare...
Când Domnul Îi spune "nu te teme","crede numai "ne spune nouă tuturor să purtăm în noi şi încrederea,înţelegerea,rabdarea,darurile vieţii celei din Duhul Sfânt.Din acestea se vor împărtăşi si cei trei Apostoli dar şi părinţii tinerei(responsabilitatea) .
Cu atingerea si cu cuvintele Sale, Domnul a săvârşii două minuni: mai întâi a restaurat trupul si apoi a adus duhul înapoi din ţinutul duhurilor în trupul teafăr al fetei de 12 ani.Observăm că vindecările pe care le dă Dumnezeu oamenilor mereu, în fiecare zi, prin harul Său, au ca punct culminant Învierea.
Avem şi noi o fiică unică, poate nu pe moarte, "sufletul nostru" care trebuie atins spre Înviere !

Read more...

Saturday, November 8, 2008Nu cred că există în lumea întreagă pictată o mai frumoasă "Scară a Raiului" ca aceasta de la Mănăstirea Suceviţa.Văzând ceata îngerească,oştirile cereşti vedem slava şi frumuseţea lui Dumnezeu de care trebuie să ne împărtăşim .
Omul şi-a permis să nu-L slujească pe Dumnezeu pe când îngerii nu.
Ei ne invită a privi înălţimile,icoana chipului.
Avem atâţea îngeri printre noi...şi de aceea totul este minunat !
http://www.ziarullumina.ro/articole;725;1;16307;0;Ingerii-vii-sau-despre-concretetea-nevazutului.html

Read more...

Tuesday, November 4, 2008

TOAMNĂ ISTORICĂ- OBAMA


4.11.2008- zi istorică.
Noi chiar dacă nu am votat, am fost acolo cu gândul cel bun, ca o rugă a împlinirii frăţeşti.Lumea parcă simte o atmosferă primăvăratică în această toamnă ,depăşind "militarismul"şi fundamentalismul religios.
Nu e de mirare pentru "fii veacului acesta" să-i prindă entuziasmul peste măsură iar mesianismul să fie hrănit.La atatea păreri ai zice simplu,taică o nouă virusare(boală) obamania este adevărat ?
Dar ce sa mai comentăm ,Noua ordine mondială, are nevoie de "uniformitate".
Modelul european al Republicii lui Platon, venit după "Imparaţia creştină", prinde bune rădăcini şi în America.Vom vedea mai apoi şi ce se alege din visul american.
Promisiuni în campania electorală există numai că SUA este America iar noi suntem o particică din Europa ...deci, fără pretenţii pentru toamna noastră . NU se face totul într-o zi,o lună ,un an,patru ani de mandat.
Şi mai ştim ceva:cei reusiţi în alegeri după intronizare primesc "cărţile gata făcute" ca să nu le zicem şi citite... a altora.
Indrăznim să semnalăm electoratul însă cu sufletul...
Doamne,îngăduie ruga, împlinirii româneşti !

Read more...

Monday, November 3, 2008

PĂRINTELE IUSTIN PARVU PRIMESTE IN SFÂRSIT A FI ARHIMANDRITVREDNIC ESTE !

Read more...

Tuesday, October 28, 2008


...Profesor cu numele ? Are nevoie România de această învrăjbire creată manipulatoriu ?
Să înveţi pentru tine dar să ştii pentru toţi !

Read more...

Monday, October 27, 2008

Timpul zboară într-atât încât unii ajung să fie părinţi,bunici,stăbunici,alţii dincolo...
"Vehicolul timpului"întâi îţi inundă viaţa ca mai apoi pe la 60 de ani să înceapă să o ia.Tinereţea este drumul cu sens unic fiindcă nu te mai poti întoarce înapoi.
Cine oare în toată această trecere de sensuri se achită de "zeciuala Domnului"(din 24h , 2h.40' rugă,meditaţie,fapte bune ) ?

Read more...

Sunday, October 26, 2008

Hramul Parohiei Săvineşti 1

Nu poate fi mai mare bucurie pentru credincioşii unei parohiei ca aceea a hramului bisericii.
Toţi ar trebui să simtă chemarea Duhului la comuniunea cu Sfinţii, la minunea credinţei mărturisitoare . Cine ştie în ce fel o vom sărbători anul viitor ?...
Frumuseţea cântărilor a fost amplificată de profunzimea gândurilor exprimate în predicile tinute ce s-au dorit a atinge "viata de intinerire duhovniceasca"a neamului nostru.
Mi-aş fi dorit mult ca toţi, mai ales tinerii să facă un exerciţiu de admiraţie închinat Sfântului ce îi patronează dar ca de fiecare dată ne încredinţăm gândul Bunului Dumnezeu că va veni şi acea zi a împlinirilor . Sfinţii martiri nu vor lăsa îngenunchiată creştinătatea !..
.

Mulţumiri tuturor de participare şi în mod deosebit donatorilor şi ostenitorilor ce au pregatit agapa frăţească la peste 500 de persoane.

Pentru mai multe imagini vizitaţi galeria foto a parohiei : http://bisericasavinesti.com/galerie_foto/main.php

Read more...

Saturday, October 25, 2008

Read more...

25 oct.2008
Icoana hramului
Sfantului M.Muc.Dimitrie-Săvineşti
PROGRAMUL SFINTELOR SLUJBE DE HRAMUL BISERICII NOASTRE

Sâmbata-25 oct.2008 h.18 – VECERNIE+LITIE (cerc pastoral-misionar)

Duminică-26 oct 2008 h.7,30 –UTRENIA

9,00- ACATISTUL SF.M.MUC. DIMITRIE

9,30- SFÂNTA LITURGHIE

-Agapa fratească-


Vă recomandam :

http://www.crestinortodox.ro/Biserica_Sfantul_Mare_Mucenic_Dimitrie___Tesalonic-24-24255.html

http://www.sfantuldumitru.com/index.php

Read more...

Friday, October 24, 2008

... de înainte prăznuire a Sfântului M.Muc.Dimitrie Izvorâtorul de Mir


Să coborâm fraţilor, la timp dintre cele ale grijilor zilnice în bucuria sărbătorii Sfântului Lui Dumnezeu căci întru pomenirea lui ne sfinţim şi noi .
Creştinul care cinsteşte pe sfinţi îşi vădeşte crezul vieţii lui, la fel cum Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, a întrupat , sfinţenia .
Cine-l sărbătoreşte se arată vrednic urmaş al lui , făcându-se totodată şi pelerin pe aceleaşi înălţimi de viaţă, trăire şi mărturisire întru Hristos Domnul nostru. E de prisos să mai spunem că sărbătoarea dă vieţii, înţelesuri înalte .
Omul, având "duhul sărbătorii", învinge timpul şi îşi valorifică sensurile adânci ale existenţei . Are şi pune punţi de legătură înspre veşnicie, primeşte sentimentul împărtăşirii tuturor de acelaş sens al iubirii care ajunge să umple realitatea cosmică de nesfârşita ordine proniatoare .
Astăzi ca şi în primele veacuri ale creştinismului se înfiripează unele din năzuinţele sfinte ale Sfântului Dimitrie dar în acelaş timp se reediteză cu mult mai mult dintre cele ale lui Maximian şi Lie. Putere , circ pentru atleţii zilei întocmai ca şi la păgâni ;teama de a fi întemniţati , a suferi...a-L mărturisi pe Hristos.
Tânărul Dimitrie, spune tuturor tinerilor să nu-şi ţină inimile ferecate în plăcerile vieţii, în păcate, îndoială sau indiferenţă. Arenele vieţii sunt din ce în ce mai largi însă curajul lui Nestor ce vine cu binecuvântare de la Sfântul Dimitrie, de la Dumnezeu primeşte sorţii izbânzii, primeşte mirul minunilor,cununa biruinţelor .
Pr.Constantin

Read more...

Thursday, August 7, 2008

7 aug.2008- alaturi de cei ce au suferit inundatii......Apele parcă ne-au năvălit sufletele .
Nu-i o pedeapsă, e o nouă încercare a inimilor iubitoare.
La asemenea suferinţe trebuie să vorbim de o "inundaţie a faptelor".
Multumim şi de această dată enoriasilor noştri pentru răspunsul la chemarea de ajutor celor întru nevoi.
Colecta de bani s-a virat Sf.Mitropolii a Moldovei şi Bucovinei prin Protopopiat iar cea de bunuri şi alimente direct Parohiei Săuceşti-Bacău.


Read more...

Monday, July 14, 2008

13 iulie 2008 Duminica a 4-a după Rusalii - Sfinţii Părinţi de la Sinodul IV ecumenic (Calcedon 451)

La "Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil", a avut loc la Manastirea Petru Voda, sfintirea paraclisului cu hramul Acoperemantul Maicii Domnului si al Sfintilor Romani .

O zi plina de binecuvantare,bucurie, lumina cu nici un nor pe cer ce m-a purtat pe aripile amintirii din vremea copilariei cand Parintele Iustin (la vremea aceea in M-rea Secu-1972) ne vorbea despre visul pe care l-a avut in temnitele comuniste de a inalta o manastire in tinuturile noastre natale.Cuvintele mele sunt de prisos la cat de frumos a evocat acest eveniment Inalt prea Sfintitul Mitropolit Teofan al Moldovei si Bucovinei. Click aici...Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP