Kostas. Powered by Blogger.

Tuesday, October 28, 2008


...Profesor cu numele ? Are nevoie România de această învrăjbire creată manipulatoriu ?
Să înveţi pentru tine dar să ştii pentru toţi !

Read more...

Monday, October 27, 2008

Timpul zboară într-atât încât unii ajung să fie părinţi,bunici,stăbunici,alţii dincolo...
"Vehicolul timpului"întâi îţi inundă viaţa ca mai apoi pe la 60 de ani să înceapă să o ia.Tinereţea este drumul cu sens unic fiindcă nu te mai poti întoarce înapoi.
Cine oare în toată această trecere de sensuri se achită de "zeciuala Domnului"(din 24h , 2h.40' rugă,meditaţie,fapte bune ) ?

Read more...

Sunday, October 26, 2008

Hramul Parohiei Săvineşti 1

Nu poate fi mai mare bucurie pentru credincioşii unei parohiei ca aceea a hramului bisericii.
Toţi ar trebui să simtă chemarea Duhului la comuniunea cu Sfinţii, la minunea credinţei mărturisitoare . Cine ştie în ce fel o vom sărbători anul viitor ?...
Frumuseţea cântărilor a fost amplificată de profunzimea gândurilor exprimate în predicile tinute ce s-au dorit a atinge "viata de intinerire duhovniceasca"a neamului nostru.
Mi-aş fi dorit mult ca toţi, mai ales tinerii să facă un exerciţiu de admiraţie închinat Sfântului ce îi patronează dar ca de fiecare dată ne încredinţăm gândul Bunului Dumnezeu că va veni şi acea zi a împlinirilor . Sfinţii martiri nu vor lăsa îngenunchiată creştinătatea !..
.

Mulţumiri tuturor de participare şi în mod deosebit donatorilor şi ostenitorilor ce au pregatit agapa frăţească la peste 500 de persoane.

Pentru mai multe imagini vizitaţi galeria foto a parohiei : http://bisericasavinesti.com/galerie_foto/main.php

Read more...

Saturday, October 25, 2008

Read more...

25 oct.2008
Icoana hramului
Sfantului M.Muc.Dimitrie-Săvineşti
PROGRAMUL SFINTELOR SLUJBE DE HRAMUL BISERICII NOASTRE

Sâmbata-25 oct.2008 h.18 – VECERNIE+LITIE (cerc pastoral-misionar)

Duminică-26 oct 2008 h.7,30 –UTRENIA

9,00- ACATISTUL SF.M.MUC. DIMITRIE

9,30- SFÂNTA LITURGHIE

-Agapa fratească-


Vă recomandam :

http://www.crestinortodox.ro/Biserica_Sfantul_Mare_Mucenic_Dimitrie___Tesalonic-24-24255.html

http://www.sfantuldumitru.com/index.php

Read more...

Friday, October 24, 2008

... de înainte prăznuire a Sfântului M.Muc.Dimitrie Izvorâtorul de Mir


Să coborâm fraţilor, la timp dintre cele ale grijilor zilnice în bucuria sărbătorii Sfântului Lui Dumnezeu căci întru pomenirea lui ne sfinţim şi noi .
Creştinul care cinsteşte pe sfinţi îşi vădeşte crezul vieţii lui, la fel cum Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, a întrupat , sfinţenia .
Cine-l sărbătoreşte se arată vrednic urmaş al lui , făcându-se totodată şi pelerin pe aceleaşi înălţimi de viaţă, trăire şi mărturisire întru Hristos Domnul nostru. E de prisos să mai spunem că sărbătoarea dă vieţii, înţelesuri înalte .
Omul, având "duhul sărbătorii", învinge timpul şi îşi valorifică sensurile adânci ale existenţei . Are şi pune punţi de legătură înspre veşnicie, primeşte sentimentul împărtăşirii tuturor de acelaş sens al iubirii care ajunge să umple realitatea cosmică de nesfârşita ordine proniatoare .
Astăzi ca şi în primele veacuri ale creştinismului se înfiripează unele din năzuinţele sfinte ale Sfântului Dimitrie dar în acelaş timp se reediteză cu mult mai mult dintre cele ale lui Maximian şi Lie. Putere , circ pentru atleţii zilei întocmai ca şi la păgâni ;teama de a fi întemniţati , a suferi...a-L mărturisi pe Hristos.
Tânărul Dimitrie, spune tuturor tinerilor să nu-şi ţină inimile ferecate în plăcerile vieţii, în păcate, îndoială sau indiferenţă. Arenele vieţii sunt din ce în ce mai largi însă curajul lui Nestor ce vine cu binecuvântare de la Sfântul Dimitrie, de la Dumnezeu primeşte sorţii izbânzii, primeşte mirul minunilor,cununa biruinţelor .
Pr.Constantin

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP