Kostas. Powered by Blogger.

Friday, November 21, 2008


Cu ce simţire prăznuim astăzi ? Stăm cu smerenie şi cu recunoştinţa păcătoşeniei în faţa aceleia pe care Sf.Biserică o numeşte “mai curată decât lumina soarelui” ? Mustre-l pe fiecare cugetul pentru mândrie,osândire,zavitie,ceartă ,ură,răutate…Fiecare să lacrămeze pentru sufletul său,pentru starea sa .
O lacrimă pentru această stare Maica Domnului o va duce Fiului său spre iertare şi dezlegare .
Azi să împletim o cunună pentru Maica Domnului pentru că este “biserica sfinţită” care a purtat pe Domnul.
Biserica a pus această sărbătoare pentru a ne chema la sfinţire, a ne face biserică sfinţită,pregătită pentru primirea Domnului nostru Iisus Hristos care vrea acum să se nască în peştera sufletului nostru ce prin păcat, este rece şi întunecată dar prin rugăciune, prin post , prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu se luminează şi se încălzeşte .

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP