Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, November 29, 2008

Dregatorul bogat


(Idei în predici)
"Ştii poruncile:..."(vs.20).Porunca lui Dumnezeu, nu este atât o poruncă ce trebuie împlinită cât o descoperire, "cine este Dumnezeu"fiindcă ne dă"chipul Său"ca prin acesta să ne asemănăm cu El.
Am dus noi, la bun sfârşit vreuna dintre Poruncile Domnului ?
Cum o fi oare, să spunem mereu : nu pot să cred fără bogăţiile mele şi asta e clar stabilit fiindcă nu negociez...ce am, mă reprezintă,acela sunt eu .
Si totuşi "un lucru"lipseşte.Un singur lucru, schimbă viaţa spirituală a unui om, asemeni unei scânduri putrezite dintr-o barcă.
Drumul spre iubirea lui Dumnezeu, presupune predarea tuturor iubirilor noastre.În faţa tainelor nu putem avea "tainiţe",cămări pline din prea plinul vieţii.Deşărtarea lor, ne va umple de binecuvântarea Harului iar cei credincioşi ne învaţă că nu vom fi niciodată dezavantajaţi dacă mergem după Hristos.
Drama tânărului dregător, este drama omenirii . Este imaginea eşuată a convertirii umane."Lasă şi vino după Mine!".Lasă păcatul,omul împătimit,omul vechi şi ia asemănare cu Dumnezeu,fii ca El !
.......
Fiecare venire la biserică, este o convertire din starea întristărilor noastre.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP