Kostas. Powered by Blogger.

Friday, October 24, 2008

... de înainte prăznuire a Sfântului M.Muc.Dimitrie Izvorâtorul de Mir


Să coborâm fraţilor, la timp dintre cele ale grijilor zilnice în bucuria sărbătorii Sfântului Lui Dumnezeu căci întru pomenirea lui ne sfinţim şi noi .
Creştinul care cinsteşte pe sfinţi îşi vădeşte crezul vieţii lui, la fel cum Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, a întrupat , sfinţenia .
Cine-l sărbătoreşte se arată vrednic urmaş al lui , făcându-se totodată şi pelerin pe aceleaşi înălţimi de viaţă, trăire şi mărturisire întru Hristos Domnul nostru. E de prisos să mai spunem că sărbătoarea dă vieţii, înţelesuri înalte .
Omul, având "duhul sărbătorii", învinge timpul şi îşi valorifică sensurile adânci ale existenţei . Are şi pune punţi de legătură înspre veşnicie, primeşte sentimentul împărtăşirii tuturor de acelaş sens al iubirii care ajunge să umple realitatea cosmică de nesfârşita ordine proniatoare .
Astăzi ca şi în primele veacuri ale creştinismului se înfiripează unele din năzuinţele sfinte ale Sfântului Dimitrie dar în acelaş timp se reediteză cu mult mai mult dintre cele ale lui Maximian şi Lie. Putere , circ pentru atleţii zilei întocmai ca şi la păgâni ;teama de a fi întemniţati , a suferi...a-L mărturisi pe Hristos.
Tânărul Dimitrie, spune tuturor tinerilor să nu-şi ţină inimile ferecate în plăcerile vieţii, în păcate, îndoială sau indiferenţă. Arenele vieţii sunt din ce în ce mai largi însă curajul lui Nestor ce vine cu binecuvântare de la Sfântul Dimitrie, de la Dumnezeu primeşte sorţii izbânzii, primeşte mirul minunilor,cununa biruinţelor .
Pr.Constantin

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP