Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, February 7, 2009

Urcuş şi coborâş-vameşul şi fariseul (idei în predici)

"Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş...Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela."(Lc.XVIII,10-14).
Pe cărările vieţii, adesea două căi vorbesc despre starea noastră sufletească : rugăciunea îngâmfată şi rugăciunea smereniei. În ele găsim urcuş sau coborâş după voinţă.
Dar mai întâi pentru zilele noastre trebuie să recunoaştem altceva : oamenii se roagă puţin şi uneori nu în mod serios. Uită, că
bucuria sufletului este legată de rugăciunea neîncetată.
Rugăciunea,este susţinătoarea lumii(Sf.Ioan Scărarul).
Raportat asupra locului unde facem rugăciunea, în mod particular sau general, urcuşul este greu fiindcă a merge la biserică(templu)pentru foarte mulţi e chin,nepăsare,un "lasă-mă să te las", acel, unul din zece care s-a întors să mulţumească pentru vindecarea de lepră... iar a coborî seamănă a umilinţă. Noi umiliţi vieţii ?
Cam trist adevăr dar şi mai trist este că unii au ajuns la o "anumită vârstă", iar pilda vameşului şi a fariseului, nu le-a spus încă nimic.
În prea plinul vieţii,omul mulţumit de sine îl vrea pe Dumnezeu ocazional, în mod făţarnic de ochii lumii,ca şi cum n-are ce se face ...
Lui, nu-i este de rugăciune, ci de deşartăciune.
În fapt, fariseul nu se roagă ci simulează.Fariseismul, se întemeiază pe vârtuţi închipuite şi de aceea omului îi este foarte greu să-l scuture. Omul face caz de situaţie, poartă "mască",risipeşte energie, când cel mai uşor i-ar fi, a zice : "Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului"!Sunt păcătosul Tău ,Doamne pentru mine Te jertfeşti.
Omul smerit este realist,îşi cunoaşte inima şi ştie cât bine mai este de făcut,câtă căinţă şi îndreptare. Mândria omoară, smerenia dă viaţă .
Astăzi parcă vameşii sunt pe cale de dispariţie iar fariseii umplu pământul. Pe faţă, oare cine vrea să recunoască ce este ?
Răspuns..., după perioada Triodului.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP