Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, March 29, 2009

Altfel, despre lucrarea demonilor

Read more...

Saturday, March 28, 2009

Duminica a IV-a post-Credinţa se întăreşte prin post şi rugăciune !

"Credinţa adevărată curmă grijile"(Sf.Ioan Scărarul, Filocalia,vol.IX,pag.253)...Credinţa este aripa rugăciunii...Credinţa este starea neîndoielnică a sufletului,neclătinat de nici o împotrivire.Credincios este nu cel ce socoteşte că Dumnezeu poate toate;ci cel ce crede că va primi toate.
Credinţa este pricinuitoarea celor nădăjduite.Şi aceasta a arătat-o tîlharul.Maica credinţei este osteneala şi inima dreaptă.Cea dintîi o face neîndoielnică,a doua o pricinuieşte.Credinţa este maica celor ce se liniştesc (a sihaştrilor = isihaştilor).Căci de nu vei crede, cum te vei linişti ?
(Scara,pag.397).
+++
Observăm adesea, că ne lipsesşte credinţa.Uneori ne dăm seama şi de faptul că rugăciunea noastră nu este de cea mai bună calitate.Ne rugăm dar cu gândul suntem în altă parte la treburile zilnice,la planuri de viitor,la evenimente trecute care şi-au pus amprenta pe viata noastră,etc,etc.
De ce ne lipseşte credinţa ? De ce rugaciunea o facem prinşi în gânduri,din obligaţie sau obicei şi ne ridicăm neîmpliniţi şi grei sufleteşte aproape zilnic ?... Pentru că facem lucruri care nu confirmă o credinţă mântuitoare.
Ce l-a făcut pe omul din Sf.Evanghelie de azi să-şi întărească credinţa şi să-şi înmulţească rugăciunea ? De bună seamă,necazul,grija de fiul său.Câţi recunosc astăzi ce înseamnă posesiunea demonilor,răul ce-l produc aceştia ? Suferinţa multor părinţi poate fi vindecată deşi pare a fi surdă. Post şi rugăciune.De ce numai prin post şi rugăciune se poate săvârşi alungarea demonilor? De ce nu ies demonii la simpla poruncă a ucenicilor? Pentru că ei nu se tem de cuvinte, ci se tem doar de smerenie şi de prezenţa lui Dumnezeu în om. Când postim şi ne rugăm, ne punem în starea de smerenie, nu mai contăm pe ajutorul nostru, nu dăm prioritate hranei materiale în viata noastră, ci hranei duhovniceşti.
Prin urmare, Mântuitoru Iisus Hristos ne îndeamnă să preţuim mai mult înţelesul şi folosul postului şi al rugăciunii, în această perioadă de urcuş duhovnicesc spre Înviere.

Read more...

Saturday, March 21, 2009

CRESTINUL SI CRUCEA

Read more...

Wednesday, March 18, 2009

Sfântul Chiril al Ierusalimului 315-386


Este unul dintre marii apărători ai credinţei cele adevărate,în lupta cu erezia şi învăţăturile greşite ale timpului .
Citindu-i opera şi viaţa,ne retransmite putere şi lumină în a ne da seama cît de grav este pericolul în zilele noastre al lepădarii credinţei ortodoxe,al timpului pierdut în dispute de credinţă,dispute otrăvitore sufletului,al păgânismului vieţii creştine când atâţea aşteaptă să fie convertiţi .
Am cules din Catehezele Sf.Chiril ,trad.Pr.D.Fecioru, Buc.1943 -idei în predici - la Duminica a II-a şi cea de a III-a din post.
Sufletul este slăbănogit iar "Marele doctor îşi arată puterea dar este respinsă de cei ce priveau cu ochi răi, faptele Lui "(Omilie la slăbănog,pg.582).
Din pricina dorinţei de a se tămădui,slăbănogul a avut pe negândite pe tămăduitor(pg.585).Nu te întrista omule, ai prieteni ce te-au adus la Domnul şi acum îl ai şi pe Dumnezeu căci "nu-i de nici un folos mărturisirea omenirii,fără mărturisirea Dumnezeirii"(pg.585)Fiule, iertate-s păcatele tale."Porunca mea din cuvânt lucrează mai repede decât gândul...nu te uita la cel care-l vezi, ci uită-te la cel care lucrează prin cel care-l vezi"(pg.588)-Spovedania.
"Îndepărtează mai întâi boala de pe tine şi apoi primeşte tăria credinţei"(pg.589)..."Boala cea de multi ani a fost vindecată dar n-a fost vindecată necredinţa cea demultă vreme"-referitor la cârtitori...
"Orice om să audă pe Iisus şi să nu mai păcătuiască!Să alergăm la cel care ne iartă greşelile!Dacă suntem bolnavi,la El să ne găsim scăparea;dacă ne doare sufletul să urmăm pe doctorul cunoştinţei;dacă suntem flămânzi să primim pâinea,dacă suntem morţi să primim învierea;dacă am îmbătrânit în neştiinţă să cerem înţelepciune de la Înţelepciune."(pg.598).
+++ _______+++______+++
"Orice faptă a lui Hristos este laudă pentru întreaga Biserică.Dar lauda laudelor este crucea."...lucru minunat a fost vindecarea slăbănogului,învierea lui Lazăr,dezlegarea femeii,săturarea mulţimii dar a fost numai pentru aceia.Ori ce însemnă, să fie pentru noi toţi ? "Cununa Crucii...a izbăvit toată omenirea."(Cateheza a XIII-a pg.310).
"Dacă pui la îndoială puterea celui răstignit întrebă-i pe demoni...Mulţi oameni din întreaga omenire au fost răstigniţi,dar de nici unul nu se înfricoşează demonii.Dar când Hristos s-a răstignit pentru noi,demonii sunt cuprinşi de frică chiar numai la vederea semnului crucii.(pg.312).Crucea alunga diavolii. Precum cainele fuge de batul cu care a fost lovit, tot asa si dracul fuge de crucea care ii aminteste ca prin ea a fost biruit ...
Crucea nu este o nălucire ,pentrucă atunci ar trebui să fie nălucire şi răscumpărarea.Mărturisesc crucea pentru că ştiu învierea"(pg.313)...Nu te ruşina a mărturisi crucea ! Îngerii se laudă când spun ştim pe cine căutaţi;pe Iisus cel răstignit!.Vezi locul Golgotei...Strâgi cu laudă pentru că te găseşti lângă el.caută să nu-l tăgăduieşti cumva în vreme de persecuţie.Nu te lauda cu crucea numai în timp de pace ci ai aceeaşi credinţă şi în timp de persecuţie...Iisus cel fără de păcat a fost răstignit pentru tine şi tu să nu te răstigneşti pentru cel ce s-a răstignit pentru tine ?...Domnul, şi -a întins mâinile pe cruce ca să cuprindă marginile lumii"(pg.342)...
"Mare talismman este crucea !Se dă în dar din pricina celor săraci.Se face fără oboseală din pricina celor bolnavi pentru că şi harul este de la Dumnezeu (pg.352)...Crucea are să se arate iarăşi împreună cu Iisus din cer "(pg.357)...

Read more...

Monday, March 16, 2009

Sfântului Maslu de obşte in Postul Mare

În urcuşul nostru duhovnicesc spre Inviere avem nevoie de vindecare şi de iertare ! Sper să găsim pentru fiecare zi a postului o treaptă suitoare, pe măsura puterilor noastre .
Ascultaţi cuvântul Părintelui protopop Vasile Toc, "Despre participarea creştinilor la Sfintele slujbe", ţinut la sfârşit.


"Să cercetezi în fiecare zi chipurile sfinţilor,ca să afli odihnă în cuvintele lor "!

Read more...

Friday, March 6, 2009

Părintele Teofil Părăian-tv. şi internetul în vremea Postului

Read more...

Sunday, March 1, 2009

Duminica iertării-întâlnirea fraţilor

Duminica lăsatului sec de brânză(a izgonirii lui Adam din Rai)a căzut anul acesta în prima zi de vară-1 martie.Ea ne aduce mărţişorul iertării dar pentru noi şi al întâlnirii frăţeşti întrucât după terminarea slujbei Vecerniei şi a rugăciunii de iertare a avut loc la h.16,30, adunarea zonală din an a Oastei Domnului. Momente înălţătoare de cântare şi de îndemnuri după evanghelia zilei, pentru urcuşul duhovnicesc ce stă înainte :Postul Mare.
Cel ce va posti trebuie să ştie că :
1.prin post se potolesc poftele trupeşti şi nesimţirea duhovnicească;
2.prin post se întăreşte voinţa;
3.postul dă expresie pocăinţei noastre ;
4.postul sprijină rugăciunea ;
5.postul îl face milostiv pe Dumnezeu pentru noi păcătoşii.
Omul prin postire intră în starea de vindecare a sufletului,face calea inversă a lui Adam spre Rai.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP