Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, March 28, 2009

Duminica a IV-a post-Credinţa se întăreşte prin post şi rugăciune !

"Credinţa adevărată curmă grijile"(Sf.Ioan Scărarul, Filocalia,vol.IX,pag.253)...Credinţa este aripa rugăciunii...Credinţa este starea neîndoielnică a sufletului,neclătinat de nici o împotrivire.Credincios este nu cel ce socoteşte că Dumnezeu poate toate;ci cel ce crede că va primi toate.
Credinţa este pricinuitoarea celor nădăjduite.Şi aceasta a arătat-o tîlharul.Maica credinţei este osteneala şi inima dreaptă.Cea dintîi o face neîndoielnică,a doua o pricinuieşte.Credinţa este maica celor ce se liniştesc (a sihaştrilor = isihaştilor).Căci de nu vei crede, cum te vei linişti ?
(Scara,pag.397).
+++
Observăm adesea, că ne lipsesşte credinţa.Uneori ne dăm seama şi de faptul că rugăciunea noastră nu este de cea mai bună calitate.Ne rugăm dar cu gândul suntem în altă parte la treburile zilnice,la planuri de viitor,la evenimente trecute care şi-au pus amprenta pe viata noastră,etc,etc.
De ce ne lipseşte credinţa ? De ce rugaciunea o facem prinşi în gânduri,din obligaţie sau obicei şi ne ridicăm neîmpliniţi şi grei sufleteşte aproape zilnic ?... Pentru că facem lucruri care nu confirmă o credinţă mântuitoare.
Ce l-a făcut pe omul din Sf.Evanghelie de azi să-şi întărească credinţa şi să-şi înmulţească rugăciunea ? De bună seamă,necazul,grija de fiul său.Câţi recunosc astăzi ce înseamnă posesiunea demonilor,răul ce-l produc aceştia ? Suferinţa multor părinţi poate fi vindecată deşi pare a fi surdă. Post şi rugăciune.De ce numai prin post şi rugăciune se poate săvârşi alungarea demonilor? De ce nu ies demonii la simpla poruncă a ucenicilor? Pentru că ei nu se tem de cuvinte, ci se tem doar de smerenie şi de prezenţa lui Dumnezeu în om. Când postim şi ne rugăm, ne punem în starea de smerenie, nu mai contăm pe ajutorul nostru, nu dăm prioritate hranei materiale în viata noastră, ci hranei duhovniceşti.
Prin urmare, Mântuitoru Iisus Hristos ne îndeamnă să preţuim mai mult înţelesul şi folosul postului şi al rugăciunii, în această perioadă de urcuş duhovnicesc spre Înviere.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP