Kostas. Powered by Blogger.

Thursday, May 28, 2009

Hristos s-a înălţat !

Astazi se spune: "Hristos s-a inăltat!". Prăznuim cu bucurie Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, deodată cu Ziua Eroilor.
Înălţarea Domnului este înălţarea noastră duhovnicescă,este ridicarea firii omeneşti la îndumnezeire,e îndumnezeire a umanităţii, inaltarea din patimile noastre,in unitate cu El.Înălţarea Domnului reprezintă, în acelaşi timp, o apropiere supremă a lui Dumnezeu de om. Datorită pnevmatizării sau transfigurării supreme a trupului lui Hristos prin Înălţare, Hristos poate deveni interior celor ce cred în El (cf. Ioan 17, 26). Firea Lui umană, înălţată în intimitatea slavei Sfintei Treimi, devine centrul de transparenţă al harului divin comunicat oamenilor prin Sfântul Duh, Care face pe Hristos prezent şi lucrător în viaţa creştinilor.Hristos Cel înălţat în slavă devine, Viaţa vieţii creştinului.
Ascultati cuvântul I.P.S.Mitropolit Teofan tinut la Manastirea Neamţ de Înălţarea Domnului :


Predica I.P.S.Mitropolit Teofan -Inaltarea Domnului-2009
Asculta mai multe audio Blog »

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP