Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, May 9, 2009

"Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău" !


Trăim într-o lume întemeiată de alţii şi vrem, nu vrem o acceptăm aşa cum este. Lipseşte de multe ori iniţiativa şi dorinţa de a face ceva nou şi a fi promotorii unei vieţi adevărate. Trăim asemenea acestui om de la Vitezda(Ioan v,1-15) amânând zi după zi, an după an, să ne facem datoria şi să ne asumăm responsabilităţile noastre, trăim ca nişte paralizaţi, ameţiţi, buimăciţi de mass-media,de politică,de plăceri, de alcool,droguri, de o falsă fericire, de incapacitatea, la urma urmei, de a fi responsabili faţă de viitorul nostru.Omul bolnav de 38 de ani este simbolul întregii omeniri: boala de cele mai multe ori se vindecă, dar necredinţa(iudeilor)rămane...
Boala trupească poate fi consecinţa păcatelor omului, deoarece atunci când cineva face abuz continuu de mâncare, băutură, tutun sau droguri îşi îmbolnăveşte propriul trup. La fel se întâmplă dacă cineva se lasă dominat de preocupările vieţii, de patimi,de stres, uitând de rugăciune şi de încrederea în ajutorul lui Dumnezeu, este în mare pericol de a se îmbolnăvi, fie sufleteşte, fie trupeşte. Dar dacă acceptăm vindecarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-o propune, asemenea paraliticului, dacă admitem că avem nevoie de ajutorul Său, Domnul ne vindecă şi ne dă noi puteri pentru a relua viaţa noastră. "Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă". Şi nouă ne sunt adresate aceste cuvinte care - dintr-o stare de disperare - ne vor conduce pe calea vieţii către sfinţenie. A te ridica cu adevărat nu înseamnă aţi schimba Biserica, ci a pune lucrare duhovnicească în viaţa ta! A face altceva este nebunie iar a sta..."să nu-ţi fie ţie mai rău" !

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP