Kostas. Powered by Blogger.

Monday, June 29, 2009

Părintele Arhidiacon Ioan Ivan a trecut la cele veşnicePărintele Arhidiacon Ioan Ivan,a trecut la cele veşnice, astăzi dimineaţă, 29 iunie, în ziua praznicului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.
Recent Părintele profesor,a fost omagiat (7 mai 2009),la Mănăstirea Neamţ cu ocazia împlinirii a 94 ani de viaţă,Am postat la vremea aceea cuvântul ţinut în biserica Mănăstirii Neamţului dar şi o fotografie de la sfârţitul evenimentului când fiecare am mers să-i sărutăm mâna şi drept mulţumire să-i dăm o floare profesorului atâtor generaţii de seminarişti.Nu ştiam că aveam să-i aducem ultima floare de mai... şi că-l voi vedea pentru ultima dată cum îşi aşeza crucea înainte de a mă îmbrăţişa părinteşte.Îi fusesem de zeci de ori în preajmă şi mi-a scris de multe ori mai ales pe perioada secretariatului de redacţie, la revista "Credinţa neamului".Iată câteva rânduri, care mi le adresa în dec.1991,din multele scrisori ce le păstrez ."În exprimarea teologică trebuie cât mai multă acurateţe şi mai ales prudenţă pentru cei care caută să submineze conservatorismul Ortodoxiei care a păstrat peste secole adevărul în puritatea lui".
Articolele sale, sunt pe măsura omului trăitor şi mărturisitor:"Lumea de astăzi este flămândă de pâinea spirituală;însetată de paharul vieţii divine;golită de tot ceea ce constituie esenţa vieţii spirituale;străină în pământul în care ea însăşi l-a desfigurat şi l-a umplut cu tot ceea ce este potrivnic vieţii;bolnavă de toate bolile şi trupeşti şi sufleteşti;în închisoarea pe care singură şi-a pregătit-o şi continuă să şi-o întărească prin : disensiuni de credinţă,de omenie,de uitare a sensului de frate a omului cu omul,de frate al Mântuitorului,de fiu al lui Dumnezeu"(Foamea"...!).
Pentru a spune mult mai mult împreună, vă invităm a citi volumele de-abia lansate "Părintele arhidiacon Ioan Ivan - Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ“şi "Parintele Ioan Ivan de la Neamt - Un arhidiacon erudit si un profesor evlavios"(2 vol).


Repere biografice :
Arhid. prof. Ioan Ivan s-a nascut la 7 mai 1915, in localitatea Tiganasi, judetul Iasi. A urmat studii de teologie la Seminarul Teologic “Sf. Gheorghe” din Roman (1928 - 1936), apoi la Facultatea de Teologie din Bucuresti (1936 - 1941), la Seminarul pedagogic universitar din Bucuresti (1941 - 1942). A fost diacon la Episcopia Romanului (1943) si profesor la Seminarul Teologic din Roman (1945 - 1948), apoi la Scolile de cântareti din Iasi (1949 - 1950) si Suceava (1950 - 1952), la Seminarul Teologic de la Manastirea Neamt (1952 - 1975) si director al Seminarului de la Neamt (1952 - 1961, 1971 - 1975). Retras la pensie, a rămas in Mănastirea Neamt . In anul 1991, la hramul Manastirii Sihastria, parintele arhimandrit Cleopa Ilie l-a numit “patriarhul diaconilor”. La 7 mai 2006, dupa Sf. Liturghie, in biserica Stefaniana de la Manastirea Neamt, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, i-a acordat cea mai inalta distinctie a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei - Crucea Moldava pentru clerici - pentru bogata si indelungata sa activitate pedagogică si misionară in slujba Bisericii lui Hristos din Moldova.
7mai 2009-primeste Crucea Patriarhala - clasa I.http://www.ziarullumina.ro/articole;946;1;25290;0;Sa-preluati-ceva-din-chipul-smerit-dar-maiestuos-al-parintelui-Ivan.html

Read more...

Sunday, June 28, 2009

Sfinţii Apostoli Petru şi PavelI.P.S.Bartolomeu Anania-Cuvant la Sf.Apostoli Petru si Pavel-M-rea Putna
Asculta mai multe audio Blog

idei in predici :Simon-Petru ca om ;- Petru-Sfântul
-Saul ca om ;Pavel-Sfântul.
Omul este fiinta care se naste, creste, se înmulteste, traieste pentru sine si moare.
Sfântul este omul care se îmbraca în Hristos, devenind o făptura nouă (2 Cor 5,17),împlinind voia lui Dumnezeu, trăieste si moare pentru altii.Ambii apostoli, Petru si Pavel, sunt recunoscuti drept cei mai mari învatatori ai omenirii, nu numai ai adevarurilor de credintă, dar si ai marilor fapte de pocaintă publică, care constituie temelia păcii şi comuniunii.
Sfintii Petru si Paul, pe care azi îi sarbatorim cu mare bucurie, au avut în viata lor câte un moment de referinta care i-a marcat pentru toata viata si din care si-au scos motivul bucuriei zilnice. Pentru Petru momentul cel mai important al vietii îl constituie Rusaliile, când se umple de Duhul Sfânt, de iubirea divina, care îl face om nou, fara frica de suferinta si moarte, traind numai pentru un singur tel: Hristos sa fie cunoscut de toti oamenii, ca să ajunga la mântuire si sa fie preamarit în veci numele Domnului (cf. 1Pt 4,11). Pavel are si el un moment de referinta care ne interesează, tot un fel de Rusalii: drumul Damascului cu lumina, zgomotul, trântirea la pamânt, orbirea si glasul venit din cer. Acesta este momentul în care Saul îl primeste pe Duhul Sfânt, fiindcă într-o clipa întelege ceea ce Petru învatase timp de trei ani la scoala Mântuitorului: Evanghelia. Iisus însusi si-l rânduieste vas ales, ca sa-i duca numele la popoarele păgâne. Din acest moment Pavel nu mai are decât un singur tel în viata: Hristos sa fie totul în toti (Col 3,11).
Indirect astăzi primim o invitatie a ne întreba care este momentul Rusaliilor din viaţa noastră şi dacă am devenit un om nou prin ce moarte mă pregătesc să-l preamăresc pe Dumnezeu?
Sărbatoarea lor comună este o chemare la slujire.

Read more...

Friday, June 19, 2009

Hotărârile luate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 18-19 iunie 2009


- Proclamarea anului 2010 în Patriarhia Română drept Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în contextul aniversării anul viitor a 1685 de ani de la Sinod I Ecumenic de la Niceea (325-2010) şi a 125 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885 - 2010).

- Canonizarea Cuviosului Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeş), cu ziua de prăznuire la 26 iulie.

- Aprobarea criteriilor pentru ridicarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopii şi pentru acordarea rangului de arhiepiscop onorific unor episcopi. În consecinţă, Sfântul Sinod a aprobat ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a Episcopiei Râmnicului, Epsicopiei Romanului, Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Episcopiei Dunării de Jos şi a Episcopiei Aradului.
Pentru activitate ierarhică pilduitoare şi slujire chiriahală deosebită şi îndelungată a Bisericii, au fost ridicaţi la rangul de Arhiepiscopi onorifici Preasfinţitul Părinte Iustinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Ioan Selejean, Episcopul Covasnei şi Harghitei.
În urma ridicării Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie cu titulatura nouă de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul a fost ridicat la rangul de Episcop vicar.

-Aprobarea înfiinţării Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu reşedinţa în municipiul Deva şi cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara.

- Aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe a Italiei, adoptat de Adunarea eparhială a acestei eparhii şi avizat de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.

- Aprobarea derulării de către Patriarhia Română a proiectului social-educaţional Alege şcoala cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar.

- Aprobarea unor măsuri concrete privind disciplina administrativ-financiară în Biserică la toate nivelele - parohie, mănăstire, protopopiat, eparhie, mitropolie şi patriarhie -, în conformitate cu Legiuirile bisericeşti şi legislaţia în vigoare.

- În urma alegerii Preasfinţitului Părinte Vincenţiu în postul de episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, la propunerea statutară a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod a aprobat desemnarea Preasfinţitului Părinte Ciprian Câmpineanul, episcop vicar patriarhal, ca secretar al Sfântului Sinod şi Sinodului Permanent, începând cu 1 iulie 2009.(preluare dupa Biroul de Presă al Patriarhiei Române).

Read more...

Thursday, June 18, 2009

Postul Cincizecimii


Postul Sfintilor Apostoli(popular-postul Sâmpetrului),care preceda sărbatoarea comună a Sfintilor Apostoli Petru si Pavel(29 iunie)este rânduit de Biserică in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde acte mai importante (vezi Fapte 13,2 si 14,23). Totodată, prin ţinerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorat peste Sfintii Apostoli la Cincizecime;de aceea, in vechime,acest post se numea Postul Cincizecimii.


"Un bătran oarecare, pustnic, se infrâna să nu bea apa patruzeci de zile, si când era căldura mare, isi spăla paharul cel de băut apa si umplându-l cu apa il punea inaintea sa. Odatâ l-au intrebat fratii, zicând : de ce faci asta părinte, ca de apa posteşti si nu bei, iar paharul îl umpli cu apa şi-l pui inaintea ta ? Bătranul le-a raspuns : pentru ca văzând paharul plin cu apa inaintea mea mai multa sete si pofta sa-mi fie, si sa mă silesc să pătimesc si sa rabd, ca mai multă plată sa iau de la Dumnezeu".(Pateric-Capitolul V, Pentru Post si Infranare,nu numai de bucate ,ci si de alte patimi vătamatoare de suflet ).

Read more...

Monday, June 15, 2009

Mihai Eminescu-120


Cine este Mihai Eminescu?
„Dispreţul pentru uzurparea conducerii
de puţinii care nu s-au ridicat măcar prin
inteligenţa, cultura şi munca lor”.

Cine este Mihai Eminescu?
„Evlavia pentru timpurile de cinste, bărbăţie
şi măsură”.

Cine este Mihai Eminescu?
„Afirmarea unităţii româneşti eterne, groaza
de cotropirea străină, care ucide o conştiinţă,
împiedică o desfăşurare, sfarmă un viitor,
lasă fără îngrijire un trecut, pentru a da în loc
jaf şi corupţie, oricare ar fi numele
cotropitorului, al celui dintâi dintre neamurile
de cultură ori a celei din urmă plebi asiatice”.

Nicolae Iorga
(Trei extrase din cuvântarea ţinută la 16 oct. 1911,cu prilejul dezvelirii statuii lui Mihai Eminescu în Galaţi.Găsiţi textul integral al cuvântării în vol.: Nicolae Iorga, Eminescu, Ediţie îngrijită,studiu introductiv,note şi bibliografie de Nicolae Iliu,EdituraJunimea, Iaşi,1981, pag. 112, 113).

Apreciezhttp://www.mihai-eminescu.ro/


Andrei Plesu-Eminescu si recitatorii
Asculta mai multe audio Diverse

...Visul de nemurire, este asemănător cu zborul păsărilor şi este exprimat sublim in poezia testamentară, arta poetică Numai poetul.., comparabila cu Testamentul lui Ienachita Vacarescu: “Lumea toata-i trecatoare / Oamenii se trec si mor / Ca si miile de unde, / Ce un suflet le patrunde, / Treierand necontenit / Sanul marii infinit.// Numai poetul, / Ca pasari ce zboara / Deasupra valurilor, / Trece peste nemarginirea timpului: / In ramurile gandului,/ In sfintele lunci, / Unde păsări ca el / Se intrec in cantari”.

Read more...

Saturday, June 13, 2009

Duminica Tuturor Sfinţilor


Astăzi este zi de Sărbătoare pentru Toţi Sfinţii, ca rodire în omenire, a Pogorârii Sfântului Duh,deoarece cununa lucrarii Sfantului Duh este sfintenia.Încă odată sarbătoarea aceasta, ne lasă să gustăm din bucuria de a aparţine familiei mari a prietenilor lui Dumnezeu,a casnicilor Săi. Ei sunt Evanghelia trăită eroic, zi de zi, imagini vii ale rodirii divinăţii în fiecare dintre noi,cartea vie a prezentei si a lucrarii lui Dumnezeu in lumea intreaga.Ei sunt mostenitorii vietii vesnice, nu pentru ca s-au ales singuri, ci pentru ca au răspuns chemarii "fiţi sfinţi!"...!(Lev.11,45). Sfintii sunt stelele cerului Bisericii, sunt roadele sfinte si pline de lumină, care au izvorât in Biserica lui Dumnezeu. " Biserica Ortodoxă cinsteşte în persoana sfinţilor tot ce este mai bun, mai frumos şi mai adevărat pe pământ. Manifestările externe, adică minunile, neputrezirea trupurilor şi ajutorarea noastră au format semnele dumnezeieşti - socotite suficiente de către Biserică - drept mărturii ale prezentei Sfântului Duh. Biserica le-a înregistrat mai întâi în conştiinţa ei şi a purces apoi la canonizarea vaselor alese ale lui Dumnezeu, recunoscându-le ca atare în profeţi, apostoli, martiri, dascăli, călugări, ierarhi, soldaţi, regi, învăţaţi, ciobani etc." (S. Bulgakoff, L’Orthodoxie, Paris, 1932, p.171).În Ortodoxie, sfinţii au icoane care ne amintesc de ei, de viata lor şi de minunile săvârşite de ei prin puterea Sfântului Duh.
Odata cu pomenirea lor, fiecare zi ne aminteste de fapt de vocatia omului si a noastra a fiecaruia:sfinţenia.Faţă de ea putem avea două atitudini personale: de a redescoperi originea sfinţeniei care este Dumnezeu şi de a contempla viaţa sfinţilor şi a sfintelor care au ştiut să-l urmeze pe Dumnezeu.E ca un dor care ne împlineşte,este singurul lucru pentru care se merită să trăim.Sfinţenia Tuturor Sfintilor pe care ii cinstim, a celor ce stau inaintea tronului lui Dumnezeu este haina cea mai scumpă, cea mai bună si cea mai frumoasă, care nu se strică niciodată.O îmbrăcăm de fiecare dată şi prin citirea vieţilor lor, care trebuie să fie o preocupare de căpătâi pentru cei care vor să urce către Dumnezeu.Un scriitor, afirmă că există o singură tristeţe în lume, aceea de a nu fi sfânt.Dacă acest lucru este adevărat putem spune că cinstirea tuturor sfinţilor, are rolul de a alunga această tristeţe.Unii înţeleg prin sfinţenie ceva cu totul imposibil de realizat într-o viaţă obişnuită, ceva ce presupune puteri ieşite din comun, puterea de a face minuni, de a citi în suflete; alţii cred că a fi sfânt înseamnă a te izola de lume, a posti mult, a sta toată ziua în rugăciune, a umbla pe la toate bisericile, a umbla cu capul plecat şi cu ochii în pământ. Or, sfinţenia nu constă în nici una din faptele înşirate; unele din ele pot să fie consecinţe, efecte ale sfinţeniei, dar nu însăşi sfinţenia; altele pot să izvorască dintr-o mândrie mascată, din gândul de a atrage, printr-o atitudine sau faptă cucernică, atenţia altora.
Sfinţenia adevărată constă în cu totul altceva: în iubirea de Dumnezeu şi aproapele, iubire care se manifestă în împlinirea voinţei lui Dumnezeu, cuprinsă în poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii şi concretizată în îndatoririle stării de viaţă care ti-au fost date. Oricine - elev, student, muncitor, profesor, inginer, doctor, avocat, ţăran, mamă, căsătorit sau necăsătorit,... bogat sau sărac - este un candidat la sfinţenie dacă îşi îndeplineşte cu cea mai mare desăvârşire îndatoririle stării sale, căci acestea exprimă voinţa lui Dumnezeu faţă de el.Mulţi greşesc crezând că harul sfinţitor, viaţa divină din noi sporeşte numai prin rugăciuni şi prin Sfintele Taine. Nu, ea se îmbogăţeşte cu fiecare faptă bună săvârşită în stare de har. Începând cu efortul ce îl depun dimineaţa la deşteptare să înving somnolenţa spre a mă scula, continuând cu îmbrăcarea, aştepatarea mijloacelor de transport, multiplele probleme de la locul de muncă, rezolvarea problemelor ce mă aşteaptă acasă, şi sfârşind cu rugăciunile de seară, toate acestea fac să scadă sau să urce nivelul vieţii harice din suflet. Măruntele îndeletniciri sau acţiuni constituie respiraţia sufletului, sporind şi împrospătând trăirea interioară.Sfinţenia este starea de dragoste, de linişte, de rugăciune, de jertfelnicie în care se găseşte un om.Şi să nu credem că a-i urma pe sfinţi este cu neputinţă, sau că acesta ar fi un lucru rezervat unor suflete cu totul deosebite. Nu. Sfinţii au fost şi ei oameni cu slăbiciuni, unii chiar cu porniri foarte năvalnice spre păcat, dar ei şi le-au înfrânat cu statornicie, îmblânzindu-le şi devenind în scurt timp stăpâni pe firea lor; au trăit în timpuri nefavorabile ca şi noi, au îndeplinit diferite slujbe ca şi noi, făcând parte din cele mai diferite stări sociale. Singurul lucru care i-a deosebit de noi a fost o mare dorinţă şi o puternică şi statornică voinţă de a face în toate voia lui Dumnezeu, de a se sfinţi prin îndeplinirea îndatoririlor impuse de starea lor. Însufleţiţi de această dorinţă şi voinţă ei au respins prompt şi categoric orice fel de ispite, urmând cu credinccioşie inspiraţiile şi îndemnurile Sfântului Duh."Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei care cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi."(Sf. Ioan Gură de Aur)

Read more...

Thursday, June 11, 2009

Lectia de conducere


Imi amintesc de prima mea lecţie de conducere, cu multi ani în urmă.Tocmai mă aşezasem nelinistit la volan şi plin de emoţie, nervos luasem startul tinându-l mereu în mişcari scurte,sacadate. Instructorul, văzându-mi starea m-a întrebat ce se înţâmplă iar dacă vreau să fac conducere de ce-mi duc mereu privirea odată cu mana la schimbătorul de viteze? Am răspuns că nu ştiu,nu nimeresc altfel schimbătorul şi asta este,am de învăţat. E drept a zis el,greşeala începătorului dar să nu-ţi faci o deprindere că n-am încredere în conducerea ta.Acum doar te orientezi în a conduce.Nu te uita la mine, uită-te cu mult mai mult, înainte decât linia drumului şi mâinile în mişcare, să urmeze privirii ochilor....
Acesta îmi pare un sfat bun şi pentru toţi creştinii. Privirea spre înainte spre Cel ce ne-a spus că „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”, pentru ca faptele (mâinilor)bune să-conducă viaţa.Greşelile de "începător"trebuiesc depăşite ca semn al învăţării, al maturizării. Dacă o clipită în conducere poate costa enorm să gândim câte ore ne expunem zilnic pericolului accidentării noastre sau al altora.
Lipsa de concentrare,graba,grijile,nepăsarea, nesocotirea regulelor-Poruncilor- înseamnă tragere la răspundere.
Mâinile noastre urmeze,ochilor noştri.Vieţile noastre,concentrării şi privirii lăuntrice.!

Read more...

Tuesday, June 9, 2009

Sf.Vasile cel Mare- lucrarea Duhului


..."Aşadar,fiind sfinţiţi prin Duhul, primim pe Hristos Care locuieşte în noi în omul cel dinăuntru şi împreună cu Hristos primim pe Tatăl, Care locuieşte în cei vrednici"( Omilia a XXIV-a,P.S.B.,vol 17, p.595 ).
+++ +++ ++++
„După cum soarele nu este micşorat întru nimica de cei care participă la lumina şi căldura sa, deşi iluminează corpurile şi este împărţit în felurite chipuri de corpuri, tot aşa şi Duhul rămîne nemicşorat şi neîmpărţit, cu toate că dă tuturora harul Său. Luminează pe toţi pentru a înţelege pe Dumnezeu, insuflă pe profeţi, înţelepţeşte pe legiuitori, sfinţeşte pe preoţi, întăreşte pe împăraţi, desăvîrşeşte pe drepţi, umple de cinste pe cei curaţi sufleteşte şi trupeşte, dă harurile tămăduirilor, învie pe morţi, dezleagă pe cei legaţi, înfiază pe cei străini. Acestea le lucrează prin naşterea de sus".(Omilii şi Cuvântări,P,S.B. vol 17,p.512.)
+++ +++ +++
„După har urmează judecata ; iar Judecătorul va cerceta cum ai întrebuinţat cele dăruite ţie.”(Omilia XX,4,P.S.B. vol.17, p.457 )
+ +++ ++++
„Nu socoti niciodată că tu eşti mîntuit şi celălalt pierdut. Niciodată !” (Idem,...p.548).
+ +++
"Adevărul este simplu, n-are nevoie de apărători, se impune prin el însuşi. Dacă spui mai mult decît adevărul, înseamnă că te înjoseşti".(Omilia XXIII,vol.17,La Sfantul muc.Mamant,III,p.585).
+ +++ +++
"Iată cum se cunoaşte Dumnezeu ! Din ascultarea poruncilor Lui; din săvîrşirea poruncilor, pe care le-am auzit. Cunoaşterea lui Dumnezeu e aceasta : păzirea poruncilor lui Dumnezeu "!(Idem p.587).
+ +++ ++++
"Domnul numea năimiţi pe aceia cărora le adresa cuvinte de mustrare."..(Idem ...p.586).

Read more...

Sunday, June 7, 2009

Rusaliile


In ziua de Rusalii se implinesc cele spuse de Ieremia 31,34: “Iata vin zile când voi pune legea mea in inima lor…căci toti mă vor cunoaşte de la cel mic până la cel mare.”
Duhul Sfânt,potrivit Scripturilor,este acela care face Treimea prezentă în inima omului,este locuirea Lui,în noi,făcându-ne temple ale sfinţeniei.
Acest praznic măreţ ne invită,aşadar,să privim în conştiinţa noastră,să reflectăm dacă suntem în har.În măsura în care devenim realitate eliberatoare pentru noi şi pentru fraţii noştri,în aceeaşi măsură suntem transformaţi de Duhul Domnului.Focul,ne arată că Duhul Sfânt încălzeşte din interior viaţa Bisericii şi viaţa fiecărui creştin.
Vântul arată dinamismul şi ca Biserica este în mişcare. Mişcările bisericeşti din interiorul ei marchează tocmai trecerea Duhului. Nu în cele din urmă, Duhul Sfânt este cu siguranţă apă: trăim într-un timp şi într-o societate care se distinge printr-o ariditate uneori tulburătoare, însă Duhul Sfânt este izvor de prospeţime, aduce curatenie în mărturia creştină şi în vestirea Evangheliei".Astăzi, modernitatea bate pasul pe loc iar noi culegem deseori căderile, ineficienţa şi sărăcia pe care le-a provocat. Şi dacă suntem cu adevărat într-un timp de criză, trebuie să afirmăm şi mai tare că Duhul Sfânt nu este în criză, că iubirea lui Dumnezeu nu a intrat în recesiune şi că în momentele grele ale istoriei, creştinii au arătat forţă, care vine din interior.Unii ar prefera o Biserică înainte de Rusalii. O Biserică raţională, îmblânzită,timidă,demisionară,complet absorbită de acţiunea de “a salva sufletele”, lăsând pe cei vicleni să se ocupe de tot restul(adică de propriile interese,alegeri, posturi, putere de necontrolat,operaţii de o curăţenie dubioasă chiar dacă sunt acoperite cu pecetea creştină…) Dar Biserica, dacă este Biserica lui Hristos şi a Duhului, nu poate să fie decât Biserica, incomodă, a Rusaliilor.Să ne obişnuim să vorbim cu Duhul Sfânt, Cel care ne sfinţeşte; să avem încredere în El, să-i cerem ajutorul şi să-L simţim aproape!
+++ +++

Pogorarea Sfantului Duh-Vecernia plecarii genunchilor
Asculta mai multe audio Diverse »

Read more...

Friday, June 5, 2009

Moşii de vară


Inainte de Duminica Rusaliilor sunt Mosii de Vară, sărbatoare populară cu dată schimbătoare, dedicată pomenirii morţilor.Dacă Duhul Sfânt, este comoara darurilor celor bune pe care credinciosii le primesc de la Dumnezeu(viata, sănătatea, puterea de munca, sfintenia si virtutea),avem nădejde că şi "bunii noştri"se împărtăşesc în această zi din lucrările Duhului:slujbele bisericeşti şi faptele milei creştine.„Ne rugăm lui Dumnezeu să-i pomenească pe cei pe care noi îi pomenim şi facem aceasta tocmai pentru că îi iubim. Rugându-ne pentru ei, ne întâlnim cu ei în Hristos, Care este dragoste şi Care, pentru că este dragoste, înfrânge moartea, care este ultima biruinţă asupra înstrăinării şi lipsei de dragoste. În Hristos nu este diferenţă între cei vii şi cei morţi. El este Viaţa şi această Viaţă este lumina omului. Iubindu-L pe Hristos, îi iubim pe cei ce sunt în El; iubind pe cei ce sunt în El, Îl iubim pe Hristos: aceasta este legea Bisericii şi motivaţia pentru care se săvârşesc rugăciuni pentru cei adormiţi.“ (pr.prof. Alexander Schmemann în cartea „Postul cel Mare“).
Inainte se credea ca sufletele mortilor, dupa ce au părasit mormintele in Joia Mare si au zburat slobode timp de 50 de zile, se intorc in lumea subterana in sambata Rusaliilor. Pentru ca aceasta reintoarcere sa se desfasoare făra incidente, oamenii săvarseau rituri de induplecare si de imbunare a spiritelor mortilor: impodobeau gospodariile si mormintele cu ramuri de tei si făceau pomeni fastuoase, practici ce se păstrează pană astazi.
Dar ritualul de pomenire are loc mai ales in cimitire, unde mormintele sunt curăţate si impodobite din timp iar lumânarile ard intreaga perioadă in care se desfasoară slujbele de pomenire. Impăcarea sufletelor morţilor si intoarcerea lor fară incidente in morminte depinde de bogaţia ofrandelor (pomenilor) şi de respectarea rânduielilor. Prin actul consumării celor primite,ca fiind sfinţite se produce simultan o sacralizare a celor vii şi o (re)liniştire a celor morţi, o reordonare a relaţiilor dintre aceste două lumi. Pomenile sunt menite a-i face pe morţi să plece îmbunaţi la ale lor. Morţii spuneau bătrânii noştri, se duc pe Valea cu Dor. Acolo găsesc tot ce li s-a dat de pomană în cursului anului. Cine nu găseşte nimic ia ţărână în poală şi se întoarce mâhnit...
Viaţa modernă şi globalizarea s-a furişat pe nesimţite şi la aceste rânduieli bisericesti însă esenţa evenimentului rămâne aceeaşi: să ne amintim de unde ne tragem şi ai cui descendenţi suntem. De aceea scriem un pomelnic cu morţii din familia noastră şi-l dăm preotului să-l pomenescă. Se pare că e un grozav de bun mod de a ne face public şi arborele genealogic. Uneori nici noi nu-l cunoaştem foarte bine dar vine mama, bunica sau mătuşa care ne mai aminteşte pe cine să scriem în pomelnic şi atunci ne simţim împliniţi de binecuvântare.

Read more...

Monday, June 1, 2009

Ziua copilăriei


Astăzi mintea se duce cu nostalgie spre vremea zorilor de viaţă deşi nu tuturor a dat din prisos rouă.Gândul se furişează la ceea ce ne este mai drag şi la copilul din noi spre a nu va fi niciodată prea tarziu a avea parte de o copilărie fericită.Unde sunt copii buni, în acea familie este multa bucurie si seninatate, acolo este un adevarat colt de rai, în acea Biserica si societate este mult curaj si mare sperantă.
"Fiti precum copiii !!"
Acest sfat îl dă Mantuitorul, nouă,"celor mari". Dar cum sunt copii ? Din braţe vă rog să-i descoperiţi !....
‘La Multi Ani’vă ţie Domnul, cu SSS = succes si sanatate !

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP