Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, July 25, 2009

Vindecarea celor doi orbi si a unui mut in Capernaum


De orbire Domnul ne vindecă în multe feluri şi de multe ori.Semnul acestei vindecări e însăşi faptul că tocmai văzând încercăm să scriem.Doamne, ochii mei zilnic, aş vrea să cred că văd, însă de foarte multe ori se lasă înserarea.Câte nu se întâmplă azi în lume căci unele sunt şi greu de amintit nu mai vorbesc de scris ,aproape că nu putem să nu recunoaştem orbirea dacă nu cea trupesccă atunci pe cea sufletească.Cerem "lumină"dar pentru care vedere ? Toţi oamenii fără Dumnezeu sunt orbi.Unii au orbire de câtiva ani ,zile,la alţii e de toată viaţa."Întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi fiind de viaţa lui Dumnezeu, din pricina necunoştinţei care este în ei, din pricina împietririi inimii lor; aceştia petrec în nesimţire..."(Efes.4,18).
Ce se bucură părinţii când se naşte un copil şi medicul le confirmă că vede ,aude,este sănătos,totu-i bine.Şi dacă le-ar aduce la cunoştinţă că nu vede,nu-i bine ar mai fi, bucurie deplină ? Noi "copiii lui Dumnezeu" născuţi din "apă şi din duh"(Botez)dar fără vedere sau cu vedere slabă suntem "cerşetorii"acestei lumii ,la cheremul celor ce ne dau şi nouă ceva... Deseori cel ce ne dă este diavolul şi crezi că ţi-o pus Dumnezeu mâna în cap numai că nu e decât batjocora lui aşa cum ai da un bănuţ uui orb după ce mai înainte ai scuipat pe el .Trăim în mijlocul a milioane şi milioane de orbi.Le vorbeşti de Dumnezeu dar nu văd.Citesc şi nu înţeleg.Caută pe cele duhovniceşti şi se automulţumesc.Domnul mereu întreabă "Credeţi că pot să fac Eu aceasta?(Mt.9,28)Noi avem răspunsul vieţii :"Zis-au Lui: Da, Doamne!Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă!"(vs.29). Încercaţi măcar o zi să vedeţi după credinţă voastră şi va fugi şi duhul muţeniei!


Pr Calistrat Chifan - Vindecarea celor doi orbi si muti din Capernaum 11_08_02
Asculta mai multe audio Diverse

http://nicolaesteinhardt.wordpress.com/2009/05/22/doamne-sa-vad-2/

http://74.125.77.132/search?q=cache:SDUDqhagWMQJ:www.crestinortodox.ro/predici-la-duminicile-de-peste-an/96354-vindecarea-a-doi-orbi-si-un-mut-in-capernaum+vindecarea+orbilor&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

Read more...

Monday, July 20, 2009


Pr. Calistrat Chifan - Sf Prooroc Ilie Tesviteanul_20-07-98
Vezi mai multe video din TV

Read more...

Saturday, July 18, 2009

Vindecarea slăbănogului din Capernaum


Evanghelia din Duminica a VI-a după Rusalii, ni se adresează nouă celor care suntem slăbănogiţi de păcate şi suntem insensibili la minune.Sf.Ioan Scărarul spunea că "nesimţirea este moartea sufletului înainte de moartea trupului".Dacă toţi s-ar vindeca nu e mare minune ,minunea este prefacerea darurilor.Ce poate fi mai minunat ca primirea Sfintelor Taine şi prezenţa la Sfânta liturghie !Slăbănogi suntem şi dacă nu observăm suferinţa semenilor căci nu avem "vedere de credinţă"(văzând credinţa lor).Omul este chemat peste timp şi peste loc să aibă simţire duhovnicească pentru că Domnul dă curaj :"Îndrăzneşte fiule!",ce te desparte pe tine de Dumnezeu-păcatul -pentru credinţa lor,te dezleagă,eşti vindecat de această despărţire.Păcatul a transformat lumea noastră într-o vale de lacrimi şi tânguire.Domnul minunat spune,te iau din lumea păcatului în lumea harului.Fiecare om, indiferent de vârsta sa, se teme să nu fie bolnav, iar dacă totuşi se întâmplă acest lucru, se bucură când medicul care-l consultă îi prescrie tratamentul potrivit, mai mult, dacă este spre binele său se supune unor intervenţii chirurgicale pentru a scăpa de suferinţă.Medic pentru suflet este duhovnicul.Adevăratul duhovnic se îndatoreză pentru suflete cu viaţa lui de mântuire.Prin această vindecare miraculoasă Domnul ne înveţă pe toţi să avem mai presus de toate grijă de sănătatea sufletului, de puritatea lui şi să-l ferim de îmbolnăvire, adică de păcat, acesta fiind supremul rău, deoarece ne desparte de Dumnezeu şi dă naştere la nenumărate suferinţe trupeşti şi sufleteşti.Puţini îşi dau seama că lumea este un mare bolnav tocmai prin nesocotinţă şi nepăsare.Oamenii îşi caută îndreptăţire tot timpul"cine este acesta de iartă păcatele".Hulitorul nu sesizeză niciodată minunea.Aceasta-i, o altă suferinţă pe care Mântuitorul o descoperă inimilor împietrite ce nu-L vedeau pe Hristos- dumnezeirea împărtăşită.Mântuitorul nu l-a judecat pe cel păcătos aşa cum nici prietenii care l-au adus, ci l-a iertat.Iertarea la Dumnezeu înseamnă vindecare.Învăţăm, aşadar, din acest episod, şi să căutăm harul vindecător al lui Hristos, care se află în Sfânta Spovedanie, în Sfânta Împărtăşanie şi în Taina Sfântului Maslu.

Read more...

Wednesday, July 15, 2009

"D-l Anonim si D-na Anonimă"Au fost suficiente câteva întâmplări neplăcute în viaţa Bisericii Ortodoxe şi cei doi fraţi de "titlu" s-au şi înfăţişat la datul cu părerea, ca la fotbal în foarte multe privinţe. Agitaţia "anonimilor"aş numi-o, când începe devine molipsitoare la scara natională şi se consumă pe sub rânjetul prezentatorilor Tv.,a ziaristilor,rănind ceea ce ne este mai sfânt : "maica noastră, Biserica"(Mihai Eminescu). Noi toţi şi cler şi popor, formăm Biserica,Trupul lui Hristos.Nu poţi să ai o vorbire stricată şi apoi să ai pretenţia că aparţii Bisericii.În numele apărării adevărului iată se aruncă cu noroi în toţi şi prea de multe ori..."Omul fără nume", ne dă lecţii aspre de viaţă şi aşa apar noi neânţelegeri,dezbinări,certuri,invective.Vorbind de "război" mai aprindem un război iar agresivitatea manifestată in mass-media pe bază de "anonimat" lasă loc interpretărilor,complicităţilor,manipularii,tăcerilor complete in viata reală, de multe ori.Indicatorul inimii tale, este limba ta,cuvintele tale, despre care Sf.Apostol Pavel spune că "trebuie să fie spre zidire!". Ne pornim pentru că avem dreptul la opinie însă uităm hotarul de oprire şi suntem pe partea unde nu se cade a fi, căci trecem peste cuvintele Sfintei Scripturi,Iacob III,2-18 ? Dacă ai curajul să iti aperi opinia, cum de nu ai curajul să spui cine esti? Ti-e frica de X sau S dar de Dumezeu nu...?"Adame, unde eşti ?"Dumnezeu a dat numme primilor oameni. Ti-e frică de ce ar spune lumea despre tine si opiniile tale? Asta inseamnă că nu esti convins că pozitia aparată de tine este corectă...F. Sathre, R. Olson şi C. Whitney, autorii cărţii intitulate "Să conversăm"afirma: "Se zice că auzim jumătate din ceea ce se spune, ascultăm cu atenţie jumătate din ce am auzit şi ne amintim jumătate din ce am ascultat". Cu alte cuvinte, avem tendinţa să auzim ceea ce vrem să auzim şi să vedem ceea ce vrem să vedem.Şi asta faţă de cine ? Faţă de fraţii nostri de neam şi de credinţă .Mulţi uită că o scânteie aprinde o pădure şi poate că duminică au cerut binecuvântare iar luni,marti...o leapădă,o vând.Vorbele le putem lua din Cuvântul vieţii şi de la "prietenii"care-i numim sau nu,depinde ce raspundere ne asumăm...
Anonimatul oricum loveşte.Strică liniştea,pacea interioară,schimbă destine,induce anormalitatea,alterează valoarea,etc.Cei cu funcţii de conducere pot avea "probleme de conştiinţă" în faţa anonimilor.. Pentru a ajunge la un răspuns,trebuie să ne punem întrebari,multe întrebări: "Ce simte interlocutorul?", "Ce mesaj încearcă să ne transmită?Cum de a ales acest moment?". Faptul că nu le criticăm gândurile şi sentimentele îi face să se simtă bine şi să se destăinuie mai profund în legătură cu mai multe probleme decât se aştepta şi el a exprima ideea(problema).Nenea Iancule, atunci cind ai scris despre români, ai scris despre Romanul Etern. Si azi, si miine, noi,românii,vom semna plini de curaj scrisorile anonim...?
Dar pentru cei ce se gândesc la judecata lui Dumnezeu lucrurile ar sta mai bine ca în această pildă:Povestea lupilor
O bătrână îi spune nepotului său despre o luptă care se dă în ea. Este o bătălie între doi lupi.
Unul este rău: se înfurie, invidiază, regretă, lăcomeşte, e arogant, gelos, orgolios, minte, îşi plânge de milă, se simte inferior, vinovat, e plin de mânie…
Celălalt e bun: e vesel, calm, iubitor, umil, binevoitor, generos, încrezător, optimist, plin de compasiune şi credinţă, recunoscător…
Nepotul se gândi pentru o clipă apoi întrebă:
“Şi cine va câştiga această bătălie?”
Bătrâna i-a răspuns :
“Cel pe care îl hrănesc”.

Read more...

Saturday, July 11, 2009

Demonizaţii din Gadara

Adevăraţii demonizaţi nu erau numai cei doi în care sălăşluia "legiunea"la care Mântuitorul merge ci adevăraţii demonizaţi erau cei care l-au refuzat pe Domnul ba chiar L-au rugat să plece de acolo ."Diavolul"însemnă şi cel care se împotriveşte.Demonul este cel care goleşte omul de conţinutul intim,adânc,el nu mai are capacitatea deplinătăţii aşa cum un om îşi pierde simţul vederii,putin câte puţin sau de tot, la fel se pierde lumina vederii lui Dumnezeu şi inundă întunerecul.Cînd omul pierde simţul auzirii cuvântului lui Dumnezeu,deşi se citeşte şi Dumnezeu îi vorbeşte el nu aude.Mântuitorul pe lângă vindecare vrea să ne spună ce poate fac demonul din noi cum ne goleşte,ne face nepăsători,răi faţă de ceilalţi.De asemenea vrea să ne spună şi unde ajunge omul fără Dumnezeu,omul care-L invită pe Dumnezeu să plece din tinutul său fiindcă-i strică afacerile.Oamenii care se simt stingheri,de prezenţa lucrării lui Dumnezeu în lume,de Sfintele Taine,cei preocupaţi numai de ei aceştia aduc falimentul culturii,trăirii moderne : posesiunea.Noi cerem nu doar eliberarea sau vindecarea celor posedaţi, ci şi ocrotirea de toată răutatea, viclenia şi lucrarea chinuitoare a duhurilor necurate.
Spre a putea combate cu rezultat acţiunea distructivă a diavolului, este necesar să vedem:
1. Care sunt armele de luptă şi tactica întrebuinţată de el.
2. Care sunt armele noastre de luptă contra lui.

Care sunt demonizatii epocii moderne ?http://www.ziaruldemures.ro/fullnews.php?ID=3636
http://www.bookblog.ro/altele/demonii/

Read more...

Friday, July 10, 2009

România este ţara ortodoxă cu practica religioasă cea mai crescută din Europa


Într-o analiză realizată de „Grupul românesc pentru studiul valorilor sociale“ se arată că, indiferent de anul de referinţă, Biserica şi Armata sunt instituţiile care se bucură de cel mai mare nivel de încredere în rândul populaţiei. Datele pentru 2008 arată că 85% dintre români au încredere mare sau foarte mare în Biserică, în timp ce 76% au încredere mare sau foarte mare în Armată.
In 2008, aproape jumătate dintre români declară ca merg la biserică cel puţin o dată pe lună. Procentul este unul foarte ridicat dacă ne raportăm la media europeană. Conform datelor culese în 2005 în cadrul studiului World Values Survey, 25% dintre cetăţenii statelor europene declarau, în medie, că asistă la serviciile religioase lunar.În România, practica religioasă a înregistrat o creştere constantă în ultimii 15 ani, procentul celor care merg la biserică lunar crescând de la 30% în 1993 la 48% în 2008. Datele de sondaj relevă un „salt“ al practicii religioase în prima parte a tranziţiei postcomuniste, când ponderea celor care declară că merg la biserică lunar creşte cu 16% în decurs de 6 ani. În ultimii 9 ani, practica religioasă înregistrează un platou, ponderea celor care asistă la serviciile religioase lunar fiind constantă.

Spre deosebire însă de studiile anterioare, care indicau o incidenţă mai crescută a practicii religioase în rândul populaţiei rurale, datele culese în 2008 arată o egalizare a frecventării bisericii în cele două medii rezidenţiale. În timp ce, în 1999, 53% dintre rezidenţii din mediul rural afirmau că participă la serviciile religioase lunar, în 2008 ponderea acestora se reduce cu 5%. În schimb, orăşenii devin mai „bisericoşi“ în aceeaşi perioadă, procentul înregistrat în 2008 fiind cu 7% mai ridicat decât cel din 1999...
sursa : http://www.ziarullumina.ro/articole;954;1;25590;0;Romania-este-tara-ortodoxa-cu-practica-religioasa-cea-mai-crescuta-din-Europa.html

Read more...

Sunday, July 5, 2009

Botezul unei "japoneze"

//2.bp.blogspot.com/_zqX5heLBLSo/SlJM_nBr2YI/AAAAAAAAAfI/v6Wtr3L2fUE/s320/botezul Astăzi după terminarea Sfintei Liturghii a avut loc botezul fetiţei Ema Ana-Maria Koice.Îl menţionăm ca un moment important în viaţa familiei Manole şi a parohiei noastre întrucât fiica noastră duhovnicească, Maria Manole s-a reântors după nouă ani acasă, împreună cu soţul C.Koice din "Ţara Soarelui Răsare" şi primul lucru care l-a făcut, a fost încreştinarea fetiţei lor. Intr-o lume in care globalizarea este o tendinta generală iată că românii rămân statornici în credinţă,deşi apar familii mixte,iar primirea Sfintelor Taine este dorinţă vie şi legătură sfântă de neam şi casa părintească.

Read more...

Prima Liturghie în Cetatea Neamţului, după secole lungi de tăcereDupă câteva secole de întrerupere a vieţii liturgice, sus, la Cetatea Neamţului, clopotele au răsunat din nou, chemând nemţenii la rugăciune şi meditaţie în vechea cetate a domnilor moldoveni, bastion militar al Moldovei şi al întregii creştinătăţi. După doi ani de muncă grea, în care fiecare piatră a fost aleasă şi spălată cu grijă pentru a fi apoi reaşezată în zid, vechea cetate a renăscut din propria cenuşă şi, alături de ea, a renăscut şi vechiul paraclis al cetăţii, unde ascultau Liturghia şi se spovedeau odinioară vechii domni ai Moldovei.
sursa :http://www.ziarullumina.ro/articole;949;1;25379;0;Prima-Liturghie-in-Cetatea-Neamtului-dupa-secole-lungi-de-tacere.html

Read more...

Saturday, July 4, 2009

Vindecarea slugii sutaşului

Sutaşul din Capernaum, vine în faţa Mântuitorului cu credinţă tare,rugăminte fierbinte şi dragoste milostivă iar în faţa noastră cu multe învăţături de suflet.Un păgân cu vârtuţi naturale ce se încrede în Domnul, devine pilda vie celor care doresc lucrătoare, minunea.Mulţi de atunci dintre evrei nu credeau în minunile Domnului nostru Iisus Hristos aşa cum şi astăzi se mai întâmplă cu unii credincioşi ce merg la biserică dar îndoindu-se de puterea vindecătoare(mântuitoare)a Lui,harul nu lucrează şi venind un necredincios,ce este pătruns de harul lui Dumnezeu uşor se converteşte,primeşte răspunsul credinţei vii,o credinţă care să ne aplece în rugăciuni şi să trezească în noi dragostea şi smerenia.
Astăzi, venim la Mântuitorul cu atâtea boli sufleteşti şi trupeşti,cu atâtea necazuri şi bucurii,dureri,lipsuri,păsuri,dorinţe...Oare avem puterea să îngenunchiem şi să spunem "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu”? Am pângărit fiinţa şi tot ce-o înconjură prin mândria fărădelegii.Noi toţi avem un bolnav de care trebuie să ne îngrijim.E sufletul nostru, în casa trecătoare a trupului iar boala este păcatul şi patimile cele rele în care am căzut...El nu poate fi vindecat decât de acelaş doctor care l-a lăudat pe sutaş "Adevăr vă grăiesc, nici în Israel n-am aflat atâta credinţă!” Aşadar,ne-am întâlnit cu un om de care s-a minunat Domnul Hristos."Sutaşul ne arată că, dincolo de ranguri diferite, de funcţii diferite, în societate, ceea ce contează, în primul rând, este demnitatea umană, valoarea fiecărui om în faţa Lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor, chiar şi atunci când nu mai poate fi eficientă, nu mai poate fi productivă, când nu mai poate fi activă"(P.F.Daniel,predica 2008).
Despre credinta sfinta Scriptura ne invată, ca:
- fara credinta nu se poate ajunge la cunoastere;
- daca nu ai credinta, nu ai nimic;
- credinta alunga pacatul si face faptele bune;
- credinta ne cere sa vedem in aproapele nostru, prieten sau dusman, in omul de langa noi creatia si măretia lui Dumnezeu;
- credinta ne cere sa ne rugam atat pentru noi cat si pentru aproapele nostru aflat la necaz;
- credinta este izvorul dragostei, al iubirii si al smereniei.
+++ +++
(Idei)Virtuţile sutaşului - virtuţile noastre.
stăpâni şi supuşi-aprecierea vieţii;
Cine ne sunt bolnavii ?

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP