Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, July 18, 2009

Vindecarea slăbănogului din Capernaum


Evanghelia din Duminica a VI-a după Rusalii, ni se adresează nouă celor care suntem slăbănogiţi de păcate şi suntem insensibili la minune.Sf.Ioan Scărarul spunea că "nesimţirea este moartea sufletului înainte de moartea trupului".Dacă toţi s-ar vindeca nu e mare minune ,minunea este prefacerea darurilor.Ce poate fi mai minunat ca primirea Sfintelor Taine şi prezenţa la Sfânta liturghie !Slăbănogi suntem şi dacă nu observăm suferinţa semenilor căci nu avem "vedere de credinţă"(văzând credinţa lor).Omul este chemat peste timp şi peste loc să aibă simţire duhovnicească pentru că Domnul dă curaj :"Îndrăzneşte fiule!",ce te desparte pe tine de Dumnezeu-păcatul -pentru credinţa lor,te dezleagă,eşti vindecat de această despărţire.Păcatul a transformat lumea noastră într-o vale de lacrimi şi tânguire.Domnul minunat spune,te iau din lumea păcatului în lumea harului.Fiecare om, indiferent de vârsta sa, se teme să nu fie bolnav, iar dacă totuşi se întâmplă acest lucru, se bucură când medicul care-l consultă îi prescrie tratamentul potrivit, mai mult, dacă este spre binele său se supune unor intervenţii chirurgicale pentru a scăpa de suferinţă.Medic pentru suflet este duhovnicul.Adevăratul duhovnic se îndatoreză pentru suflete cu viaţa lui de mântuire.Prin această vindecare miraculoasă Domnul ne înveţă pe toţi să avem mai presus de toate grijă de sănătatea sufletului, de puritatea lui şi să-l ferim de îmbolnăvire, adică de păcat, acesta fiind supremul rău, deoarece ne desparte de Dumnezeu şi dă naştere la nenumărate suferinţe trupeşti şi sufleteşti.Puţini îşi dau seama că lumea este un mare bolnav tocmai prin nesocotinţă şi nepăsare.Oamenii îşi caută îndreptăţire tot timpul"cine este acesta de iartă păcatele".Hulitorul nu sesizeză niciodată minunea.Aceasta-i, o altă suferinţă pe care Mântuitorul o descoperă inimilor împietrite ce nu-L vedeau pe Hristos- dumnezeirea împărtăşită.Mântuitorul nu l-a judecat pe cel păcătos aşa cum nici prietenii care l-au adus, ci l-a iertat.Iertarea la Dumnezeu înseamnă vindecare.Învăţăm, aşadar, din acest episod, şi să căutăm harul vindecător al lui Hristos, care se află în Sfânta Spovedanie, în Sfânta Împărtăşanie şi în Taina Sfântului Maslu.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP