Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, August 30, 2009

Tânărul cu întrebări existenţiale

Read more...

Friday, August 28, 2009

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul-cuvinte pentru noi !


"Viata Sfantului Ioan Botezatorul ne este cunoscută in toata simplicitatea si rigoarea ei. Moartea lui, timpurie, constituie o dovadă a ceea ce istoricilor contemporani si ilustrului nostru compatriot Mircea Eliade in special, le place a numi absurditate a istoriei"(Pilda vietii Sf.Ioan Botezatorul-N.Steinhardt).Trăim absurd cu moartea lângă noi fără a vedea fărădelegea zilei,la câte se întâmplă.Păcatele noastre se înrudesc cu oameni şi vremuri de mult apuse şi faţă de care ar trebui a ţine cont de îndemnul Psalmistului,care zice că "cei ce greşesc vor pieri"(Ps.36,20,38). Avertismente serioase, valabile cât va fi lumea şi de la Sf.Ioan Botezătorul:"Pocăiţi-vă ! Vremurile nu sunt uşoare.Securea este lângă copac !"Nu ţi se cade "...cum îi spunea lui Irod.
Aveţi grijă !
a)-de fiii şi fiicele voastre să nu ajungă fiii desfrânării,ai lăcomiei şi ai nesimţirii;
b)-să nu-şi risipească timpul şi viaţa, plăcerilor,trăind netrebnic;
c)să ştie că nimic, necurat, nu intră în Impărăţia lui Dumnezeu.
Toate virtutile morale îsi au valoarea si frumusetea lor dar cumpătarea are rol hotărâtor.Febra patimilor trezite de vin şi mai ales cu jocul nerusinat unit cu dorinţe vechi,jurământ strâmb,prietenii de aceiaşi teapă,omoară sufletul dreptului .
Drepţii, însă rămân vii şi după moarte şi de aceea iată până azi, strigătul peste veacuri împotriva îmbuibarii, luxului, betiei, destrabalării, uciderii(avortul), împotriva tuturor păcatelor ce izvorăsc din necumpatare; este un strigat de alarmă si chemare la asceză si înfrânare propovaduite de "cel mai mare om născut din femeie"(Lc.7,28),cu cuvântul si cu propria-i viată până la jertfă.
Cine ar putea azi calcula consecintele dezastruoase ale alcoolismului pe plan individual, familial si social? Cineva spunea ca marea de alcool nu are decât patru porturi în care se poate ancora: sărăcia, puscăria, casa de nebuni si sinuciderea.Câte familii dezmembrate, câti copii abandonati, handicapati, din pricina acestui flagel mondial? Apoi drogurile,homosexualitatea si lesbianismul, păcatele capitale ale Sodomei si Gomorei,ce sunt ridicate la rang de virtute de către niste minti bolnave făra pic de jenă, contrar legilor firesti ale lui Dumnezeu, in timp ce oamenilor bisericii, care se ridica impotriva acestor păcate strigatoare la cer, li se inchide gura cu”drepturile omului”şi alte propuse argumente.
Sf.Ioan a mers la Irod să-l înveţe.Noi, afla-vom putere a merge şi a le spune altora despre "pierderea capului" ?

Acatist Sf Ioan Botezatorul
Asculta mai multe audio Diverse


Pr. Calistrat Chifan - Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul_29-08-97
Vezi mai multe video din TV

Read more...

Thursday, August 20, 2009

Tristeţi la sfârşit de vară

Aproape că nu se putea în vremuri de criză şi de căldură "monşer"...a trece acest anotimp fără a discuta de acum vechile probleme ce le credeam ca şi rezolvate:ora de religie.Oră de îngrijorare şi zile întregi de noi cârtiri la adresa Bisericii Ortodoxe Române. Comentatorii "anonimi"regăsesc din nou cele mai bune ocazii de afirmare în datul cu părerea.Are dreptate moş Ghită al meu când mai zice "că cultu-i liber Părinte,la mişel".Nu degeaba critica e uşoară ,arta este grea.Să-i socotim pe cei împotrivitori şi răutăcioşi ca pe aceşti soldaţi ...sau mai rău fiindcă contribuie la sălbătăcirea sufletului omenesc ???

Read more...

Sunday, August 16, 2009

+ Sfinţii Martiri Brâncoveni


BRÂNCOVEANU
Am pierdut totul să nu ne pierdem şi sufletul fiii mei
Asta-i de-acum în grija noastră hotârâtoarea luptă
Să nu-ngăduim urii şi deznădejdii să stingă-n
Candelele credinţei mistuirea meântreruptă
Să nu lăsăm în urma noastră trupurile atinse
De cea mai grozavă pângărire
Lepădarea Mielului vărsându-se
Şi pentru noi stare de ispăşire
De-acum desertarea frângerea trupului său
În lucrarea şi asupra cortului acestuia
Ce se sfâşie
Să nu cercăm răscumpărarea
Din negura ceasurilor de agonie
Nu vine ea acum din ele nu-i
Îngăduită până la sfârşitul veacurilor ieşire
Broboadele de sudoare amestecate cu sânge
Ne vor stoarce de toată podobia şi vlaga din fire
Ce-i mai de preţ însă prada întreagă
Neâmpuţinată de apostazie rămâne
Lacrimă perloasă sămânţă murind întru cules
Îmblădite de ciuruitele mâne (Ioan Alexandru - Imnele Maramuresului,edit.Cartea românească,1988,pg.338).

+++ +++ +++
Biserica a hotarat ca astazi, 16 august, sa ne rugam pentru romanii plecati in strainatate. Asadar, Dumnezeu sa-i intareasca pe toti romanii care sunt plecati in strainatate, fie la lucru, fie ca emigranti. Maica Domnului sa-i ocroteasca de orice rau, sa-i intareasca in credinta ortodoxa şi in fapta buna. Dumnezeu sa le umple inima de iubire, sa nu uite niciodata ca sunt romani, ca avand pe Dumnezeu in suflet...NU SUNT SINGURI!

Read more...

Thursday, August 13, 2009


Prohodul Maicii Domnului(fragment)
Asculta mai multe audio Evenimente

Prohodul Maicii Domnului-varianta(fragment)
Asculta mai multe audio Diverse


Marian Moise -Cantari Adormirea Maicii Domnului 1(editat a1yn)
Asculta mai multe audio Diverse

Parintele Teofil Paraian Cuvant la Adormirea Maicii Domnului
Asculta mai multe audio Blog


Read more...

Tuesday, August 11, 2009

Dacă Dumnezeu este bun de ce lasă lumea în suferinţă ?

Read more...

Saturday, August 8, 2009

Potolirea furtunii pe mare


Acest eveniment a fost în acelaşi timp istoric şi simbolic.Sfântul Evanghelist Matei, relatează ceea ce s-a întâmplat în acea noapte pe lac iar ca simbol ,avem starea Bisericii cu obstacolele, durerile cu care se confruntă dar şi situaţiilor mai generale care-i privesc pe cititorii şi ascultătorii Evangheliei.
“Barca lovită de valuri” este “barca Apostolilor”: adică aceea de pe timpul în care stătea Petru şi ceilalţi ucenici, dar şi Biserica care încontinuu, în toate timpurile, se confruntă cu puterile adverse ale lumii. Acele “puteri adverse” care uneori se manifestă explicit prin persecuţie, dar care pot lua şi aspectul instrumentalizării,manipulării, rău înţelegerii şi non-consideraţiei.
Teama şi spaima ucenicilor şi a lui Petru sunt temerile şi dubiile creştinilor din toate timpurile.Iisus vine pentru a alunga frica omului.El a venit pentru a-Şi face simţită prezenţa şi puterea Sa divină în Biserică.Tocmai aceasta o vedem. Biserica a fost şi va fi mereu o comunitate de “credincioşi”; dar în acelaşi timp, unii credincioşi sunt totdeauna – când mai mulţi, când mai puţini – “oameni de puţină credinţă”, aşa cum de fapt suntem un pic noi toţi.Pentru a-L recunoaşte pe Domnul nostru Iisus şi a fi în comuniune cu puterea Sa este necesară credinţa.Biserica, fiecare dintre noi reuşeşte să învingă frica şi să depăşească obstacolele numai prin credinţa în Hristos Cel Înviat.Prin modul de a acţiona, exemplul Sfântului Petru e un exemplu perfect:el rămâne pe apă atâta timp cât nu cedează îndoielii.Când devine om cu putină credinţă începe să se scufunde .De ce ?În starea de îndoială ,de dubiu puterea Lui Hristos se opreşte.Credinţa care permite mersul pe apă este credinţa Bisericii, care învinge teama fiindcă mărturiseşte(strigă) cu tărie"Doamne, scapă-mă!Nu numai pentru atunci ci pentru todeauna.A ne trezi singuri pe valul vieţii fără a-L vedea pe Domnul iată începutul afundării noastre .De multe ori avem iluzia că Dumnezeu a uitat de noi, că nu mai avem scăpare din necazul nostru şi că totul este pierdut. Când ne confruntăm cu astfel de momente, să ni-L imaginăm pe Iisus Hristos, cum îl ţine pe Petru de mână, şi cum prin valurile învolburate îl conduce spre corabie.

Mâna Apostolului Petru care se ţine de cea a Mântuitorului simbolizează neputinţa, slăbiciunea omului, totodată şi încrederea sinceră, însă condiţionată de slăbiciunile noastre omeneşti.Dacă acest eveniment devine o experienţă a noastră în sensul că fiecare se poate confrunta cu nelinişti,frică, îndoieli, secretul supravieţuirii în mijlocul furtunilor din viaţă este să privim spre navă în loc să privim spre furtună. Da. În loc să privim spre problemele noastre şi să fim doborâţi de frică,să alegem să privim spre Iisus şi să ne punem încrederea în El,în Biserica Sa, Cel care poate potoli şi cea mai teribilă furtună.
Biserica se află într-o situaţie unde pare că Domnul este “absent”, într-o situaţie unde pare că lucrurile lumii merg înainte, înaintează fără Hristos şi fără Evanghelie("Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă."vs.24). Fals.În realitate Domnul, este totdeauna prezent în chip tainic. "Nălucile" lumii încă ţin pe mulţi în superstiţii,făţărnicie ori indiferenţă.E şi asta o spaimă care îmbolnăveşte omenirea fără recunoaştere.
Şi totdeauna pe tot parcursul vieţii pământeşti, fragilitatea puţinătăţii noastre de credinţă este chemată să se depăşească încontinuu prin strigătul rugăciunii "Doamne scapa-mă "!

Read more...

Wednesday, August 5, 2009

Schimbarea la Faţă

"Doamne revarsă peste noi,lumina feţei Tale"Ps.4,6.Astăzi venim să preamărim lumina lui Hristos.Slava Schimbării la faţă ne face să înţelegem destinul întregii Biserici căci una e slava lucrurilor cereşti şi alta a celor pământeşti.Lumina lui Hristos luminează tuturor,ea e lumina sufletească pentru noi,e luminarea gândurilor noastre . Astăzi creştinul trebuie să trăiască această slavă chiar dacă trăieşte în mijlocul unei lumi care a cam dat uitării valorile spirituale,duhul sărbătorii.Nu este uşor dar gândul că într-o zi vom fi asemeni Apostolilor cu Hristos ne întăreşte.La Schimbarea la faţă se arată măreţia Fiinţei dumnezeieşti.Ea ne aminteşte de slava la care suntem chemaţi.Taborul este o chemare spre culmea de lumină,spre înălţimea vieţii creştine ,în apropierea Lui Dumnezeu auzindu-I glasul şi ascultându-L.Taborul-viaţa cu Dumnezeu în lumină desăvârşită.
Sf.Ev.Luca,ne spune că Schimbarea la Faţă a avut loc în timp ce Domnul nostru Iisus Hristos se ruga. Oare nu în momentele de rugăciune putem cel mai bine să fim martori ai slavei lui Dumnezeu? Oare nu rugăciunea produce o schimbare interioară în om, care ajunge să fie reflectată într-o viaţă transfigurată?
Schimbarea la faţă, nu cere omului o schimbare a sufletului în altă faţă ci arătarea sufletului în adevărata lui faţă în frumuseţea şi strălucirea lui dumnezeiască.Taborul, nu schimbă ci descoperă,dezvăluie faţa cea adevărată:curată,luminoasă,divină a sufletului.Taborul e culmea curăţiei,a luminii.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP