Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, August 5, 2009

Schimbarea la Faţă

"Doamne revarsă peste noi,lumina feţei Tale"Ps.4,6.Astăzi venim să preamărim lumina lui Hristos.Slava Schimbării la faţă ne face să înţelegem destinul întregii Biserici căci una e slava lucrurilor cereşti şi alta a celor pământeşti.Lumina lui Hristos luminează tuturor,ea e lumina sufletească pentru noi,e luminarea gândurilor noastre . Astăzi creştinul trebuie să trăiască această slavă chiar dacă trăieşte în mijlocul unei lumi care a cam dat uitării valorile spirituale,duhul sărbătorii.Nu este uşor dar gândul că într-o zi vom fi asemeni Apostolilor cu Hristos ne întăreşte.La Schimbarea la faţă se arată măreţia Fiinţei dumnezeieşti.Ea ne aminteşte de slava la care suntem chemaţi.Taborul este o chemare spre culmea de lumină,spre înălţimea vieţii creştine ,în apropierea Lui Dumnezeu auzindu-I glasul şi ascultându-L.Taborul-viaţa cu Dumnezeu în lumină desăvârşită.
Sf.Ev.Luca,ne spune că Schimbarea la Faţă a avut loc în timp ce Domnul nostru Iisus Hristos se ruga. Oare nu în momentele de rugăciune putem cel mai bine să fim martori ai slavei lui Dumnezeu? Oare nu rugăciunea produce o schimbare interioară în om, care ajunge să fie reflectată într-o viaţă transfigurată?
Schimbarea la faţă, nu cere omului o schimbare a sufletului în altă faţă ci arătarea sufletului în adevărata lui faţă în frumuseţea şi strălucirea lui dumnezeiască.Taborul, nu schimbă ci descoperă,dezvăluie faţa cea adevărată:curată,luminoasă,divină a sufletului.Taborul e culmea curăţiei,a luminii.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP