Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, September 2, 2009

Unde mergem ?


Rămas tributar zilei de ieri adaug o ilustraţie mai veche ce spune destul pentru azi.Celebrul fizician Albert Einstein care nu de mult a fost numit de revista "Time" ca fiind omul secolului trecut, călătorea într-o zi cu trenul, când controlorul biletelor veni şi-i ceru biletul. Einstein s-a căutat în buzunare, biletul nu era acolo. S-a căutat în servietă, se uită pe bancheta pe care stătea dar nu găsi biletul. Controlorul, recunocându-l pe omul de ştiinţă spuse: „Domnule Einstein, eu ştiu cine sunteţi şi sunt sigur că v-aţi cumpărat bilet. E în regulă”. Si controlorul continuă cu alţi pasageri. Tocmai când să treacă în celălalt vagon, se mai uită o dată în urmă, şi-l văzu pe Einstein cum era aplecat în genunchi, căutând pe sub bancheta pe care a şezut. Controlorul s-a dus înapoi la Einstein şi i-a spus din nou: „Domnule Einstein, fiţi liniştit, nu vă îngrijoraţi, noi ştim cine sunteţi, eu ştiu cine sunteţi, ştiu că v-aţi cumpărat bilet, nu-l mai căutaţi!” Einstein îl privi pe controlor şi spuse: „tinere, şi eu ştiu cine sunt. Ce nu ştiu eu, este unde merg?!”
Ai vrut paşaportul de călătorie al vieţii,ai ajuns străin în ţara,în casa,în biserică acolo unde trăieşti, caută la Fiul risipitor la venirea în sine,la întoarcerea sa.Diavolul vrea ca noi să rămânem mereu într-o căutare a ceea ce am pierdut şi să nu ajungem la timupul regăsirii.Ispitirea celor ce sunt cu Domnul vine zilnic după cum vedem la Sf.Ev. Ioan VI,66"Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai umblau cu El".Asta înainte de Înviere.Dar după Înviere" a umbla cu Domnul e a merge pe drumul Emausului vieţii, încă un an !Asta înseamnă Cuvânt ("Cele despre Iisus Nazarineanul....Lc.24,19 care "ardea în noi inima noastră,"), Biserică ("Şi a intrat să rămână cu ei"....la masă Lc.24,29), Liturghie ("luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor"Lc.24,30), deschiderea ochilor cunoştinţei , Mărturie de viaţă creştină ("în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei...au istorisit cele petrecute "Lc.24,33-35) !

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP