Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, November 14, 2009

Oamenii celor două categorii: cei care merg înainte şi cei care se opresc


Parabola Samariteanului milostiv (Lc 10,30-35) este un punct de referinţă ideal pentru a înţelege problema suferinţei şi pentru a arăta purtarea noastră faţă de cei căzuţi pe "calea acestei vieţi". La distanţă de peste 20 de secole, această parabolă îşi menţine încă actualitatea şi forţa inspiratoare şi propune căile cele mai potrivite pentru umanizarea şi evanghelizarea: sistemului sanitar,al celui de asistenţă socială,a misiunilor sociale,a caselor de copii,bătrâni şi ale oricărei forme de sprijin, celor aflaţi în nevoi,necazuri, boli.
În lumea de astăzi, prinsă de atâtea activităţi şi de atâtea elemente exterioare, se pare că unicul timp pentru a reflecta şi pentru a medita asupra acestora este tocmai cel al bolii.Când omul priveşte înlăuntrul său va descoperi un "alt-fel" de înţelegere,ceea ce înseamnă schimbare,dorinţă de omenie.Domnul vrea să ne spună pilda, se poate folosi chiar de noi pentru a comunica celor suferinzi harurile unei noi speranţe.Simpla prezenţă,constatare nu este suficientă dacă vrei să-l salvezi pe aproapele tău.Suntem de prea multe ori "cei care merg înainte fără să se oprească", dacă :
-suntem prea preocupaţi de noi înşine pentru a mai avea timp şi pentru alţii;
-găsim scuze pentru a nu ne implica;
-amânăm ziua de azi pentru altă dată;
-avem inimile împietrite fără iubire,avem ipocrizie;
-trecem prin viaţă ignorând realitatea atâtor suferinţe;
-nu vedem şi rănile sufleteşti cât sunt de grave;
- îi vrem pe ceilalţi să fie bunii samariteni pentru noi dar nu şi invers;
-credem că se poate "pasa", responsabiltatea;(votăm fals sau din interes)
-nu am făcut tot ceea ce se putea după puterile noastre.
“Cel mai grav păcat împotriva semenilor noştri nu este ura, ci indiferenţa. Aceasta este esenţa inumanităţii” (George Bernard Shaw).
Si suntem "cei care se opresc",samariteni milostivi, dacă:
-înţelegem că iubirea nu abandonează “Fraţii mei, să nu iubim prin cuvinte, ci cu fapta şi cu adevărul! ”Hristos se ascunde în faptele noastre.
-avem iubire milostivă faţă de ceilalţi; avem un simplu cuvânt, un zâmbet, un sfat,ce constituie o mare mângâiere pentru cei care de săptămâni, luni, sau chiar ani, sunt obligaţi să trăiască izolat.
-avem undelemnul şi vinul haric;
-purtăm pe cel care nu mai poate;
-dăm odihnă de vindecare şi plătim gazda pentru ce va urma;


Tâlcuire la Parabola samarineanului milostiv - pr. prof. Emil Jurcan (Alba Iulia)
Asculta mai multe audio Diverse

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP