Kostas. Powered by Blogger.

Monday, January 12, 2009

Idei în predici


...Duminica după Botezul Domnului, încheie şirul "praznicelor înnoirii noastre",a praznicelor luminării noastre. Avem din nou ocazia de a ne întreba : am devenit mai buni cu trecerea sărbătorilor sau ne întoarcem din nou, la necreştineştile purtări ?
Timpul sărbătorii, a lucrat pentru noi adică ne-a umplut de iubire,de pace,bunătate, bucurie,iertare ?
Sărbătoarea nu se trece ci stă mereu înainte, e timpul entuziasmului,are continuitate -Dumnezeu este în noi...iubirea lui Dumnezeu, revarsă încredere în noi.E semnul că Dumnezeu există pentru noi.
"S-a apropiat Impărăţia cerurilor"!Iubirea Sfintei Treimi, împărtăşită îngerilor,oamenilor drepţi,sfinţilor, s-a apropiat "precum în cer şi pe pământ".Întruparea Domnului,înnomenirea, înseamnă apropierea împărăţiei,înveşnicirea noastră.
Pocăiţi-vă, pentru Împărăţie!
Pocăinţa, este înnoire a minţii,este recunoaştere a păcatului,dorinţă de a nu mai face rău,lacrimă pentru curăţirea interioară.Devine Taină prin dezlegarea păcatelor de către duhovnic şi te îmbisericeşte de fiecare dată.Taina Bisericii se leagă cu taina Împărăţiei,Biserica fiind pridvorul împărăţiei cerurilor şi nimeni nu poate intra fără pocăinţă în această Împărăţie.
Împărăţia cerurilor se sălăşluieşte în interiorul nostru...în viaţa noastră se ridică biserica cea vie .

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP