Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, February 21, 2009

Moşii de iarnă


Astăzi am pomenit şi ne-am rugat împreună cu bunii(moşii)noştri mutaţi pe celălalt tărm al existenţii : ţărmul vieţii veşnice. Acesta nu-i un moment oarecare,nu-i un lucru deloc uşor, ci este unul plin de incarcătură pe care-l înţeleg mai ales, cei care au pierdut pe cineva drag sufletului lor.
Dragostea faţă de părinte, frate, copil, îndeamnă la "pomenire de obşte" de la care nu trebuie să lipsim .
Pomenindu-i, îi întâmpinăm în Taina Liturghiei,în taina Cuvântului Evangheliei zilei, împreună a fi la Infricoşatul(numai păcatul înfricoşează) Judeţ, de unde nădăjduim ca Dumnezeu să Se îndure de ei şi de noi...
Împreuna noastra lucrare cu ei,rugandu-ne pentru ei, se răsplăteţte din partea Bunului Dumnezeu, cu binecuvântare şi ocrotire a vieţii.
Mila,face judecata.Cel care unge cu mir pe altul,el, mai intâi miroase frumos.
În vechile rânduieli bisericeşti, ca Aşezămintele Sfinţilor Apostoli (Cartea VIII, cap. 44), şi alte scrieri vechi creştine scrie: „Noi îi poftim pe săraci şi nevoiaşi la ospăţ, pentru că astfel serbarea noastră să devină pomenire pentru odihna sufletului celui adormit, iar pentru noi, mireasma bine plăcută lui Dumnezeu” (Tâlcuire la cartea Iov (atribuită lui Origen)).
Nu ştiu cum ar supraveţui celelalte rugăciuni ale mele dacă nu le-aş avea şi pe cele pentru cei morţi...
Cineva zicea că în tranşee nu există atei.Văd multe şanţuri şi multe gropi dar cîţi voiesc a mai gândi la moarte...
Din când in când să ascultăm şi Acatistul pentru cei adormiti...

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP