Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, February 22, 2009

Duminica Înfricoşatei Judecati (idei în predici)

Sfinţii Părinţi, au rânduit ca în această duminică sa ascultăm Evanghelia Judecăţii de Apoi, pentru a nu nesocoti milostivirea lui Dumnezeu,a nu o transforma în nepăsare şi a nu crede cumva că venind postul pocăinţa fără fapte bune, ar fi deplină.
Evanghelia, vorbeşte despre faptele vieţii izvorâte din iubire în care se află Hristos tainic,Hristos identificat cu fratele nostru.
“Fratele meu este viata mea”
Ce înteles are judecata lumii, a istoriei ei,dar a omului care-i conştiinţa istoriei ? Acela că vine un timp al dreptei socotinţe,al confirmării de existenţă şi al evaluarii libertăţii omeneşti.
Judecata, înainte de toate trebuie să ne spună că universul,viaţa,noi toţi suntem sub acest cer dumnezeiesc,că nu suntem la voia întâmplării, ci suntem la sânul Sfintei Treimi.Istoria are un sens şi acesta e luminat prin Iisus Hristos de la Tatăl şi de la Duhul Sfânt.Prin "Adam cel nou", noi devenim moştenitorii binecuvântării, sau ai blestemului.
Moştenirea lui Dumnezeu, reprezintă înrudirea noastră cu El.Cu fiecare dintre noi Dumnezeu creează.Despărţit de Dumnezeu, omul nu se mai poate zidi pe el însuşi.Omul are zidirea în el şi de aceea, răspunde la judecată.Cele şase stări,chipuri ale iubirii şi milostivirii (flamand,insetat,străin,gol,bolnav,întemniţat)sunt feţe ale existenţei în care se află omul,iar Mântuitorul le restituie pentru adevărata cunoaştere de sine.
În faţa Ta Doamne,noi parcă suntem pe nicăieri spunea o bătrânică la radio.Lumea are frică de moarte şi de judecată dar trăieste ca şi când zorile n-ar prevesti amurgul,noaptea-ziua,iarna-primavara,moartea-naşterea .Sunt realităţi de care nu îndrăznim a vorbi pentru că adevăratul suferind nu cere .Ori important este a căuta văzând măsura autorităţii Judecătorului"iar dinaintea feţei Lui pământul şi cerul au fugit şi loc nu s-a mai găsit pentru ele"(Apoc.20,11)?
Ce vom face oare pentru toate câte nu apucăm să le împlinim ?
Din cuvantul IPS Andrei-Alba Iulia am ales...

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP