Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, March 18, 2009

Sfântul Chiril al Ierusalimului 315-386


Este unul dintre marii apărători ai credinţei cele adevărate,în lupta cu erezia şi învăţăturile greşite ale timpului .
Citindu-i opera şi viaţa,ne retransmite putere şi lumină în a ne da seama cît de grav este pericolul în zilele noastre al lepădarii credinţei ortodoxe,al timpului pierdut în dispute de credinţă,dispute otrăvitore sufletului,al păgânismului vieţii creştine când atâţea aşteaptă să fie convertiţi .
Am cules din Catehezele Sf.Chiril ,trad.Pr.D.Fecioru, Buc.1943 -idei în predici - la Duminica a II-a şi cea de a III-a din post.
Sufletul este slăbănogit iar "Marele doctor îşi arată puterea dar este respinsă de cei ce priveau cu ochi răi, faptele Lui "(Omilie la slăbănog,pg.582).
Din pricina dorinţei de a se tămădui,slăbănogul a avut pe negândite pe tămăduitor(pg.585).Nu te întrista omule, ai prieteni ce te-au adus la Domnul şi acum îl ai şi pe Dumnezeu căci "nu-i de nici un folos mărturisirea omenirii,fără mărturisirea Dumnezeirii"(pg.585)Fiule, iertate-s păcatele tale."Porunca mea din cuvânt lucrează mai repede decât gândul...nu te uita la cel care-l vezi, ci uită-te la cel care lucrează prin cel care-l vezi"(pg.588)-Spovedania.
"Îndepărtează mai întâi boala de pe tine şi apoi primeşte tăria credinţei"(pg.589)..."Boala cea de multi ani a fost vindecată dar n-a fost vindecată necredinţa cea demultă vreme"-referitor la cârtitori...
"Orice om să audă pe Iisus şi să nu mai păcătuiască!Să alergăm la cel care ne iartă greşelile!Dacă suntem bolnavi,la El să ne găsim scăparea;dacă ne doare sufletul să urmăm pe doctorul cunoştinţei;dacă suntem flămânzi să primim pâinea,dacă suntem morţi să primim învierea;dacă am îmbătrânit în neştiinţă să cerem înţelepciune de la Înţelepciune."(pg.598).
+++ _______+++______+++
"Orice faptă a lui Hristos este laudă pentru întreaga Biserică.Dar lauda laudelor este crucea."...lucru minunat a fost vindecarea slăbănogului,învierea lui Lazăr,dezlegarea femeii,săturarea mulţimii dar a fost numai pentru aceia.Ori ce însemnă, să fie pentru noi toţi ? "Cununa Crucii...a izbăvit toată omenirea."(Cateheza a XIII-a pg.310).
"Dacă pui la îndoială puterea celui răstignit întrebă-i pe demoni...Mulţi oameni din întreaga omenire au fost răstigniţi,dar de nici unul nu se înfricoşează demonii.Dar când Hristos s-a răstignit pentru noi,demonii sunt cuprinşi de frică chiar numai la vederea semnului crucii.(pg.312).Crucea alunga diavolii. Precum cainele fuge de batul cu care a fost lovit, tot asa si dracul fuge de crucea care ii aminteste ca prin ea a fost biruit ...
Crucea nu este o nălucire ,pentrucă atunci ar trebui să fie nălucire şi răscumpărarea.Mărturisesc crucea pentru că ştiu învierea"(pg.313)...Nu te ruşina a mărturisi crucea ! Îngerii se laudă când spun ştim pe cine căutaţi;pe Iisus cel răstignit!.Vezi locul Golgotei...Strâgi cu laudă pentru că te găseşti lângă el.caută să nu-l tăgăduieşti cumva în vreme de persecuţie.Nu te lauda cu crucea numai în timp de pace ci ai aceeaşi credinţă şi în timp de persecuţie...Iisus cel fără de păcat a fost răstignit pentru tine şi tu să nu te răstigneşti pentru cel ce s-a răstignit pentru tine ?...Domnul, şi -a întins mâinile pe cruce ca să cuprindă marginile lumii"(pg.342)...
"Mare talismman este crucea !Se dă în dar din pricina celor săraci.Se face fără oboseală din pricina celor bolnavi pentru că şi harul este de la Dumnezeu (pg.352)...Crucea are să se arate iarăşi împreună cu Iisus din cer "(pg.357)...

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP