Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, April 5, 2009

Duminica a V-a din Post

În urcuşul nostru spre Înviere,Biserica ne cheamă la adâncirea vieţii duhovniceşti săptămână de săptămână, învăţând astăzi de la femeia din Evanghelie(Mc.X,32-45)şi de la Sf.Maria Egipteanca, ce înseamnă o pocăinţă întru smerenie şi ascultare,o pocăinţă care primeşte "Credinţa ta te-a mântuit"!...Cele două chipuri, reprezintă natura umană care are nevoie de urcuş duhovnicesc, de ridicare,de înviere.Acestea au răbdat toată umilinţa, pentru a primi putere de la Mântuitorul care recuperează pe cei pierduţi şi-i iartă,iertarea fiind expresia iubirii lui Dumnezeu.Drept aceea nu se aminteste trecutul, ci limpezimea lacrimilor în care a lucrat harul lui Dumnezeu şi "mirul" cel de mare preţ.Lacrimile sunt cele ce vorbesc despre aşezarea minţii(Sf.Isac Sirul)iar mirul e preţul faptelor vieţii.Prezenţa sfântă, răscoleşte conştiinţa şi trezeşte la convertire spre lumea sfinţeniei care apropie de Dumnezeu în timp ce lumea păcatului, depărtează.Omul singur alege calea şi atunci când nu o face poartă în el zilnic chinul părăsirii şi al întâmplării.În cele din urmă toate sunt spre binele omului hotărât.Dar oare cine poate avea hotărârea şi voinţa Mariei Egipteanca ? Într-adevăr când gândim la viaţa ei,la luptele şi la răbdarea ei nu văd pe nimeni întrecându-o...Otrava păcatului nu se poate tăia cu apă de flori ci trebuiesc leacuri puternice, nu jumătăţi de măsură cum ne place nouă a trăi.Dai voinţă iei putere :să lupţi cu tine,să rabzi necazurile,să te împotriveşti vrăjmaşului,să te jertfesti fiindcă dând picătura ostenelii,a martiriului primeşti duh.Darul întăreşte puterea slăbănogită dar ceea ce am stricat prin voia noastră singuri trebuie să îndreptăm prin spovedanie curată prin căinţă sinceră prin fapte bune,post şi rugăciune .Dacă ne-a plăcut dulceaţa păcatului atunci trebuie să ne placă şi amărăciunea dulce a leacului.Ne vindecăm prin medicamente dar uneori este nevoie şi de operaţie pentru a scoate răul.Nu există altă şansă vieţii.Şi asta ar vrea să ne spună Maria Egipteanca, căci de la iertare iată se ajunge la sfinţenie ceea ce înseamnă vindecarea sufletească .

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP