Kostas. Powered by Blogger.

Friday, April 17, 2009

Vinerea Mare

În această zi a Cinstitelor şi Înfricoşătoarelor Patimi, simţim cel mai puternic vinovăţia păcatelor."Oricine săvârşeşte păcatul" scrie Sf.Ap.Pavel,"îl răstigneşte din nou pe Fiul lui Dumnezeu în el însuşi".Şi noi ştim ce facem din moment ce putem atinge culmea ipocriziei...
Azi,ne întristăm şi ne mâhnim de toată fărădelegea şi răutatea omenească.Nimeni nu se poate dezvinovăţi de cele petrecute căci Hristos a pătimit şi s-a rugat pentru toţi.El a murit în momentul în care la templu se sacrificau mieii pentru sărbătoarea Paştelui.El, Mielul lui Dumnezeu se sacrifică pentru Paştele nostru: trecerea de la moartea păcatului la viaţa harului .
Din Vinerea Sfântă şi noi putem cuceri moartea, păcatul şi slăbiciunea proprie, şi putem spune în fiecare zi:"Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi,în toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi;
prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru.” (II,Cor IV,7-10).


Starea a II a

Starea a III a fragm.

Judecata de pe Cruce
http://prgherasim.blogspot.com/2009/04/judecata-de-pe-cruce.html

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP