Kostas. Powered by Blogger.

Thursday, April 23, 2009

Sfantul M.Muc.Gheorghe,Purtătorul de biruinţă

Pentru ca un crestin sa ajungă purtător de biruinţă trebuie să lupte cum spunea Sf.Ap.Pavel " întrarmat cu armele luminii"(Rom.13,12)... să fie"mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu(Ef.6,13-17).Fiecare dintre noi este chemat sa fie un bun ostaş a lui Hristos numai că biruinţele vin cu ajutorul lui Dumnezeu pe măsura credinţei.
-Invatatură Proloagele-Vieţile Sfinţilor si cuvinte de invatatura, 23 aprilie-minunile sfantului după moartea sa http://www.credo.ro/proloage.php?data=2304&i=2

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP