Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, April 26, 2009

Toma-procuratorul lumii noastre

Stăm în faţa unui fapt de netăgăduit:Învierea Domnului,e purtată pe aripi de cânt şi cuvânt căci duhul o vesteşte ! La Înviere, nu se poate ajunge decât printr-o singură cale:credinţa.Ea ne dă dovezile.Apostolul Toma,ucenic practic,având spirit realist vrea argumente.Certitudinile lui morale erau foarte restrânse.Ceilalţi apostoli îi vestesc cu bucurie mare, că "am văzut pe Domnul",Hristos a înviat, dar el rămâne rece şi cere dovezi materiale,vrea să cunoască lucrurile prin sine,direct.A vedea şi a auzi nu-i sunt de ajuns,vrea pipăit."Să văd pe Hristos:dar să văd şi semnul cuielor,apoi să pun degetul în semnul cuielor şi mâna în coastă".Cât de nepriceput este omul! Oare raţiunea, mintea nu-i superioară simţurilor trupeşti? Sunt mai preţioase ochiul, degetul sau palma decât mintea? Este mult mai demn pentru om să creadă cu mintea decât să vadă sau să perceapă cu alte simţuri trupeşti.Mântuitorul apare.Toma e invitat să facă experienţa.acum cât de îndurător este Domnul,cu câtă iubire îl îndeamnă pe Toma să-şi regăsească credinţa!Rezultatul,este cel mai frumos strigăt,"Domnul meu şi Dumnezeul Meu "!Recunosc.Ti-am străpuns din nou mâinile prin păcat şi ti-am împuns inima, cu îndoiala.În coasta ta am citit numele meu.În preţul răscumpărării,înţeleg Patima Ta dar şi iubirea dumnezeiască,"calea ,adevărul şi viaţa".Rugăciunea de iertare, de pe Cruce m-a ajuns,Doamne după opt zile. Nu ţi-a putut saluta biruinta,necredinţa mea.Norii deznădejdii s-au risipit şi acum prin degetul şi mâna mea, toată lumea îndoielnicilor până la sfârşitul veacurilor trebuie să se încredinţeze că Tu eşti Învierea şi Viaţa...Lumea noastră pare a tăgădui încă procura dată lui Toma,pentru că nu vrea să primească consecinţele ei.Ba, mai mult se teme să nu fie cucerită de adevăr,să nu ajungă prea repede de la îndoială, la certitudine.De atâtea ori vezi şi tot nu crezi- de aceea ,mostenitorilor lui Toma :"Fericiţi cei cee n-au văzut şi au crezut" !Azi Tomo,mostenitorii sistemului tău sunt mai putini decât umătorii traficului lui Iuda.Priviţi fraţilor, la corifeii spirituali ai scepticismului religios.Sunt atâţea care îşi revendică patronatul în lumea noastră dar şi a multiplele eclipse ale credinţei chiar când îi constrânge evidenţa.
Cazul apostolului Toma este important pentru noi din cel puţin 3 motive: mai întâi, pentru că ne mângâie în incertitudinile noastre; apoi pentru că ne arată că orice îndoială poate să conducă la un răspuns luminos, dincolo de orice incertitudine; şi, în fine, pentru că cuvintele adresate lui de Iisus ne amintesc sensul adevărat al credinţei mature şi ne încurajează să continuăm, în ciuda dificultăţilor, să mergem pe drumul încredinţării noastre în El. Ne întrebăm: oare câţi „Toma necredinciosul“ există în întreaga lume, sau, restrângând cercul, în întreaga creştinătate? Fiecare dintre noi a experimentat, poate, la un moment dat, îndoiala şi necredinţa lui Toma. De aceea, chiar dacă îl osândim, pe de o parte ne asemănăm lui. Momente de îndoială, de neîncredere, de ezitare şi de scepticism: cu toţii am fost cuprinşi de ele. Vina noastră, a celor de azi, este însă mai mare decât vina lui Toma, deoarece noi deţinem certitudinea Învierii, demonstrată şi experimentată de atâtea persoane alese ale lui Dumnezeu, pe când el nu o avea.Dumnezeu “vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului”, adică la credinţă. Deci El îi dă fiecăruia ajutorul necesar în acest scop. Prin urmare, dacă unii ajung la credinţă, iar alţii nu, dacă unii se mântuiesc, iar alţii se osândesc, vina o poartă omul, pentru că nu colaborează cu harul şi nu înlătură piedicile din calea credinţei.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP