Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, May 3, 2009

"Sfintele Mironosiţele de ieri şi de azi " !

Primii apostoli ai Învierii sunt femeile mironosiţe.Ele vin cu miresme la mormântul Domnului şi sunt întâmpinate de Înger cu vestea revenirii la viaţă a Domnului, fiind trimise la cei ce, curând, vor fi stâlpii pe mărturia cărora se va ridica, Biserica. De aceea, femeile acestea sunt "apostoli ai apostolilor", cum frumos spun Sfinţii Părinţi. Cele trimise la cei trimişi.Harul dumnezeiesc le-a ajutat să înţeleagă că viaţa trăită şi dăruită în slujba iubirii este mai tare decât moartea, şi numai viaţa care este pusă în slujba lui Dumnezeu,este scăpată de moarte.Noi credem în Domnul care învie, nu pentru a arăta puterea Sa, ci pentru a transforma slăbiciunile,temerile noastre. Astăzi îmi duc gândul la atâtea şi atâtea femei care continuă să fie, pentru soţii, copiii şi părinţii lor, apostoli ai Învierii! Surorilor purtătoare de mir pentru Domnul, continuaţi să lucraţi în acelaşi duh, cu cel al femeilor mironosiţe!Tinerelor,având viaţă curată,rugăciune şi ascultarea de părinţi.Mamelor dăruind viaţă,creştere şi educare copiilor în frică de Dumnezeu, iar mamelor vârstnice,bunicilor şi văduvelor,mirul lacrimilor pocăinţei,al rugăciunei,al prezenţei la biserică care păstrează sfinţenia şi evlavia ortodoxă. Mironosiţele ieri, frăţiile voastre astăzi, împărţiţi mireasma Învierii, într-o lume care nu cunoaşte decât duhoarea morţii în păcat şi în necredinţă!Poţi fi "înger" sau "demon"(M.Eminescu)căci “din acelaşi lemn se face şi icoană şi măciucă”(V. Militaru).

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP