Kostas. Powered by Blogger.

Monday, May 18, 2009

Viaţa şi Opera Sfântului Vasile cel Mare -model de inspiraţie pentru preot


Acesta a fost tema pe care astăzi, am susţinut-o în faţa Inalt Prea Sfintitului Mitropolit Teofan şi a preoţilor din Protopopiatul Roznov-Neamt,cu ocazia primei Conferinţe preoţeşti pe anul 2009.Am ales din florile gândului :
Roada jertfei preoţeşti,adică a slujirii apostolotului evanghelic,înseamnă după Sfântul Vasile cel Mare,” lucrarea de zidire a Bisericii, o îndreptare a greşelilor, de ajutorare a celor năpăstuiţi şi de apărare a fraţilor cu credinţă sănătoasă... râvnă şi multă sârguinţă ca să mai putem aduce o îmbunătăţire cât de mică Bisericii"...
Prin credinţa sa profundă ,geniul său speculativ şi practic,echilibrul,răbdarea şi tactul său a soluţionat favorabil multe din dificulţăţile întâmpinate făcând din creştinism o lume nouă,o lume a căror valenţe spirituale se sprijină şi pe mintea şi inima, Sfântului Vasile.
Multe din problemele şi soluţiile Sfântului Vasile cel Mare sunt actuale şi astăzi în Biserică şi chiar în istoria mondială. Evlavia,gândirea,geniul organizatoric,umanismul simţul istoric strălucesc ca niste mărgăritare [...]
Gândirea profundă a Sfântului Vasile se vede bine în această frază sugestivă: «Toţi cei nevoiaşi privesc la mâinile noastre, aşa cum noi înşine privim la mâinile lui Dumnezeu, atunci când suntem în nevoi»[... ]
Nu a tăcut, când a trebuit sa vorbească pentru apararea dreptei credinte ortodoxe, chiar cu riscul pierderii vietii, a fost un fel de pe aici nu se trece, pentru erezii si viata usuratica si desartă, pe care altii le iubeau ,indrăgeau,credeau si trăiau[...]
Teologie sa este o teologie care a luptat tot timpul pentru adevărul credinţei şi frumuseţea faptei. Spunea,”e ruşinos să pierdem prezentul, iar mai tîrziu să rechemăm trecutul, cînd căinţa nu ne mai foloseşte.( ).Dar teologia sa este măreaţă pentru că este împreunată cu rugăciunea-„ Dumnezeu cunoaşte inima celor care se roagă - şi virtutea ,cu fapta milosteniei, a dragostei şi păcii. ” Este bine ca acela care imită prin virtuţi sufleteşti şi prin exerciţii trupeşti viaţa Stăpânului şi a ucenicilor Lui şi a Apostolilor să-şi păstreze trupul activ şi să-l folosească în slujirea celor mai bune fapte „ [...]
Teologia sa este o teologie a teandriei,este o sfântă Liturghie aşa cum Liturghia sa respiră o înaltă teologie. În ea găsim o râvnă pentru frumuseţe şi desăvârşire duhovnicească.
El ne aminteşte că pentru a păstra vie în noi iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni este necesară Euharistia, hrana potrivită pentru cei botezaţi, capabilă să alimenteze noile puteri provenite din Botez.Este prilej de imensă bucurie să poţi participa la Euharistie,instituită «pentru a păstra neîncetat amintirea Celui care a murit şi a înviat pentru noi»astfel sfântul episcop, recomandă împărtăşirea frecventă, chiar zilnică: «A te împărtăşi chiar şi în fiecare zi primind sfântul trup şi sânge al lui Hristos este un lucru bun şi folositor; întrucât el însuşi ne spune în mod clar: "Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică" (In 6,54)[...].
”Imită pe Hristos nu pe antihrist,pe Dumnezeu nu pe opusul Lui,pe iubitorul de oameni ,nu pe urâtorul de oameni,pe cei din cortegiul Mirelui,nu pe cei din întunerec...Privind la lucrarea ce faci în fiecare zi compar-o cu aceea din ziua precedentă şi străduieşte-te să o faci mai bună”.
http://www.ziarullumina.ro/articole;902;1;23279;0;Sedinta-de-primavara-a-Protopopiatului-Roznov.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;935;1;24680;0;Conferinte-preotesti-dedicate-Sfantului-Ierarh-Vasile-cel-Mare-in-Arhiepiscopia-Iasilor.html

http://www.basilica.ro/ro/stiri/conferinte_preotesti_dedicate_sfantului_ierarh_vasile_cel_mare_in_arhiepiscopia_iasilor.html

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP