Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, May 24, 2009

Orbul din naştere


Până la Înalţarea Domnului, 40 de zile suntem purtătorii de lumină ai Invierii, ca răspuns la chemarea sfântă,"Veniti de primiti lumină "!
Minunea vindecării orbului din nastere, este şi minunea vindecării noastre de (V)-ORBIRE ? Trăind într-o lume în care imaginea şi imaginaţia au ajuns prin masss-media la trepte de idolatrie ne întrebăm câţi mai pot să se lipsească de acest mare spectacol al lumescului,la care suntem abonati... Să fi plătit biletul Stăpânitorul, acestui veac ?
Când se naşte un copil vin rudele,prietenii şi adesea au tendinţa de a spune "are nasul bunicului,gura mamei,ochii tatălui,etc ". Noi ca fii ai Tatălui ceresc,nu ar trebui să spunem că avem ochii lui Dumnezeu-ochii milei,prin care vedem ? Pe măsură ce ni-i curăţim, Duhul Sfânt ne descoperă frumuseţea şi adevărul lucrurilor.
Ce ai răspunde dacă aş afirma că eu pot să-ţi„citesc în ochi"trecutul,prezentul,viitorul? Probabil vei zâmbi a neîncredere sau...vei închide ochii.Cu ani în urmă având un frate mai mic decât mine, i-am spus că pot să-i citesc în ochi(ghicesc) de mărturiseşte adevărul şi m-a crezut.Probabil mă crede şi acum.E firesc să ai încredere.Noi ştim că există Cineva, care ne "citeşte în ochi"şi ne spune :"Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului(In.IX;7).Privirea Lui, este tainica minune şi vindecare.Tocmai în această privire,Domnul se dăruieşte pe Sine dezvăluindu-se ca fiind Dumnezeu şi ne luminează adâncul conştiinţei de milostivire.Aşa ţâşneşte izvorul lacrimei de pocăinţă.
Primul lucru care i s-a întâmplat orbului după spălarea în apa Siloamului(preînchipuie Biserica)este că întâlneşte pe oamenii care-l cunoşteau.Erau oamenii întrebărilor,lumea faptului divers,lumea avidă de senzational, fariseismul întunecat,care în timpul trimiterii sale parcă (V)orbiseră.Sub acţiunea Darului,Iisus vrea să descopere adevărata orbire""Au orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-i vindec"(In XII,40) .În timpurile noastre mai există încă mulţi oameni nefericiţi şi orbi care nu doresc să-L cunoască pe Iisus Hristos, iar pentru aceasta vor fi judecaţi, aşa cum vorbeşte însuşi Domnul: «Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele lor erau rele» (Ioan 3, 19-20).Dacă şi noi am asculta cuvintele Domnului, am înainta pe calea către Împărăţie. Odată vindecaţi, i-am putea ajuta şi pe alţii.
Lumina lui Hristos înfăptuieşte minuni, făcându-i pe credincioşi să creadă, iar pe păcătoşi îi transformă în oameni drepţi.Prin învăţătura Sa cerească Mântuitorul-Hristos a luminat minţile noastre.Ne-a învăţat că după fiecare rugăciune, după fiecare participare la Sfânta Liturghie, pentru fiecare primire cu vrednicie a Sfintei Împărtăşanii, prin îndeplinirea cu conştiinciozitate a tuturor obligaţiilor zilnice şi pentru fiecare faptă bună, ne aşteaptă o răsplată. Hristos, ne-a spus că noi suntem fii(moştenitori) ai lui Dumnezeu şi nu robi(păcatului).Dacă la interpelarea lumii: "Cum ţi s-au deschis ochii? (Ioan 9, 10)fiii răspund indicând Cine anume le-a deschis ochii, la capătul mărturisirii aşteaptă din nou cu dor Hristos, Cel ce luminează ochii sufletelor noastre.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP