Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, May 30, 2009

Rugăciunea Arhierească(Duminica a 7 a dupa Pasti)

După Inăltarea Domnului, în prima duminică, la Sfânta Liturghie este citit un fragment din cuvântarea de despărtire rostita de Domnul nostru Iisus Hristăs in fata ucenicilor la Cina cea de Taină. Acest fragment este numit "Rugăciunea arhierească a Mântuitorului" si este consemnat numai de Sfantul Evanghelist Ioan. Este un testament si o rugaciune in acelasi timp, ce continuă Predica de pe Munte, si in el ni se dezvaluie Hristos ca Om si Dumnezeu.Rugaciunea arhiereasca a Mantuitorului poate fi impartita in trei momente: rugaciunea lui Iisus pentru Sine (Ioan 17, 1-5); rugaciunea lui Iisus pentru Sfintii Apostoli (Ioan 17, 6-19); rugaciunea lui Iisus pentru Biserica Sa (Ioan 17, 20-26).
La această rugăciune de sfinţire a ucenicilor, Hristos Domnul va adăuga, câteva ceasuri mai târziu, jertfa Sa de pe Cruce, prin care «S-a sfinţit pe Sine Însuşi, ca om, pentru ca şi ei să fie sfinţiţi în adevăr». Fără participarea continuă la sfinţenia dumnezeiască, împărtăşită oamenilor de către Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh, nici Apostolii, nici urmaşii acestora şi nici cei ce cred în Dumnezeu prin cuvântul lor n-ar fi putut păstra unitatea Bisericii. De ce? Pentru că păcatul orgoliului nemăsurat, al mândriei, care întunecă minţile ereticilor, se află la baza rătăcirilor şi dezbinărilor care, aidoma unor valuri dezlănţuite, lovesc necurmat corabia Bisericii.Acest pericol al ereziilor s-a perpetuat şi în zilele noastre, sub alt chip, acela al neoarianismului, gnosticismului şi agnosticismului, al neoiconoclasmului şi al secularismului.Unitatea Bisericii este, deodată, un dar al lui Dumnezeu şi o fructificare de către noi a darului comuniunii Sfântului Duh, prin frăţietate, jertfelnicie şi iertare.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP