Kostas. Powered by Blogger.

Tuesday, June 9, 2009

Sf.Vasile cel Mare- lucrarea Duhului


..."Aşadar,fiind sfinţiţi prin Duhul, primim pe Hristos Care locuieşte în noi în omul cel dinăuntru şi împreună cu Hristos primim pe Tatăl, Care locuieşte în cei vrednici"( Omilia a XXIV-a,P.S.B.,vol 17, p.595 ).
+++ +++ ++++
„După cum soarele nu este micşorat întru nimica de cei care participă la lumina şi căldura sa, deşi iluminează corpurile şi este împărţit în felurite chipuri de corpuri, tot aşa şi Duhul rămîne nemicşorat şi neîmpărţit, cu toate că dă tuturora harul Său. Luminează pe toţi pentru a înţelege pe Dumnezeu, insuflă pe profeţi, înţelepţeşte pe legiuitori, sfinţeşte pe preoţi, întăreşte pe împăraţi, desăvîrşeşte pe drepţi, umple de cinste pe cei curaţi sufleteşte şi trupeşte, dă harurile tămăduirilor, învie pe morţi, dezleagă pe cei legaţi, înfiază pe cei străini. Acestea le lucrează prin naşterea de sus".(Omilii şi Cuvântări,P,S.B. vol 17,p.512.)
+++ +++ +++
„După har urmează judecata ; iar Judecătorul va cerceta cum ai întrebuinţat cele dăruite ţie.”(Omilia XX,4,P.S.B. vol.17, p.457 )
+ +++ ++++
„Nu socoti niciodată că tu eşti mîntuit şi celălalt pierdut. Niciodată !” (Idem,...p.548).
+ +++
"Adevărul este simplu, n-are nevoie de apărători, se impune prin el însuşi. Dacă spui mai mult decît adevărul, înseamnă că te înjoseşti".(Omilia XXIII,vol.17,La Sfantul muc.Mamant,III,p.585).
+ +++ +++
"Iată cum se cunoaşte Dumnezeu ! Din ascultarea poruncilor Lui; din săvîrşirea poruncilor, pe care le-am auzit. Cunoaşterea lui Dumnezeu e aceasta : păzirea poruncilor lui Dumnezeu "!(Idem p.587).
+ +++ ++++
"Domnul numea năimiţi pe aceia cărora le adresa cuvinte de mustrare."..(Idem ...p.586).

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP