Kostas. Powered by Blogger.

Thursday, June 18, 2009

Postul Cincizecimii


Postul Sfintilor Apostoli(popular-postul Sâmpetrului),care preceda sărbatoarea comună a Sfintilor Apostoli Petru si Pavel(29 iunie)este rânduit de Biserică in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde acte mai importante (vezi Fapte 13,2 si 14,23). Totodată, prin ţinerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorat peste Sfintii Apostoli la Cincizecime;de aceea, in vechime,acest post se numea Postul Cincizecimii.


"Un bătran oarecare, pustnic, se infrâna să nu bea apa patruzeci de zile, si când era căldura mare, isi spăla paharul cel de băut apa si umplându-l cu apa il punea inaintea sa. Odatâ l-au intrebat fratii, zicând : de ce faci asta părinte, ca de apa posteşti si nu bei, iar paharul îl umpli cu apa şi-l pui inaintea ta ? Bătranul le-a raspuns : pentru ca văzând paharul plin cu apa inaintea mea mai multa sete si pofta sa-mi fie, si sa mă silesc să pătimesc si sa rabd, ca mai multă plată sa iau de la Dumnezeu".(Pateric-Capitolul V, Pentru Post si Infranare,nu numai de bucate ,ci si de alte patimi vătamatoare de suflet ).

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP