Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, July 4, 2009

Vindecarea slugii sutaşului

Sutaşul din Capernaum, vine în faţa Mântuitorului cu credinţă tare,rugăminte fierbinte şi dragoste milostivă iar în faţa noastră cu multe învăţături de suflet.Un păgân cu vârtuţi naturale ce se încrede în Domnul, devine pilda vie celor care doresc lucrătoare, minunea.Mulţi de atunci dintre evrei nu credeau în minunile Domnului nostru Iisus Hristos aşa cum şi astăzi se mai întâmplă cu unii credincioşi ce merg la biserică dar îndoindu-se de puterea vindecătoare(mântuitoare)a Lui,harul nu lucrează şi venind un necredincios,ce este pătruns de harul lui Dumnezeu uşor se converteşte,primeşte răspunsul credinţei vii,o credinţă care să ne aplece în rugăciuni şi să trezească în noi dragostea şi smerenia.
Astăzi, venim la Mântuitorul cu atâtea boli sufleteşti şi trupeşti,cu atâtea necazuri şi bucurii,dureri,lipsuri,păsuri,dorinţe...Oare avem puterea să îngenunchiem şi să spunem "Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu”? Am pângărit fiinţa şi tot ce-o înconjură prin mândria fărădelegii.Noi toţi avem un bolnav de care trebuie să ne îngrijim.E sufletul nostru, în casa trecătoare a trupului iar boala este păcatul şi patimile cele rele în care am căzut...El nu poate fi vindecat decât de acelaş doctor care l-a lăudat pe sutaş "Adevăr vă grăiesc, nici în Israel n-am aflat atâta credinţă!” Aşadar,ne-am întâlnit cu un om de care s-a minunat Domnul Hristos."Sutaşul ne arată că, dincolo de ranguri diferite, de funcţii diferite, în societate, ceea ce contează, în primul rând, este demnitatea umană, valoarea fiecărui om în faţa Lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor, chiar şi atunci când nu mai poate fi eficientă, nu mai poate fi productivă, când nu mai poate fi activă"(P.F.Daniel,predica 2008).
Despre credinta sfinta Scriptura ne invată, ca:
- fara credinta nu se poate ajunge la cunoastere;
- daca nu ai credinta, nu ai nimic;
- credinta alunga pacatul si face faptele bune;
- credinta ne cere sa vedem in aproapele nostru, prieten sau dusman, in omul de langa noi creatia si măretia lui Dumnezeu;
- credinta ne cere sa ne rugam atat pentru noi cat si pentru aproapele nostru aflat la necaz;
- credinta este izvorul dragostei, al iubirii si al smereniei.
+++ +++
(Idei)Virtuţile sutaşului - virtuţile noastre.
stăpâni şi supuşi-aprecierea vieţii;
Cine ne sunt bolnavii ?

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP