Kostas. Powered by Blogger.

Tuesday, September 1, 2009

Începutul Anului Nou bisericescPrima zi din Anul bisericesc este 1 septembrie, pentru că, după Tradiţia moştenită din Legea Veche, aceasta a fost prima zi a creaţiei. Anul bisericesc începe pe 1 septembrie şi ţine până pe 31 august şi diferă de anul civil,care începe la 1 ianuarie,fiindcă urmăreşte evoluţia evenimentelor din viaţa şi activitatea Mântuitorului.El este sfinţitorul timpului pentru că uneşte în El, în viaţa Sa divino-umană, eternitatea şi istoria, veşnicia şi timpul. Anul bisericesc reînnoieşte,în cadrul timpului istoric şi al experienţei umane,viaţa cu Hristos şi în Hristos, realizându-se o prelungire a Întrupării şi a vieţii istorice a Mântuitorului.


Azi suntem chemaţi la sfinţirea timpului prin intermediul rugăciunii şi al faptelor bune."O singură clipă preţuieşte cât Dumnezeu Însuşi;căci în orice clipă poate ajunge omul,prin pocăinţă la harul dumnezeiesc"(Bernadin de Sienna).Tot mai greu îmi este a spune din moment ce se înmulţesc anii, cât timp pierd pentru Dumnezeu şi cât pentru lume ?"Cine a pierdut aurul îl mai poate câştiga; dar cine şi-a pierdut timpul,nu-l mai poate câştiga niciodată "(Sf.Ioan Gură de Aur )...Timpul mulţumirii,al cererii şi al laudei zilnice să dorim a nu-l pierde.Timpul prezent, deoarece în viaţa Sfinţilor nu este "mâine"!

biserica Sf.Nicolae-Roznov-Neamt

Acatist de multumire,slava lui dumnezeu pt. toate
Asculta mai multe audio Muzica

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP