Kostas. Powered by Blogger.

Saturday, September 26, 2009

Pescuirea minunată


Convertirea lumii la credinţa creştină ne-o înfăţişează Sfânta Evanghelie de astăzi, prin imaginea unei pescuiri minunate.Pescuirea aceasta este cu adevărat faptă a puterii dumnezeieşti. Este o minune pe care a săvârşit-o Mântuitorul ca să dovedească lumii că El este Stăpânul lumii întregi şi că toate se supun Lui.Puterea lui Dumnezeu, se arată mai ales la capătul puterilor oamenilor truditori zi şi noapte.Iată,Dumnezeu se îndură şi de cei ce nu prind nimic în zi,în viaţă.Ajutorul lui Dumnezeu vine repede după ascultarea şi împlinirea cuvântului Său.Trebuie să lucrăm după cuvântul Domnului dacă vrem ca munca noastră să nu fie zadarnică, iar Dumnezeu să fie călăuza paşilor noştri, căci altfel vom fi asemenea unor călători care umblând noaptea printr-o pădure fără drumuri, fără stele, s-ar găsi dimineaţa în revărsatul zilei după atâta trudă tot acolo de unde au plecat.Şi într-adevăr câţi creştini nu sunt care în loc să urmeze învăţătura Bisericii noastre Ortodoxe şi să asculte glasul apostolilor, umblă după mincinoasa lumină a lumii acesteia, trăind în toată vremea vieţii lor într-o noapte lungă.
Deodată însă, după săvârşirea acestei minuni, a pescuirii peştilor, aceşti Apostoli au fost luminaţi de Harul lui Dumnezeu-puterea cea mai presus de puterea omenească şi, şi-au adus aminte de prooroci şi de Mesia lăsând toate: corăbii, mreje, părinţi, familie, hotărâţi să nu se mai despartă de Domnul Iisus.Omul covârşit de puterea Harului se recunoaşte "ca sunt păcătos"...şi această nouă realitate spirituală îi dă din noapte ,"lumina pescarilor de oameni",o bogăţie care nu vine din ostenelile cel multe ci pentru harul smereniei,rodeşte răsplata credinţei-corabia cea plină.Păcătoşii devin predicatori, apostoli, Părinţi ai Bisericii. Mântuitorul arată şi cum se va realiza taina Bisericii care scoate mulţime de oameni din adâncul păcatului,al întunerecului spe a-i salva,a-i mântui.Tărâmul întâlnirii cu Iisus trebuie să fie corobia mântuirii-Biserica iar în ea, observăm că Simon Petru vorbeşte cu Domnul în genunchi,căci toate se săvârşesc prin har.A pierde acest tărâm este a pierde liniştea întâlnirii cu Hristos pentru problemele zilnice.Hristos Domul vine să dea o nădejde mântuire, de izbăvire.Pentru aceasta Petru a oferit corabia lui şi Domnul a umplut-o de peşti.Tot aşa, daca tu dai inima ta, Domnul o va umple de harul binecuvântării.Pescuirea minunată, a început într-un fel în apele limpezi ale Genizaretului, a continuat şi continuă în valurile istoriei, fără ca adevăraţii pescari ai lui Hristos să pescuiască vreodată în ape tulburi. Au făcut aceasta pentru că în vieţile lor au ştiut să ierarhizeze priorităţile, nepunând nimic mai presus de Hristos.
"Mână în adânc"!Aceste cuvinte sunt simbolice pentru felul în care trăim noi. Prea mulţi dintre noi plutim la suprafaţa vieţii, ne agăţăm de mal. Dacă dorim cu adevărat să trăim, trebuie să ne avântăm în larg, şi punându-ne credinţa în Domnul Iisus, să aruncăm plasele noastre.IPS teofan, predica in Duminica a XVIII a dupa Rusalii (Pescuirea minunata) la sfintirea bisericii Inaltarea Domnului din Iasi, cartierul CUG I, 28 septembrie 2008
Asculta mai multe audio Blog

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP