Kostas. Powered by Blogger.

Tuesday, October 13, 2009

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Cuvantul I.P.S.Mitropolit Teofan 2008


Între sfintii si bineplãcutii lui Dumnezeu care au odrãslit neamului nostru românesc,strãluceste ca un soare luminos cu raze de aur, numele si prãznuirea Sf. Cuv. Maicii noastre Paraschiva, cinstitã dupã cuviintã de întreaga ortodoxie în fiecare an la 14 Octombrie.
Sfinţenia ni se descopere ca un suiş neâncetat pentru cel care este în Har, deoarece are mereu bucuria începutului.Pătruns de sfintenia lui Dumnezeu ca supremă constiinta, omul devine rug aprins sau, mai degraba, se simte in fata unui om sfânt ca in prezenţa unui rug aprins.
Lumea aleargă azi cu încredere cu înflăcărare,înveşmântare de rugă la cinul negrăitei frumuseţi de vieţuire duhovnicească, la cea care:
-a auzit de tânără chemarea lui Dumnezeu,glasul Lui şi a dat un răspuns vieţii sale;
-a pornit calea sfinţeniei din mersul la Biserică alături de familia sa ;
-a simţit că purta în ea :
chipul Mirelui ceresc
chipul Pelerinului
chipul Sfântului
(*pus de o parte pentru Domnul,sau parte a lui Dumnezeu).
-pe unde a trecut a vrut sa sfinţească locul acela;
-a avut credinţa lucrătoare în faptele milei aproapelui;

Sfintele moaste ale Cuv. Paraschiva sunt izvor de însãnãtosire atât trupeascã dar mai ales duhovniceascã, de pace sfântã si de binecuvântare pentru toti cei ce-si pleacã genunchii cu credintã în fata sfintelor sale moaşte şi o cheamã într'ajutor în rugãciune cãtre Dumnezeu, Pãrintele luminilor.
Sã o lãudãm si noi astãzi ''Pe Prea Cinstita Paraschiva care viata cea stricãcioasã lãsând, cea nestricãciosã a luat si mãrirea a aflat si dar de minuni cu dumnezeiasca poruncã'' si sã o învocãm asa cum face Biserica zicându-i: ''Bucurã-te. Paraschivo, mult folositoare''!


“Voia lui Dumnezeu este sfintirea voastra…” (1 Tes. 4,3).

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP