Kostas. Powered by Blogger.

Monday, December 14, 2009

Pilda invitaţilor la Cină

Evanghelia ce se citeşte în Duminica a XXVIII-a, după Rusalii(Lc.14,16-24) revine obsedant în mintea mea după fiecare Sfântă Liturghie când încerc să trec prin ochii sufletului dorinţa de participare la ospăţul ceresc a lui Dumnezeu a celor încredinţaţi spre păstorire.O "cercetare" sinceră mă prinde de fiecare dată descoperit,fiindcă este la fel de reală ca în vremurile de criză.Toţi sunt chemaţi să pună umărul la depăsirea acestora dar tocmai cei chemaţi să fie primii,găsesc scuze personale.Istoria omenirii a trăit şi trăieşte, asemenea momente ale neputinţei omenesţi,ale încercărilor,ispitelor,însă dacă din ele, facem o regulă mâniem rău pe Cel ce ne-a chemat fiindcă nu Dumnezeu este absentul, ci omul,care dă o prea mare importanţă lucrurilor trecătoare.Adesea îmi spun că dacă la sfârţitul Sfintei Liturghii s-ar oferi aur şi argint,atunci raportul răspunsului la chemare ar fi invers proporţional de cum este în prezent.Refuzul chemării este incapacitatea de a înţelege binele cel mai de preţ,este refuzul dragostei, deoarece suntem invitaţi la :
-ospăţul Cuvântului;
-împărtăşirea cu Sfintele Taine;
-comuniune de binecuvântare,iubire şi bunătate.
Locul se subînţelege că este,Casa acestora,Biserica şi trebuie umplut.Există un "acum " al acestei Cine."Veniţi,iată toate sunt gata "!, este îndemnul slujitorului,acelui Om ce ne vorbeşte la timpul prezent,acel prezent al Evangheliei în inima,acel răspuns viu.Cu alte cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos spune prin această pildă că acest timp al nostru pe faţa pământului este hotărâtor şi este în libertatea fiecăruia.Cât de minunat ar fi dacă oamenii întelegenţi şi importanţi ai planetei ar înţelege ce vrea Domnul...Atitudinea negativă a omenirii s-ar schimba.
Marea putere a celui ce a făcut cină stă şi în faptul că supărarea,mânia pe unii, nu a condus la închiderea uşilor casei şi anularea cinei, ci la o schimbare a planului iniţial.A trimis slujitorul în pieţe,pe uliţe la aceia pe care harul chemării îi poate schimba datorită faptului că centrul fiinţei lor era liber."Săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii“.Aici aflăm paradoxul acestei parabole : Doamne, cum cei suferinzi de atâtea păcate nu te scandalizează ? Oamenii care nu sunt elite ale societăţii, care nu se consideră desăvârşiţi sau superiori altora şi care au multe lipsuri materiale trupeşti şi sufleteşti, Tu le redai prezentul,minunea de a se îmbogăţi în duhul,a merge pe cale îndumnezeirii,a vedea viitorul veşnic ? Şi încă ceva.Tocmai când mă socoteam că-i plină lumea de ei,iată, mai este loc.Întodeauna o să mai fie loc de a face binele.Pentru ei slujitorul merge neobosit, „la drumuri şi la garduri“să-i silească pe toţi să intre,să-i înduplece de lucrarea Duhului Sfânt.Călătorii în cele lumeşti şi despărţiţii de Dumnezeu sunt în mila şi grija lui Dumnezeu prin lucrarea stăruitoare a celor credincioşi.
Chemarea de azi este şi chemare la Marele Praznic al NaşteriiDomnului.Pentru a fi fericit în zi de sărbătoare trebuie să-ţi înţelegi chemarea.Domnul parcă vrea să ne spună că El se naşte pentru ca să devină cină,Cina cea de Taină .
Când auzim clopotul bisericii, când vedem în calendar că este duminică sau zi de sărbătoare, să înţelegem că Dumnezeu ne cheamă la ospăţul bucuriei, la cina mântuirii noastre în împărăţia lui Dumnezeu, care are ca arvună şi antecameră viaţa spirituală şi viaţa de împărtăşire din Sfintele Taine în Biserică.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP