Kostas. Powered by Blogger.

Friday, February 26, 2010

Sfantul Grigorie Palama

Read more...

Thursday, February 25, 2010

Postul demonic


Puţini vorbesc despre un post binecuvântat şi unul demonic.Postul care este ţinut cu slavă deşartă, mândrie şi egoism, este diavolesc.Despre aceast lucru ne aminteşte Sf. Grigore de Palama, cum că postul care nu este ţinut într-o atmosferă duhovnicească, care include căinţa, frângerea inimii şi aşa mai departe, "îşi are mai degrabă înrâurirea cu îngerii căzuţi".Ei sunt după spusele Părinţilor din Pateric cei care nu mănâncă nimic,postind permanent însă pentru că îi urăsc pe oameni şi sunt plini de slavă deşartă, nu au nici un folos din aceasta.

Acelaş lucru se întâmplă azi şi cu cei care se formalizează, care postesc de ochii lumii, formal,exterior fără conţinut duhovnicesc.Putem să mergem în continuare cu felul convenabil de a fi, dar fără roade.
Ostenelile se pierd pentru că lipseşte pătrunderea,teama sfânţă a prezenţei lui Dumnezeu...a face totul ca şi când El ar fi cu tine."Nici postul, nici slavosloviile, nici rugăciunile nu ne pot mântui prin ele însele, ci lucrul care ne mântuieşte este ca toate acestea să fie făcute cu frică de Dumnezeu. Ochiul lui Dumnezeu care ne vede, ne sfinţeşte"(Sf.Grigore Palama).
Postul ne ajută să ne vindecăm sufletele, este un mod de viaţă, dar şi o cale către împărăţia lui Dumnezeu.Dacă aşa stau lucrurile înseamnă că întreaga viaţă trebuie trăită cu măsură a înfrânării, a ascezei !

Read more...

Saturday, February 20, 2010

Duminica Ortodoxiei(foto-ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
)..."Dar mai este o icoană în primejdie: icoana lui Iisus, pe care o avem în noi, fiecare, de la Botez... Împotriva acestei icoane se dă azi o luptă mai vrăjmaşă ca odinioară împotriva sfintelor icoane. Să nu o stricăm, aşadar, ca iconoclaştii cei din vechime, ci să o îngrijim cu luare aminte, asemănându-ne sfinţilor, cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălăşluieşte în noi. Căci cinstirea icoanelor trebuie să concorde cu viaţa noastră în Hristos. Icoanele înseşi, prin „perspectiva inversă” în care sunt zugrăvite, ne cer socoteală. Priviţi cu atenţie chipurile Mântuitorului, Maicii Domnului şi Sfinţilor din icoane si obiectele din ele : Evanghelia, clădirile cetăţii Ierusalimului... Liniile lor, în loc să ducă spre orizontul depărtat, ca în tablourile obişnuite, vin către cel ce le priveşte, ca si cum te-ar întreba: icoana Mea din tine, cum o cinstesti? Vino si vezi icoana Mea si o oglindeşte în tine!
(din PASTORALA SFANTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, LA DUMINICA ORTODOXIEI - 2010)

Putna 2 iulie 2007
Încărcat de bucovina. - See the latest featured music videos.

Read more...

Wednesday, February 17, 2010

Un pustnic al Tarcăului

L-am cercetat pe Părintele Nicodim pentru ultima dată prin 1986 şi-i păstrez o amintire de ne uitat pentru frumuseţea "omului lui Dumnezeu",tăcut şi smerit.Mie într-o jumătate de zi nu mi-a vorbit atât ...dar mi-a lăsat a înţelege multe alte lucruri ale trăirii duhovniceşti .Trăiţi ceea ce spune fiindcă rugăciunea în plinătatea Duhului, ne apropie de Dumnezeu şi ne deschide cerul ! Prind bine acestei săptămâni, îndemnurile.

Read more...

Monday, February 15, 2010

Postul Mare - urcuş interior spre Înviere


Postul Mare
ne aduce la cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii,Învierea Domnului. Acolo e adevărata sărbatoare, acolo unde e mântuirea sufletelor.Această sărbătoare începe acum prin duhul conştientizării a ceea ce este ea(Paştele,înseamnă trecere,de la moarte la viaţă) şi ne este bucurie prin felul în care oamenii împlinesc :
-un exerciţiu de lumină şi pocăinţă-semnul dragostei pentru Dumnezeu prin care depăşim atitudinea pasivă sau posesivă asupra lumii;
-cel mai important antrenament spiritual -zeciuiala întregului an;
- ţin în frâu păcatul,patimile-paza simţurilor, întărirea voinţei “Postul este ieşirea cu totul din voinţa proprie” (Sf. Vasile cel Mare) ;
-aduc firii ca jertfă o jertfă bine plăcută Domnului “postul trebuie asumat ca participare la jertfa lui Hristos”(Sf.Maxim Marturisitorul)-semnul dăruirii de sine, al smereniei;
-cresc libertatea duhului- răpeşte trupului calităţile vătămătoare"nu va rămâne în oamenii aceştia Duhul meu, căci trup sunt"(Fac.6,3);“Pe măsură ce trupul celui ce posteşte devine mai subţire şi mai uşor, viaţa cea duhovnicească ajunge la desăvârşire şi duhul îşi săvârşeşte lucrările sale parcă într-un trup tară trup” (Sf. Serafim de Sarov)
-făptuiesc zilnic-scara celor 40 de trepte -la rugăciune, adăugă un canon de purtarea crucii zilnice ( milostenie, pace, deschiderea ochilor necredinţei, indiferenţei,etc);
-disciplinarea vieţii prin participarea la slujbele Bisericii-citire, cântare, meditaţie comunitară;postul sprijină rugăciunea, o însoţeşte, făcând ca sufletul, eliberat de tulburarea poftelor trupeşti, să se înalţe cu uşurinţă la Dumnezeu;
-dau dovada credinţei lucrătoare, mărturisitoare, dovada evlaviei şi convingerii creştine-alegând în locul bucatelor, Cuvântul lui Dumnezeeu. Postul aminteşte şi că viaţa noastră nu ne aparţine cu totul.
Postind in­tegral (trup-suflet) se ajunge la asceză, actualizând Taina Botezului, epicleza ce transformă pe om în purtător de Hristos.Înfrânarea exercitată liber de omul credincios nu e înfrânare din urcuşul spre Dumnezeu, ci din depărarea de rele, având rostul să-1 ferească pe om de scufundarea totală în lume.
De aceea , zice Biserica în cântările sale, că postul adevărat este înstrăinarea de răutate, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună şi de jurământul mincinos. Prin frumuseţea sa postul desenează īn trup o icoană a vieţii nemuritoare; purtarea pe care el o implică sugerează starea veacului celui nou şi ne īnvaţă ce hrană duhovnicească vom primi la Īnviere. Viaţa, aşa cum trebuie s-o înţelegem noi, creştinii. e efort, ascensiune, un drum în care nu există decât un sens, în sus. Fără efort şi fără nădejde nu se poate.Iar când noi nu mai putem dar am ostenit după putinţă, vine harul lui Dumnezeu de ne urcă ...

Read more...

Sunday, February 14, 2010

Duminica Lasatului sec de brânză

Această duminică este numită Duminica izgonirii lui Adam din Rai sau Duminica Iertării, după îndemnurile Sf.Evanghelii citite la Liturghie şi a rugăciunii iertării care se citeşte la slujba Vecerniei.
Evanghelia(Mt.6,14-21)vorbeşte despre:
1.Iertare-a vedea cât de mare este iertarea-condiţie apropierii de Dumnezeu.La judecată ai propria ta sentinţa după iertarea acordată semenilor "Cruţaţi-vă unii pe alţii ca să vă cruţe pe voi Hristos Domnul(Sf.Antonie cel Mare).
De ierţi puţin, putine ţi se vor ierta...Când ierţi pe fratele tău imiţi pe Dumnezeu.Iubiţi pe cei ce vă urăsc şi nu veţi mai avea vrăjmaşi.
"Zadarnice sunt rugăciunile şi nevoinţele omului care nutreşte răutate împotriva aproapelui şi dorinţa de a se răzbuna "(Avva Isaia).
2.Post-a vedea cât de folositor este postul deoarece priveşte relaţia noastră cu Dumnezeu.Postim pentru că iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile pe care ni le dă.Postul este jertfă şi izgonire a patimilor.Haina a ţinut în rai câtă vreme a ţinut şi postul.Este icoană a vieţii viitoare pentru că pornim calea calea întoarsă a lui Adam spre rai, prin Înviere."Postul trimite rugăciunea spre cer"(Sf.Vasile cel Mare)."Postul trupului este hrană pentru suflet"(Sf.Ioan Gură de Aur ).Reţinerea de la păcate este post adevărat."Postul face din oameni îngeri.Cel ce se leapădă de post nu cunoaşte crucea...Cine posteşte dă probă de smerenie "(Sf.Ioan Gură de Aur).Pocăinţa fără post este anevoioasă.
3.Dezlipirea de comorile pământeşti-renunţarea la cele materiale şi pregătirea pentru comorile sufleteşti,adică îmbogăţire duhovnicească.În fiecare faptă,vorbă, cuvânt,privire să punem lumina sufletului bun,a darurilor lucrătoare mai ales prin Sfintele Taine.


Asculta mai multe audio Blog

Read more...

Wednesday, February 10, 2010

Părintele Iustin Pârvu - 91 de ani

Împlinirea celor 91 (9+1) ani ai Părintelui, a fost şi anul acesta prilej de mulţumire Bunului Dumnezeu de tot ceea ce ne dăruieşte dar mai ales,


pentru acel "ceas de bucurie al întâlnirii"în care intri greu şi pleci ca un fulg pe drumul vieţii tale mai departe.
Întâlnirea cu Părintele este pentru rugător să-şi continuie, întărească ruga, pentru cel ce vorbeste să tacă si pentru cel ce se caută să se caute până se va găsi.
A fost un timp când am stat zile, luni sau ani lângă Părintele, însă tinereţea nu vorbea sufletului cum o face astăzi în a pune flori gândului, peste anii săi de muncă,slujire, trudă şi jertfelnicie în ctitorie mănăstirească şi de neam.

Am îndrăznit după urări, să întreb cum e la aceşti ani, aşa de sus ?
M-a privit tăios şi mi-a dat de înţeles că anii, te obosesc."Priviţi peste umăr în viitor, pare că sunt ceva, parcă-s destui...Dar dacă priveşti în trecut parcă-s, o clipă. Iar dacă pui viaţa omului, în asemănare cu viaţa lumii par mai neînsemnaţi şi mai de nimica suntem".
Probabil timpul aşa cum spunea cineva, în ani nu se mai numără după o vârstă ci numai în ceea ce faci. Asta explică şi îngrijorarea duhovnicului de tot ceea ce se întâmplă neamului nostru şi creştinilor în special. El, care a ascultat, primit atâtea necazuri, încercări, ispite, suferinţe, dureri, mi-a zis, că şi-ar dori puţină singurătate. A obosit şi doarme din ce în ce mai puţin...

Gândul m-a dus la ceea ce spunea, Monahul de la Rohia-Nicolae Steinhardt,de trei ori repetat singurătatea este eroică şi fapta cea mai grea. E posibil ca zgomotul lumii să-l obosească prea mult şi atunci îşi doreşte rugăciunea în linişte şi singurătate, fiindcă este cea mai înaltă rugăciune, e rugăciunea sfinţilor.

L-am cunoscut din todeauna rugător şi cred că numai dragostea-i cere un loc al liniştirii. În ultimul an prea multe s-au adunat ...http://atitudini.com/sa-ne-traiti-intru-multi-ani-parinte-justin/

Să fie şi altceva ?... Jules Renard, spunea : "sunt locuri şi momente în care un om este atât de singur încât, poate vedea întreaga lume ". Părintele, vede rostul adânc al lucrurilor,vede cu inima... şi are o anumită cunoaştere dar fără această logica a noastră, obişnuită în a le judeca.
A noastră rămâie în ascultarea de duhovnic(http://www.crestinortodox.ro/editoriale/ascultarea-duhovniceasca-ascultarea-terapeutica-70263.html)pentru a pricepe linistea din spatele cuvintelor, solemnitatea retinută, gestul ferm actualizat la zi şi privirea blândă, surăzitoare de înţeles a ce trebuie să faci.

"Înţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă o viaţă neîntinată."(Înţelepciunea lui Solomon 4,9 ).

SĂ VĂ ŢINĂ DOMNUL ÎNTRU MULŢI ANI CUVIOASE PĂRINTE ARHIMANDRIT!

Read more...

Saturday, February 6, 2010

Infricoşata judecată


Cât de mici suntem ca sa ajungem la sfârşitul şi începutul lumii.Parcă nici nu suntem în faţa unei asemeni sarcini.În această viaţă creştinul face experimentarea judecăţii în momentul când ne părăseşte Dumnezeu(golirea de har).Judecata e criza ultimă a unei vieţi impersonale şi iraţionale.

Greselile pentru care vom fi judecati, se impart in patru feluri:

1. Rautatile pe care le facem noi;
2. Rautatile pe care le fac altii din cauza noastra;
3. Bunatatile pe care nu le-am facut;
4. Bunatatile pe care nu le-au , făcut altii, impiedicati de noi.

Read more...

Friday, February 5, 2010

Moşii de iarnăAsculta mai multe audio Blog
+++ +++ +++ +++ +++


Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP