Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, February 14, 2010

Duminica Lasatului sec de brânză

Această duminică este numită Duminica izgonirii lui Adam din Rai sau Duminica Iertării, după îndemnurile Sf.Evanghelii citite la Liturghie şi a rugăciunii iertării care se citeşte la slujba Vecerniei.
Evanghelia(Mt.6,14-21)vorbeşte despre:
1.Iertare-a vedea cât de mare este iertarea-condiţie apropierii de Dumnezeu.La judecată ai propria ta sentinţa după iertarea acordată semenilor "Cruţaţi-vă unii pe alţii ca să vă cruţe pe voi Hristos Domnul(Sf.Antonie cel Mare).
De ierţi puţin, putine ţi se vor ierta...Când ierţi pe fratele tău imiţi pe Dumnezeu.Iubiţi pe cei ce vă urăsc şi nu veţi mai avea vrăjmaşi.
"Zadarnice sunt rugăciunile şi nevoinţele omului care nutreşte răutate împotriva aproapelui şi dorinţa de a se răzbuna "(Avva Isaia).
2.Post-a vedea cât de folositor este postul deoarece priveşte relaţia noastră cu Dumnezeu.Postim pentru că iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile pe care ni le dă.Postul este jertfă şi izgonire a patimilor.Haina a ţinut în rai câtă vreme a ţinut şi postul.Este icoană a vieţii viitoare pentru că pornim calea calea întoarsă a lui Adam spre rai, prin Înviere."Postul trimite rugăciunea spre cer"(Sf.Vasile cel Mare)."Postul trupului este hrană pentru suflet"(Sf.Ioan Gură de Aur ).Reţinerea de la păcate este post adevărat."Postul face din oameni îngeri.Cel ce se leapădă de post nu cunoaşte crucea...Cine posteşte dă probă de smerenie "(Sf.Ioan Gură de Aur).Pocăinţa fără post este anevoioasă.
3.Dezlipirea de comorile pământeşti-renunţarea la cele materiale şi pregătirea pentru comorile sufleteşti,adică îmbogăţire duhovnicească.În fiecare faptă,vorbă, cuvânt,privire să punem lumina sufletului bun,a darurilor lucrătoare mai ales prin Sfintele Taine.


Asculta mai multe audio Blog

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP