Kostas. Powered by Blogger.

Monday, February 15, 2010

Postul Mare - urcuş interior spre Înviere


Postul Mare
ne aduce la cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii,Învierea Domnului. Acolo e adevărata sărbatoare, acolo unde e mântuirea sufletelor.Această sărbătoare începe acum prin duhul conştientizării a ceea ce este ea(Paştele,înseamnă trecere,de la moarte la viaţă) şi ne este bucurie prin felul în care oamenii împlinesc :
-un exerciţiu de lumină şi pocăinţă-semnul dragostei pentru Dumnezeu prin care depăşim atitudinea pasivă sau posesivă asupra lumii;
-cel mai important antrenament spiritual -zeciuiala întregului an;
- ţin în frâu păcatul,patimile-paza simţurilor, întărirea voinţei “Postul este ieşirea cu totul din voinţa proprie” (Sf. Vasile cel Mare) ;
-aduc firii ca jertfă o jertfă bine plăcută Domnului “postul trebuie asumat ca participare la jertfa lui Hristos”(Sf.Maxim Marturisitorul)-semnul dăruirii de sine, al smereniei;
-cresc libertatea duhului- răpeşte trupului calităţile vătămătoare"nu va rămâne în oamenii aceştia Duhul meu, căci trup sunt"(Fac.6,3);“Pe măsură ce trupul celui ce posteşte devine mai subţire şi mai uşor, viaţa cea duhovnicească ajunge la desăvârşire şi duhul îşi săvârşeşte lucrările sale parcă într-un trup tară trup” (Sf. Serafim de Sarov)
-făptuiesc zilnic-scara celor 40 de trepte -la rugăciune, adăugă un canon de purtarea crucii zilnice ( milostenie, pace, deschiderea ochilor necredinţei, indiferenţei,etc);
-disciplinarea vieţii prin participarea la slujbele Bisericii-citire, cântare, meditaţie comunitară;postul sprijină rugăciunea, o însoţeşte, făcând ca sufletul, eliberat de tulburarea poftelor trupeşti, să se înalţe cu uşurinţă la Dumnezeu;
-dau dovada credinţei lucrătoare, mărturisitoare, dovada evlaviei şi convingerii creştine-alegând în locul bucatelor, Cuvântul lui Dumnezeeu. Postul aminteşte şi că viaţa noastră nu ne aparţine cu totul.
Postind in­tegral (trup-suflet) se ajunge la asceză, actualizând Taina Botezului, epicleza ce transformă pe om în purtător de Hristos.Înfrânarea exercitată liber de omul credincios nu e înfrânare din urcuşul spre Dumnezeu, ci din depărarea de rele, având rostul să-1 ferească pe om de scufundarea totală în lume.
De aceea , zice Biserica în cântările sale, că postul adevărat este înstrăinarea de răutate, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună şi de jurământul mincinos. Prin frumuseţea sa postul desenează īn trup o icoană a vieţii nemuritoare; purtarea pe care el o implică sugerează starea veacului celui nou şi ne īnvaţă ce hrană duhovnicească vom primi la Īnviere. Viaţa, aşa cum trebuie s-o înţelegem noi, creştinii. e efort, ascensiune, un drum în care nu există decât un sens, în sus. Fără efort şi fără nădejde nu se poate.Iar când noi nu mai putem dar am ostenit după putinţă, vine harul lui Dumnezeu de ne urcă ...

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP