Kostas. Powered by Blogger.

Thursday, February 25, 2010

Postul demonic


Puţini vorbesc despre un post binecuvântat şi unul demonic.Postul care este ţinut cu slavă deşartă, mândrie şi egoism, este diavolesc.Despre aceast lucru ne aminteşte Sf. Grigore de Palama, cum că postul care nu este ţinut într-o atmosferă duhovnicească, care include căinţa, frângerea inimii şi aşa mai departe, "îşi are mai degrabă înrâurirea cu îngerii căzuţi".Ei sunt după spusele Părinţilor din Pateric cei care nu mănâncă nimic,postind permanent însă pentru că îi urăsc pe oameni şi sunt plini de slavă deşartă, nu au nici un folos din aceasta.

Acelaş lucru se întâmplă azi şi cu cei care se formalizează, care postesc de ochii lumii, formal,exterior fără conţinut duhovnicesc.Putem să mergem în continuare cu felul convenabil de a fi, dar fără roade.
Ostenelile se pierd pentru că lipseşte pătrunderea,teama sfânţă a prezenţei lui Dumnezeu...a face totul ca şi când El ar fi cu tine."Nici postul, nici slavosloviile, nici rugăciunile nu ne pot mântui prin ele însele, ci lucrul care ne mântuieşte este ca toate acestea să fie făcute cu frică de Dumnezeu. Ochiul lui Dumnezeu care ne vede, ne sfinţeşte"(Sf.Grigore Palama).
Postul ne ajută să ne vindecăm sufletele, este un mod de viaţă, dar şi o cale către împărăţia lui Dumnezeu.Dacă aşa stau lucrurile înseamnă că întreaga viaţă trebuie trăită cu măsură a înfrânării, a ascezei !

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP