Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, February 17, 2010

Un pustnic al Tarcăului

L-am cercetat pe Părintele Nicodim pentru ultima dată prin 1986 şi-i păstrez o amintire de ne uitat pentru frumuseţea "omului lui Dumnezeu",tăcut şi smerit.Mie într-o jumătate de zi nu mi-a vorbit atât ...dar mi-a lăsat a înţelege multe alte lucruri ale trăirii duhovniceşti .Trăiţi ceea ce spune fiindcă rugăciunea în plinătatea Duhului, ne apropie de Dumnezeu şi ne deschide cerul ! Prind bine acestei săptămâni, îndemnurile.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP