Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, March 31, 2010

Săptămâna Patimilor-păşind dincolo de cuvinte


Cu greu venim de bună voie în a-l urma Domnul nostru Iisus Hristos, spre Pătimire ca împreună să ne răstignim şi noi şi să murim cum spune o cântare, desfătărilor lumeşti,apoi să înviem întru El.
Timpul acesta, este cel mai preţios din cursul anului iar pentru măreţia lucrărilor ce s-au săvârşit această săptămână este cu ajunare până seara, deoarece fiecare zi e socotită,"Mare" şi "Sfântă".
Altă caracteristică esenţială acestei săptămâni sunt slujbele bisericii şi mai ales "deniile", ce ne fac să urcăm Golgota acestei vieţii,spre înălţime duhovnicească. Necontenit Sfânta Biserică cântă "Iată Mirele, vine la miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind..." Aşadar priveghere, citire sfântă, meditaţie cu luare-aminte. Pentru cei mai înceţi mărturisire sinceră, pocăinţă, primirea Sfintelor Taine.Împreună cu toţii dar nu în ultimul rând, la ajutorarea fraţilor...a nevoilor omenirii. Iar dacă doriţi şi mai mult, Duhul Sfânt o să vă înveţe(In16,7) cum să curăţim, liniştim gândurile, cum să ne înţelepţim de minune.

Vor urca anul acesta mai mulţi alături de noi şi alături de Domnul ? Exterior, lumea pare împăcată cu ceea ce se întâmplă tot repetând anii de sărbătoare a Paştelui. Omul se învaţă şi cu bune şi cu grele, însă sanctuarul sufletului n-o fi devenit iarmaroc de atâte oportunităţi ce suieră pe la urechile omenirii ? Întrebări fără răspunsuri din moment ce lumea este mânată de bunele intenţii.Poate aşa o fi crezut şi Iuda că i se vor înmulţi problemele şi a ales rezolvare, să se înrăiască cu trădare ... cărturarii, fariseii cu invidia,Pilat cu laşitatea veacurilor.

Read more...

Sunday, March 28, 2010

Înainte de Saptămâna Patimilor-viaţa, realitate după Hristos

Observ că nu mai apuc să-mi public gândurile de mult timp.Fug mereu spre alţii sau vreau să le fac pe toate ? Mă regăsesc fericit că Bunul Dumnezeu mă rabdă ...

dar cred că vreau să ating şi ceea ce potrivit momentului descoper din harul cuvântării celei alese...


Asculta mai multe audio Diverse

Read more...

Predica la Duminica Floriilor - AUDIO

Predica la Duminica Floriilor - AUDIO

Read more...

Thursday, March 25, 2010

Buna Vestire


Sărbătoare a Tainei celei din veac ascunsă,Sărbătoare a bucuriei ! Tainele ni le dă Dumnezeu iar bucuria ne-o vesteşte Arhanghelului Gavriil prin cuvintele"Bucură-te ceea ce eşti plină de dar" ...bucurie nouă tuturor pentru Întruparea Domnului!
Sărbatoarea Bunei Vestiri este un eveniment duhovnicesc foarte mare, căci ea împarte istoria în două, în ceea ce unii numesc “înaintea erei noastre”, pentru crestini însemnând “înainte de Hristos” si “era noastra”, sau “dupa Hristos” ori “Anno Domini” (A.D.). Prin faptul ca Sfânta Fecioara primeste în sânurile ei sfinte pe Fiul lui Dumnezeu, ea desparte timpul în doua.“Astazi este începutul mântuirii noastre; Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face” spune troparul praznicului.
Buna Vestire a devenit paradigma actualizată făra întrerupere de Biserica în timp, prin aceea ca“invita” în permanenta pe Duhul Sfânt să coboare si să sfinţească omul şi întreaga materie.
Potirul, care primeste lucrarea Duhului Sfânt ca să prefacă Cinstitele Daruri, devine simbolul sufletului uman care este chemat sa se deschidă si sa primească aceeasi lucrare minunata si transformatoare,"Fie mie"! Cu voce domoala, în timp ce credinciosii se roaga cântând “Pe Tine te laudam…” preotul invoca “Trimte harul Tau PESTE NOI si peste aceste daruri ce sunt puse înainte”. Peste noi, cei care “împreuna cu puterile îngeresti slujim” jertfa cea de taina…

Read more...

Thursday, March 18, 2010

Rugăciunea din biserică, mai de folos decât cea de acasă

Înalt Preasfinţitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a susţinut, în urmă cu două zile, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, conferinţa cu titlul "Dragostea care acoperă mulţime de păcate". La acest eveniment au participat sute de tineri şi studenţi.
..."Sfântul Grigorie Palama a spus că "mintea este o energie a inimii". Mintea, dacă nu se întoarce şi nu este în legătură cu inima, se împrăştie în cele exterioare. Întorcându-se în inimă, mintea îşi poate regăsi pacea şi liniştea ei.
Pentru ca mintea să se întoarcă în inimă, trebuie să ne rugăm foarte mult. Cu cât ne forţăm mai mult, mintea se închide în cuvintele rugăciunii.
Rugăciunea din biserică ne ajută mai mult decât rugăciunea pe care o săvârşim acasă. În biserică trăim rugăciunea întregii comunităţi. Atmosfera de rugăciune din biserică este atât de densă, încât este suficient să stai atent şi să nu gândeşti la nimic din cele din lumea aceasta.
În biserică sufletul se uneşte în rugăciune cu Dumnezeu. Cine-şi simte inima înseamnă că-L simte pe Dumnezeu. Dacă omul se roagă, posteşte şi se nevoieşte, ajunge la inima simţitoare, iar Hristos trăieşte în om. Dumnezeu ne va întreba la judecată ce roade au adus în viaţa noastră rugăciunea şi postul.
Rugăciunea şi postul trebuie să ne conducă la iubire. Chiar şi atunci când suntem nedreptăţiţi, trebuie să luăm această nedreptate asupra noastră, pentru că aşa a făcut şi Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta este dragostea care acoperă mulţime de păcate, atât ale semenilor, cât şi ale noastre"(Ziarul Lumina,edit.Moldova,joi 18 martie 2010).
Frumos şi...

Vezi mai multe video Diverse

sau


Vezi mai multe video din Evenimente

Read more...

Sunday, March 14, 2010

Duminica Sf.Ioan Scărarul"Suprema valorificare a timpului este
conditionata de întelegerea fiecarei zile ca stând
la usa vietii de dincolo – a eshatologicului.
“Carpe diem” – foloseste intens ziua – ca fiind
ultima ce ne poate asigura viata eterna. Timpul
este un dar de la Dumnezeu însa si o datorie de
a-l umple cu fapte dăruite Domnului cu sârguinţa
de a ne desavârsi. Nu trebuie sa pierdem nici o
clipa căci chiar de l-am folosi întreg, nu ne
ajunge sa împlinim toată datoria ce ne este dată
odată cu el."
• "Câtă vreme păcătuim întru cunoştinţă nu este smerenie în noi... Nimeni vieţuind în păcate să nu deznădăjduiască de sine, ştiind că plugăria schimbă soiurile plantelor, iar îngrijirea sufletului prin virtute poate birui boli de tot felul."
"În mărturisire se arată voinţa de a depăşi păcatul; nu ajunge numai o părere de rău interioară."
(Filocalia vol IX-Sfantul Ioan Scararul)

Asculta mai multe audio Diverse

Read more...

Tuesday, March 9, 2010

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

Sămânţă de viaţă în credinţă.
Nu traim noi pentru Hristos cum trăieşte Hristos în noi !Mucenicia,înseamnă Liturghie,jertfă şi răscumpărare,zile de foc care descoperă valoarea sufletului nostru.


Asculta mai multe audio Diverse

"Apărătoarei întruniri pentru credinţă, Mucenicilor patruzeci, care în iezerul Sevastiei s-au aruncat de inchinătorii la idoli, veniţi să praznuim cu dragoste pomenirea lor. Că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către Dumnezeu şi să cântăm: Bucură-te, ceata prealuminată a Mucenicilor!"(Acatistul sfinţilor)

Read more...

Saturday, March 6, 2010

Duminica Crucii

Read more...

Friday, March 5, 2010

Posteşti pentru Hristos. Dar cum poţi absenta de la Sfânta Biserică ?


Dacă prima săptămână a fost săptămâna Canonului celui Mare,cea de-a doua săptămână a Postului Mare, pentru noi şi parohiile vecine, aşa cum se obişnuieşte de ani buni a fost săptămâna participării la Taina Sfântului Maslu de obşte, pe rând la fiecare parohie.(vezi : http://www.ziarullumina.ro/articole;1183;1;34803;0;Cuvantul-parohului-Medicament-din-farmacia-crestinului.html Astă seară aşa cum spunea Părintele Teofil Pârâian într-o predică la Taina Sf.Maslu,"tare fain a fost la noi" că nu-ţi mai vinea a pleca acasă.E primul semn al întelegerii predicii din Duminica a II a, din Post-spre ridicare din slăbănogire.Este osteneală, urcuş duhovnicesc adus până la picioarele Crucii...treptă în înţelesul Duminicii a III-a,Duminica Crucii.

Vă recomandăm cuvântul de învăţătură spre a tâlcui titlul postării...

Read more...

Monday, March 1, 2010

1 Martie

Un vestitor nu este numai acea persoană care duce şi aduce veşti ci este şi un solitor al dorului,al tainelor de întâlnire cu viul ...cu ceea ce renaşte,învie.Când începe primăvara primul simbol,vestitor al ei ce vine în dar, este mărţişorul.Îl dăm sau îl primim după cum se deschide sufletul asemenea primelor flori ce răsar din iarna gândului.Ele păstrează în ele culoarea ano-timpului terminat(decedat),au clopotul acoperemântului ce-a păsuit pângărirea noastră,deşi iau seva din greul pământului.
Primiti un mărţişor pentru cea mai frumoasă zi - primavara sufletului !


Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP