Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, March 31, 2010

Săptămâna Patimilor-păşind dincolo de cuvinte


Cu greu venim de bună voie în a-l urma Domnul nostru Iisus Hristos, spre Pătimire ca împreună să ne răstignim şi noi şi să murim cum spune o cântare, desfătărilor lumeşti,apoi să înviem întru El.
Timpul acesta, este cel mai preţios din cursul anului iar pentru măreţia lucrărilor ce s-au săvârşit această săptămână este cu ajunare până seara, deoarece fiecare zi e socotită,"Mare" şi "Sfântă".
Altă caracteristică esenţială acestei săptămâni sunt slujbele bisericii şi mai ales "deniile", ce ne fac să urcăm Golgota acestei vieţii,spre înălţime duhovnicească. Necontenit Sfânta Biserică cântă "Iată Mirele, vine la miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind..." Aşadar priveghere, citire sfântă, meditaţie cu luare-aminte. Pentru cei mai înceţi mărturisire sinceră, pocăinţă, primirea Sfintelor Taine.Împreună cu toţii dar nu în ultimul rând, la ajutorarea fraţilor...a nevoilor omenirii. Iar dacă doriţi şi mai mult, Duhul Sfânt o să vă înveţe(In16,7) cum să curăţim, liniştim gândurile, cum să ne înţelepţim de minune.

Vor urca anul acesta mai mulţi alături de noi şi alături de Domnul ? Exterior, lumea pare împăcată cu ceea ce se întâmplă tot repetând anii de sărbătoare a Paştelui. Omul se învaţă şi cu bune şi cu grele, însă sanctuarul sufletului n-o fi devenit iarmaroc de atâte oportunităţi ce suieră pe la urechile omenirii ? Întrebări fără răspunsuri din moment ce lumea este mânată de bunele intenţii.Poate aşa o fi crezut şi Iuda că i se vor înmulţi problemele şi a ales rezolvare, să se înrăiască cu trădare ... cărturarii, fariseii cu invidia,Pilat cu laşitatea veacurilor.

1 comments:

CAZACU GHEORGHE April 3, 2010 at 12:15 PM  

Fie ca Sfintele Pasti sa va lumineze sufletul si casa, sa va aduca numai bucurie si sanatate, iar Dumnezeu sa va aiba in paza!

Doamne Ajuta!

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP