Kostas. Powered by Blogger.

Thursday, April 8, 2010

Izvorul Tămaduirii-hramul Manastirii Bistrita
Deşi am călătorit mult, astăzi, nu se putea să nu mă opresc la slujba de Priveghere a hramului ctitoriei, domnitorului Alexandru cel Bun,de care mă leagă ani ai uceniciei mele.
Există multe locuri ale sfinţeniei, care ne sunt izvoare de viată în credinţă.Unul dintr-acestea rămâne pe veci, pentru neamul nostru,Mănăstirea Bistriţa-Neamţ.

Mulţi vin la Icoana Sfintei Ana, ca la Izvorul Tămăduirii, iar când este hramul venim la Maica Domnului "ca la izvorul cel binecuvântat care picură în sufletele noastre",puterea Invierii.


Acest Izvor se arată pentru cei care-L iubesc pe Domnul, deoarece credinţa în Hristos, este izvor de vindecare şi ne pune în legătură cu Izvorul Vieţii.
Toate vindecările noastre se fac cu putere din Trupul lui Hristos, "Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este"(Ef.5,23).

Astăzi, Maica Domnului mijloceşte vindecarea nostră cu iubire de mamă.A săvârşit atâtea minuni pentru încredinţarea noastră încât parcă ne cheamă la o săptămâna,în sătămâna luminată, după Vinerea Patimilor, să înţelegem că prin Cruce ne vine Invierea.

Oare mai avem noi boli astăzi, pentru a merge la Izvorul tămăduirii noastre sufleteşti şi trupesti ?
Trăim bucuria acestei sărbători pe măsura dorinţei de a ne curăţa, a ne spăla la sufletul şi inima de patimi.Indirect o asemenea zi, cheamă sufletul la măsura prevenţiei bolilor şi să nu ne pierdem speranţa,fiindcă Hristos ne-a încredinţat prin Sf.Ioan pe toţi, Maicii Domnului(In.6,27).
La Sfânta Liturghie va fi prezent P.S.Ioachim Băcăoanul dimpreună cu soborul părinţilor slujitori.

0 comments:

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP