Kostas. Powered by Blogger.

Wednesday, May 12, 2010

Înălţarea Domnului


Hristos a înălţat !
Primiţi vă rog, salutul prin care vă chemăm la înălţare duhovnicească şi la cinstirea eroilor şi martirilor neamului.
Astăzi Biserica, ne spune sus să avem inimile căci suntem chemaţi la slavă,la împărăţia cerească, la cea mai mare demnitate pe care o are omul.Suntem invitaţi să avem curajul a ne ridica spre seninul cel minunat al cerului.
Sărbătoarea de astăzi ne constrânge să reflectăm asupra semnificaţiei cuvântului CER, deoarece unii confundă astăzi acest cer al credinţei, cu cerul fizic sau astronomic şi de aici un amestec al înţelegerii...
Creştinii nu gândesc după schema spaţială jos/sus, ci după schema temporală prezent/viitor. Atunci când vorbim despre cer, noi nu înţelegem un spaţiu care este deasupra noastră, ci un eveniment care stă în faţa noastră, spre care ne îndreptăm. Iar acest eveniment este venire Domnului, parusia, “cerurile noi şi pământul nou”. După ce le-a spus Apostolilor: de ce staţi privind la cer?, cei doi îngeri le spun în ce direcţie trebuie să privească, adică spre întoarcerea Domnului: Acest Iisus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer.Înţelegem bucuria apostolilor care se întorceau spre Ierusalim ? Ea s-a născut din binecuvântarea Domnului Iisus.Numai "bine-cuvântând" vom fi binecuvântaţii Părintelui veşnic fiindcă Inălţarea lui Hristos înseamnă şi înălţarea noastră.

Cum să facem aceasta ? Prin multele căi ce ne sunt la îndemână .
Mai întâi de toate urcuşul nostru spre biserică ce este, nu înălţare din "grija cea lumească", la cer ? Pocăinţa ce este,nu înălţare din păcat,la cer ?

Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie nu e înălţare la cer,naşterea unui prunc într-o familie,nu-i o ridicare,o înălţare a neamului tău spre nemurire,iubirea pe care ne-o cere Hristos să o arătăm tuturor inclusiv vrăjmaşilor nu-i înălţare ?

Iar dacă mergem să vestim asemenea Apostolilor,Evanghelia lui Hristos şi ne facem pe noi martori şi mărturisitori ai Lui,indiferent cu ce preţ nu-i înălţare ? Cel ce-şi împlineşte datoria cu sfinţenie acolo unde munceşte ,cel ce ţine la demnitate,la viaţa morală creştină,la ţara,la neam său acela nu se înalţă de pe pământ, la cer ?
Astăzi se întâlneşte sfântul cu eroul spre a ne arăta puterea jertfei,iconomia cea tainică a venirii Duhului Sfânt.Iisus s-a înălţat că ne gătească locaşuri(In.14,2) dar în urma lui au rămas să strălucească stelele, să ne lumineze, să ne călăuzească. Sfinţii şi eroii sunt puzderia de stele de pe firmamentul Bisericii; ei formează coroana lui Iisus înălţat, ei sunt purtătorii luminii lui în lume.

"Mai devreme sau mai târziu, pentru fiecare dintre noi va veni momentul părăsirii acestui pământ. După o viaţă dreaptă dusă aici pe pământ, aflându-ne în faţa eternităţii nu vom striga asemenea primilor navigatori aflaţi în lungi călătorii de explorare: Pământ! Pământ!, şi nici Ierusalime! Ierusalime!, ci cuprinşi de farmecul frumuseţii infinite a minunăţiei şi splendorii Ierusalimului ceresc, cuprinşi de extazul iubirii, vom exclama: “Cerul! Cerul”. Fă, Doamne, ca noi toţi, să ne înălţăm la Domnul şi să ne învrednicim de fericirea Cerului! "(Predici,Ioan Abadi/Alex.Buzalic).

2 comments:

adriana May 13, 2010 at 3:25 PM  

ADEVARAT S-A INALTAT!

Adsense May 17, 2010 at 3:03 AM  

Va rugam sa promovati site-ul nostru. Detalii aici: http://codexalimentarius.info/?page_id=263

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP