Kostas. Powered by Blogger.

Friday, January 1, 2010

Semnificatia vizitei pastorale a preotului din ajunul Botezului Domnului


În Ajunul Botezului Domnului, există obiceiul ca preotul să meargă în parohie, la enoriaşi acasă pentru a sfinţi casele stropindu-le cu aghizmă mare din anul trecut sau ziua Ajunului Bobotezei. După Tradiţie începutul Noului An, trebuie să se arate sub semnul primenirii şi al acestei binecuvântării.Prin aceasta se face o înnoire a sfinţeniei ce trebuie să pătrundă în casa fiecăruia şi în sufletele credincioşilor fiind o pregustare a sărbătorii Botezului Domnului şi a botezului fiecăruia. Este şi un semn al acceptării prin credintă a iubirii şi ocrotirii Părintelui ceresc in viata noastră.
Folosirea apei nu este întâmplătoare. Apa, ca element fundamental al creaţiei, fiindcă se foloseşte la spălarea şi curăţirea fizică a trupului uman sau a celorlalte corpuri materiale, este asociată şi lucrării de curăţire spirituală, de spălare a urmelor lăsate de păcatele şi fărădelegile oamenilor.
Apa sfinţită de preot poartă în ea puterea curăţitoare şi sfinţitoare a harului dumnezeiesc. Când face sfinţirea apei preotul se roagă pentru ca: "apa aceasta să se sfinţească cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Duh, "pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea curăţitoare a Treimii celei mai presus de fire", "pentru ca să fie tămăduitoare sufletelor şi trupurilor şi izgonitoare a toată puterea cea potrivnică" şi pentru ca prin gustarea şi stropirea cu apa sfinţită să ne trimită Dumnezeu binecuvântarea Sa, care spală întinăciunea patimilor"(Molitfelnic).
Prin sfinţirea casei,ne aşezăm casa sub oblăduirea lui Dumnezeu. Casa nesfinţită, este ca şi omul nebotezat, sunt vulnerabili lucrării răului, în casa sfinţită sunt ocrotiţi în faţa tuturor relelor, dacă ei însăşi nu aduc răul în casă prin săvârşirea lui.
Dar pentru sfinţire trebuie şi o anumită pregătire pentru că nimic nu este întâmplător în viaţă.Uşa casei şi a inimii să fie deschise,lumânare şi candelă aprinsă,busuioc,tămâiere,masă de sărbătoare,dorinţa şi bunăvoinţa sufletului,post în ziua de ajun.
Venirea la ajunuri este şi un prilej ales al preotului în calitate de părinte sufletesc al parohiei în a cunoaşte pe noi veniţi, problemele,greutăţile fiecăruia şi a relaţiona,a comunica cu credincioşii.Nu toţi înţeleg mesajul direct sau indirect ivit cel mai adesea dintr-un monolog sau dialog cu preotul, însă cei care "iau aminte", nu pot să se bucure decât de binecuvântare şi sfinţire.După credinţa voastră va fi vouă...iar pentru a pecetlui spusele, ca o încredinţare, se dă gazdelor Sf.Cruce spre a fi sărutată,deodată cu stropirea capului şi urările de binecuvântarea ale Iordanului .
Noi vrem minuni astăzi dar ce minune mai mare poate fi ca "Aghisma Mare" !

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP