Kostas. Powered by Blogger.

Tuesday, September 14, 2010

Înălţarea Sfintei Cruci


Praznicul de astăzi are în cuprisul său două înţelesuri :
1.Istoric - se amintesc cele trei evnimente istorice:aflarea Sf.Cruci de către Sf.Împărăteasa Elena,apoi înălţarea ei în anul 335, de către patriarhul Macarie în biserica Învierii Domnului-Ierusalim, în văzul tuturor,pomenire de reasezareaa Sf.Cruci în anul 629, după ce a fost recuperată de la persi de către împăratul Heraclie.
2.Duhovnicesc. Ne duce cu gândul la Mântuitorul nostru Iisus Hristos cel răstignit şi înviat."Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu."(I Cor.1,18).
Crucea este semnul iubirii jertfelnice a Mântuitorului, mai tare decât moartea.Ea este armă şi pavăză a creştinilor.Iubirea lui Dumnezeu se arată lucrătoare.Dacă printr-un pom a venit păcatul ,răscumpărarea se face lemnul cel de viaţă purtător.Purtător de iubire jertfelnică de înviere.Crucea străluceşte cu razele Învierii.Si oricine se gândeşte la Înviere ajunge la biruirea păcatului şi a mortii.Puterea aceasta s-a arătat mai întâi în martiri şi în mucenici.Puterea iubirii s-a împărtăşit şi s-a arătat la toţi sfinţii luptători care au biruit păcatul, ca despărţire de Dumnezeeu.
În faţa lui Dumnezeu de pe cruce nu mai poţi rămâne în umbră, ascuns, în obscuritate şi îndoială. Nu există neutralitate.
Începutul unei biserici se face prin asezarea unei Sfinte Cruci.Terminarea turnului tot prin aşezarea unei Sfinte Cruci.Cei care au încercat aceastea, cunosc jertfa,ostenelile,greutătile până la împlinire. Dar după ce s-a sfintit biserica, rămâne întrebarea cea mai mare : Ne mai reprezintă această Sfântă Cruce ? Mai aduce vreo reacţie vieţii noastre ?
Suntem conştienţi că nu ne putem apropia de ea decât îngenunchind, într-un gest care să exprime căinţa pentru păcatele prin care ne-am rupt adesea de Dumnezeu şi de ceilalţi? Ne îndreptăm cu credinţă şi recunoştinţă privirea spre Dumnezeu care vrea să ne mântuiască, de pe cruce?
Sau ne-a furat deja peisajul monden, dominat de alte turnuri, în care sălăşluiesc alţi Dumnezei? Ce este crucea pentru noi? Este cu adevărat instrument de mântuire sau un semn de care ne ruşinăm şi pe care îl înlocuim ori de câte ori avem ocazia?
Trebuie să recunoaştem cel puţin că uneori este un semn al împotrivirii care ne deranjează...
Pe de o parte, crucea ne descoperă starea de păcat a lumii şi responsabilitatea omului pentru organizarea infernală a veacului nostru şi, pe de altă parte, este provocarea lui Dumnezeu contra concepţiei fataliste a răului şi a morţii, căci ea constituie cursa în care Mântuitorul a prins pe stăpânitorul lumii acesteia.
Ea se înalţă până la cer prin braţul vertical şi cuprinde în ea întreaga lume pe care o îmbrăţişează salvator prin braţele orizontale.
Ea închipuie verticalitatea Bisericii, ancorarea ei în piatra unghiulară şi cheia de boltă Hristos şi înălţarea la ceruri, dar şi dimensiunea ei orizontală, socială, pentru toată viaţa pământească a omului.
Şi dacă e să păstrăm un gând ales,l-aş dori pe acesta: nu există nici un alt semn prin care să ne putem mântui. Dumnezeu de pe Cruce, ne învaţă cum trebuie să trăim cu adevărat. El ne dă sensul vieţii, chiar şi atunci când ni se pare că totul e doar cruce, în sens negativ.
El ne spune că, datorită gestului său răscumpărător, prin moarte, viaţa noastră adevărată, în plinătatea ei, de abia începe. Miza e prea mare ca să ne jucăm cu ea, ca să ne permitem să o pierdem: e veşnicia, o veşnicie în care nu puteam însă intra fără cruce.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP