Kostas. Powered by Blogger.

Sunday, March 4, 2012

Pentru vremea Postului

Renunta la a-i mai judeca pe altii:
- descopera-L pe Hristos, care traieste in ei !
"..Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut(Mt.25,40). 
Renunta la a mai spune cuvinte care rănesc:
- umple-te de cuvinte care vindeca !
"Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă"(Ioan 6,63). 
Renunta la a mai fi nemultumit:
- umple-te de recunostinta !
 "Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori"(Col.3,15).
Tine post de nervi:
- umple-te cu rabdare !
 "Iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, nelipsiţi fiind de nimic"(Iac.1,4).
Tine post de pesimism:
- umple-te cu speranta !
"Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi"(Rom.12,12). 
Tine post de preocupari inutile:
- umple-te de incredere in Domnul !
"Partea mea este Domnul, a zis sufletul meu, de aceea voi nădăjdui în El".  Bun este Domnul cu cei ce se încred în El, pentru omul care Îl caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului"(Plang.Ieremia 3,24-26).
Renunta la a te mai plange:
- umple-te de respect pentru acea minune care este viata !
"Fiule! În viata ta cercetează-ti sufletul tău şi vezi ce este rău şi nu-i da lui!"(Ecles.37,30). 
Renunta la a-i mai stresa pe altii:
- umple-te de o rugaciune neincetata !
"Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu"(Filip.4,6)." Rugaţi-vă neîncetat!"(I Tes.5,17).
Renunta la a mai fi acru:
- umple-te de bunatate !
" Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos"(Ef.4,32).
Renunta la a-ti da importanta:
- umple-te de intelegere pentru ceilalti !
 "În sfârşit, fiţi toţi într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de fraţi, milostivi, smeriţi. Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea(I Petru 3,8-9).
Renunta la teama pentru lucrurile tale:
- umple-i pe ceilalti de darul tau !
"Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună"(II Cor.9,7). 
Renunta la a mai fi descurajat:
- umple-te de entuziasmul credintei !
 "Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu"(F.Ap.14,22). 
 
Tine post de tot ceea ce te separa de Domnul nostru Iisus Hristos:
- umple-te de tot ce te apropie de El !

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP