Kostas. Powered by Blogger.

Friday, April 25, 2014

Priveghere la Izvorul Tămăduirii Mănăstirea Bistrița

Biserica Ortodoxă prăznuieşte vineri în săptămâna Luminată, Izvorul Tămăduirii, o sărbătoare care este închinată Maicii Domnului şi care datează din secolul al V-lea al primului mileniu creştin.


Praznicul face referire la vindecarea unui orb care şi-a recăpătat vederea după ce glasul Maicii Domnului i-a spus împăratului Leon cel Mare să-l ducă să se spele cu apa dintr-un izvor din apropierea Constantinopolului. Ulterior, pe acel loc, împăratul Leon a ridicat o biserică. Aceasta a primit hramul "Izvorul Tămăduirii". Vinerea Izvorului Tămăduirii simbolizează, prin Maica Domnului, harul vindecător al lui Hristos.

În ţara noastră, sărbătoarea capătă semnificaţii deosebite în locuri în care tradiţia creştină interferează cu informaţia istorică conferind astfel evenimentului valenţe spirituale cu totul speciale. Un asemenea loc este și Mănăstirea Bistrița-Neamt unde slujba praznicului a început de joi h.18 cu slujba de Priveghere iar în ziua pranicului , vineri Sfanta Liturghie ,Sfințirea Apei celei Mici și Maslu.

Hristos Cel  Înviat, Izvor nesecat de daruri pentru noi, să fie pururi în mijlocul nostru !

Read more...

Tuesday, April 22, 2014

Mărturii despre Înviere, la Mănăstirea Petru Vodă

Read more...

Sunday, April 20, 2014

Invierea Domnului 2014


În această noapte suntem invitați cu toții să ne ospătăm la ospățul credinței. Într-adevăr tot ceea ce  trăim în timpul sfintei privegheri şi în timpul Dumnezeieşti Liturghii a Învierii e un ospăţ al credinţei. Îndrumătorul acestui ospăţ a fost Însuşi Domnul cel Înviat. Membrii ospăţului sunt Biserica lui Dumnezeu, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Sfinţii Îngeri, Sfinţii credinţei noastre, precum şi noi smeriţii creştini, care trăim acum.

Credem că această  Învierea este un fapt neîndoielnic, fiindcă acesteia îi premerge arvuna, care este învierea cea duhovnicească. Deci, câţi încă din această viaţă ajung să fie, prin harul lui Dumnezeu, beneficiari şi participanţi la prima înviere, la cea duhovnicească, au dobândit nu numai nădejdea, ci şi certitudinea celei de a doua învieri, adică a învierii trupului.


Read more...

Saturday, April 19, 2014

Prohodul Domnului-2014

”Astăzi, în Sfânta şi Marea Vineri, în toate bisericile ortodoxe se săvârşeşte Denia Prohodului Domnului, care este de fapt slujba Utreniei Sâmbetei celei Mari. Prohodul sau slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos „este cea mai frumoasă creaţie liturgică bisericească sau geniul creaţiei liturgice ortodoxe“, spune marele teolog ortodox Serghei Bulgakov. Când cântăm Prohodul Domnului, „nu ştim exact dacă plângem sau dacă ne bucurăm. Acesta este sentimentul dominant când participi la această slujbă. Se pare că toţi oameni aceia care cântă cu lumânări aprinse în mâini se bucură de noaptea Prohodului... şi e normal să fie aşa pentru că totul este proiectat în perspectiva Învierii.“ „Prohodul, deşi este o cântare foarte populară, pentru că o cunoaşte toată lumea, ea este, totodată, o cântare reprezentativă pentru cultul ortodox, deoarece în textul ei se găsesc aproape toate învăţăturile dogmatice ale Bisericii.“

Read more...

IPS Teofan: Predica la Denia celor 12 Evanghelii, JOIA MARE

Read more...

Tuesday, April 15, 2014

Iuda

În Miercurea cea Mare și Sfântă vorbim în cumpăna celor două prăznuiri ale zilei : păcătoasa - ucenicul Iuda, este răsturnată de pocăință. Păcătoasa se află în starea cea mai de jos a căderii: desfrânarea, iar Iuda, în starea cea mai de cinste: ucenic al Stăpânului. Pe aceea, pocăința o ridică și o face mironosiță; pe acesta, lipsa ei, îl coboară la cea mai de jos cădere, îl face trădător și-l duce la spânzurătoare. Această răsturnare ne umple de teamă și îngrijorare pentru mântuirea noastră, dar totodată și de mare încredere și nădejde, pentru puterea cea mare a pocăinței, ce ne stă la îndemână.

”Pentru fapta atât de josnică a ucenicului și a poporului iudeu, care s-a lepădat de Mesia Cel atât de mult așteptat, Biserica se va îndolia în toate miercurile din curgerea anului cu post și cu întristare. Căci păcatul vânzării și lepădării de Stăpânul nu s-a consumat cu moartea lui Iuda, ci se continuă peste veacuri și apasă cu aceeași greutate și asupra creștinilor. Fiindcă și aceștia, ca și poporul evreiesc, după ce s-au învrednicit de darurile cele mari ale Stăpânului: răscumpărarea, înfierea, cinstea de ucenic, târguiesc pe Domnul pe bani și pe un preț de nimic, adică pe grijile cele zadarnice ale veacului de acum” (Părintele Petroniu Tănase).

Dar oare cât de vinovat este Iuda? Cât de nevinovat? Avem dreptul să-l judecăm pe Iuda? Care au fost motivele pentru care a ales sã facã ceea ce a fãcut? La asemenea întrebãri au cugetat, de multã vreme,preoții, savantii, poetii, dramaturgii si romancierii.
Mulți recunosc că după căsătorie și –au trădat soțiile fără nici o justificare de care le este rușine toată viața.Dar spre deosebire de Iuda câți s-au spânzurat.
Unii din bunii mei prieteni în timpul studiilor, deveniseră turnători la Securitate și am aflat asta mai ales după 1990.Omul cu care  împărțeam bucatele,gândurile,micile bucurii,glumele și de care eram nedespărțit se ducea și informa despre tot ce făceam sau vorbeam.Și nu erau aleși dintre cei slabi sau proști.
Nu știu câți arginți a primit pentru asta însă niciunul nu s-a spânzurat ba... chiar au fost promovați.Dacă uneori  le-am dat de înțeles că știu...o tăcere amară a căzut peste prietenia noastră.Nimeni la noi nu a răspuns vreodată în fața trădărilor de acest fel.

Câți Iuda trăiesc lângă noi neștiuți și neaflați? Pe câți arginți a fost vândută România și câți de Iuda au împărțit banii între ei? Nu știm. Fiindcă nici unul nu s-a dus să dea banii înapoi și să spună: ”Am păcătuit!”.
Sunt apoi dintre cei care vor să controleze financiar, politic, religios Biserica prin a manipula lucrurile şi a oferi celor din jur gâdilături şi nu adevărul mântuitor.Ori sunt din  cei care au o pretinsă morală, dar care în inima lor au pumnale, bârfesc, produc proorocii şi mârşăvii pentru a-şi exprima dezgustul faţă de alte persoane pe care mai apoi nu doar că le trădează, dar le şi urăsc, le spânzură şi le conferă o lumină de diavoli.
 Și nici unul dintre ei nu s-a spânzurat până acum... 

Vedem că în tradiţia omenirii s- a adunat oroare peste oroare cu privire la moartea omului pe care îl vedea trădător suprem.Chiar spălat pe picioare la Cina cea de Taină,Iuda cu prețul luat se tăinuiește  până și în fața smereniei și a iubirii Domnului Iisus Hristos.
Să ne mai întrebăm atunci fariseic cât preţuieşte Domnul Iisus în ochii noștri?Domnul a preţuit totul în ochii Lui şi pentru noi El şi-a dat viaţa. Dar pentru mulţi, aşa cum a fost şi Iuda, Iisus nu înseamnă mai mult de 30 de arginţi.
Cred că de aceea mai târziu, Dante, în Divina comedie, l-a plasat în locul cel mai adânc al iadului.
Iuda, a folosit lumina artificială a importanţei de sine pentru a trăda pe Cel care a venit să mântuiască lumea. Sinuciderea lui Iuda este şi consecinţa conştientizării rolului său ca unealtă politică folosită de farisei şi cărturari pentru eliminarea Domnului Iisus, care prin predicile sale zguduia din temelii fundamentele religiei mozaice din Ţara Sfântă.

 Descoperind cum s-au născut relatările din Noul Testament, vedem că Biblia nu a voit să se năpustească asupra lui, nici nu a insistat asupra disperării sale, cu atât mai puţin, nu a scos în evidenţă condamnarea sa. Iuda a fost un om care a greşit, ca atâţia alţii în istorie. Noul Testament trage cortina cu privire la el atunci când Petru, în discursul menţionat, spune că Iuda a dezertat, “ca să meargă la locul care i se cuvenea” (Fap 1,25).
Nu ne revine nouă sarcina să spunem care este acest loc. Nu este misiunea Bisericii de a condamna pe cineva, ci de a mântui. Atunci când suntem tentaţi să condamnăm fără milă vreo persoană care a greşit, să ne amintim ce a făcut Noul Testament cu Iuda. În loc să-l condamne, a folosit istoria sa pentru a scoate în evidenţă două aspecte pozitive; în versiunea din Faptele Apostolilor, faptul că Dumnezeu triumfă întotdeauna; şi în cea a Evanghelistului Matei, faptul că Iisus Domnul este adevăratul Mesia, în pofida imperfecțiunilor celor care îl înconjurau. Mîine vom privi mai departe viaţa lui Iuda, şi vom vedea ce alte calităţi de caracter a avut acest om, pe care noi nu trebuie să le avem niciodată.

Să luăm în considerare și că Iuda a fost prea din cale-afara... fața de noi, care doar ”greșim”... când ne “rușinam” (si nu de putine ori) cu Domnul…?!

Pr.Constantin Lupu

Read more...

Monday, April 14, 2014

Τransmisiune video din Biserica Sfântul Dimitrie din Tesalonic: Denia din Lunea Mare – duminică, 13 aprilie, ora 19:00

Read more...

Saturday, April 12, 2014

„Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!“În perioada 7-și 11 aprilie și la Scolile din Săvinești –Neamț a început Săptămâna altfel, „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!“în care elevii au învăţat lucruri noi prin activităţi extracuriculare. Pe lângă excursii, vizite la muzee, la sediile de poliţie şi de pompieri,teatru,concursuri diferite au fost și întâlnirea cu preoții parohiilor săvineștene fie la Sfânta biserică sau în școli.
Având în vedere faptul că ne aflăm în ,,Anul omagial euharistic al (Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” tema tratată a cuprins   pregătirea tinerelor vlăstare ale Bisericii (elevii), pentru spovedanie, Împărtășanie, fapte bune și participare la slujire, gândindu-ne la perioada în care ne aflăm în apropierea Sărbătorii Floriilor ,Săptămânei Patimilor și ale Sărbătorii Sfintelor Paști.

Read more...

Adresa E-mail+situl parohiei

kmarinei@gmail.com

http://savinesticolonie.iasi.mmb.ro/

a

Subscribe Now:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP